Bolsas

Portada » Actividades » Bolsas en asuntos europeos para titulados superiores universitarios e en Formación Profesional

Bolsas en asuntos europeos para titulados superiores universitarios e en Formación Profesional

O  Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou o 14 de febreiro de 2022 as bases reguladoras do programa de bolsas de formación en asuntos europeos da Fundación Galicia Europa para o ano 2022 na súa oficina de Bruxelas.
 
O 18 de marzo de 2022 publicouse no DOG a convocatoria das bolsas de formación, dirixidas a persoas cun título universitario ou cun título de técnico superior de formación profesional, para a realización de prácticas en asuntos relacionados coa Unión Europea na oficina da FGE en Bruxelas.
 
O 21 de abril de 2022 publicáronse as listaxes de persoas admitidas e excluídas. Desde o día seguinte ao da súa publicación, ábrese un prazo de dez días hábiles para subsanar ou presentar alegacións, concretamente até o 5 de maio de 2022.
 
O 6 de maio de 2022 faise pública a relación definitiva de persoas admitidas e excluidas do proceso de selección das bolsas.