Bolsas

Portada » Actividades » Bolsa para a formación de titulados universitarios no ámbito da I+D+i

Bolsa para a formación de titulados universitarios no ámbito da I+D+i

O  Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou o 14 de febreiro de 2022 as bases reguladoras do programa de bolsas de formación en materia de políticas e programas europeos no ámbito da innovación e da investigación da Fundación Galicia Europa para o ano 2022 na súa oficina de Bruxelas.

O 18 de marzo de 2022 publicouse no DOG a convocatoria da bolsa de formación, dirixidas a persoas cun título universitario para a realización de prácticas en materia de políticas e programas europeos no ámbito da innovación e da investigación na sede da FGE en Bruxelas.

O 21 de abril de 2022 publicáronse as listaxes de persoas admitidas e excluídas. Desde o día seguinte ao da súa publicación, ábrese un prazo de dez días hábiles para subsanar ou presentar alegacións, concretamente até o 5 de maio de 2022.

O 6 de maio faise pública a relación de persoas admitidas e excluidas do proceso de selección.