Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Política de Competencia » Axudas estatais: a Comisión modifica o marco temporal de crise

Axudas estatais: a Comisión modifica o marco temporal de crise

20/07/2022 |


— A Comisión Europea ha adoptado hoxe unha modificación do marco temporal de crise relativo ás medidas de axuda estatal, adoptado en principio o 23 de marzo de 2022 a fin de soster a economía no contexto da invasión rusa de Ucraína.

— Trátase de manter os altos estándares e calidade dos alimentos da UE e velar por que o noso patrimonio cultural, gastronómico e local consérvese e certifique como auténtico dentro da UE e en todo o mundo.

Bruxelas, 15 de xullo de 2022 – A Comisión Europea ha adoptado hoxe unha modificación do marco temporal de crise relativo ás medidas de axuda estatal, adoptado en principio o 23 de marzo de 2022 a fin de soster a economía no contexto da invasión rusa de Ucraína.

A vicepresidenta executiva Margrethe Vestager, responsable da política de competencia, declarou o seguinte: A guerra inxustificada de Rusia contra Ucraína segue repercutindo en moitos ámbitos, entre eles a economía da UE. A situación é grave e temos que redobrar os nosos esforzos para ir abandonando progresivamente os combustibles fósiles dos que tanto dependemos ata o de agora. Coa modificación de hoxe, axudaremos a acelerar o despregamento das enerxías renovables, así como a descarbonización da industria, en consonancia cos obxectivos de REPowerEU.

A modificación completa o paquete de preparación para o inverno, tamén adoptado hoxe. En concreto, a modificación de hoxe amplía o marco temporal de crise e prevé os seguintes tipos adicionais de medidas de axuda en consonancia co Plan REPowerEU:

  • Medidas para acelerar o despregamento das enerxías renovables: os Estados membros poden establecer sistemas de investimento en enerxías renovables, incluídos o hidróxeno renovable, o biogás e o biometano, o almacenamento e a calor renovable, mesmo por bombas de calor, con procedementos de licitación simplificados que poidan aplicarse rapidamente, á vez que se inclúen salvaguardias suficientes para protexer a igualdade de condicións. En particular, os Estados membros poderían deseñar réximes para unha tecnoloxía concreta que requiran apoio tendo en conta da súa combinación enerxética nacional específica.
  • Medidas que faciliten la descarbonización de los procesos industriales: para acelerar aún más la diversificación del suministro de energía, los Estados miembros pueden apoyar inversiones para la eliminación gradual de los combustibles fósiles, en particular a través de la electrificación, la eficiencia energética y la transición al uso de hidrógeno renovable y basado en la electricidad que cumpla determinadas condiciones. Esta modificación permitiría a los Estados miembros i) establecer nuevos regímenes basados en licitaciones, o ii) apoyar directamente proyectos sin licitación, con determinados límites al porcentaje de ayuda pública por inversión. Se prevén primas complementarias específicas para las pequeñas y medianas empresas, así como para las soluciones especialmente eficientes desde el punto de vista energético.

Nas dúas novas seccións, os Estados membros teñen que velar por que os proxectos se executen dentro dun prazo específico, a fin de garantir un verdadeiro efecto de aceleración na consecución dos obxectivos de REPowerEU. As axudas baixo estas seccións poden concederse ata o 30 de xuño de 2023.

O marco temporal de crise modificado amplía tamén os tipos existentes de axuda que os Estados membros poderán conceder ás empresas que o necesiten. Por exemplo, agora permite aos Estados membros conceder un importe limitado de axuda ás empresas afectadas pola crise actual ou polas consecuentes sancións e contrasanciones ata o importe incrementado de 62 000 EUR e 75 000 EUR nos sectores da agricultura, a pesca e a acuicultura, respectivamente, e ata 500 000 EUR en todos os demais sectores.

Ademais, coa modificación actual, a Comisión aclara as condicións nas que os Estados membros poden conceder axudas que palien o recente aumento dos custos do gas e a electricidade para as empresas. Entre outras cousas, o marco temporal de crise modificado especifica que a axuda só pode cubrir ata o 70 % do consumo de gas e electricidade do beneficiario durante o mesmo período do ano anterior.

A modificación de hoxe tamén completa o paquete de preparación para o inverno ao sinalar que os seguintes tipos de axuda poderán concederse caso por caso, supeditados a certas condicións: i) apoio ás empresas afectadas pola restrición obrigatoria ou voluntaria do consumo de gas, ii) apoio ao enchido dos depósitos de gas, iii) apoio transitorio e limitado temporalmente ao cambio a combustibles fósiles máis contaminantes, supeditado a esforzos de eficiencia enerxética e para evitar efectos de bloqueo, e iv) apoio á prestación de seguros ou reaseguros ás empresas que transportan mercadorías desde e cara a Ucraína.

Contexto

A Comisión Europea adoptou o 23 de marzo de 2022 un marco temporal de crise relativo ás medidas de axuda estatal para permitir aos Estados membros aproveitar a flexibilidade prevista nas normas sobre axudas estatais co fin de apoiar a economía no contexto da invasión de Ucraína por parte de Rusia.

As empresas controladas por Rusia que foron obxecto de sancións estarán excluídas do ámbito de aplicación destas medidas. O marco temporal de crise estará en vigor ata o 31 de decembro de 2022 no que se refire ás medidas de apoio á liquidez e as medidas que cubran o aumento dos custos da enerxía. As axudas destinadas a apoiar o despregamento das enerxías renovables e a descarbonización da industria poderán concederse ata finais de xuño de 2023. Co fin de garantir a seguridade xurídica, a Comisión avaliará nunha fase posterior a conveniencia dunha prórroga.

Máis información sobre o marco temporal de crise e outras medidas adoptadas pola Comisión para facer fronte ás consecuencias económicas da invasión de Ucraína por parte de Rusia nesta páxina.

Máis información sobre REPowerEU aquí e sobre o paquete de preparación para o inverno aquí.

Máis información: Comisión Europea

 
 
 
 
 
 
 

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data