Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Competitividade » Axudas estatais: A Comisión aproba axudas públicas de quince Estados membros por valor de ata 5 400 millóns de euros para un proxecto importante de interese común europeo na cadea de valor da tecnoloxía do hidróxeno

Axudas estatais: A Comisión aproba axudas públicas de quince Estados membros por valor de ata 5 400 millóns de euros para un proxecto importante de interese común europeo na cadea de valor da tecnoloxía do hidróxeno

15/07/2022 |

— A Comisión aprobou, conforme as normas en materia de axudas estatais da UE, un proxecto importante de interese común europeo («PIICE») para apoiar a investigación e innovación e a primeira utilización industrial na cadea de valor da tecnoloxía do hidróxeno.
 
— O proxecto, chamado «PIICE Hy2Tech», foi preparado e notificado conxuntamente por quince Estados membros: Alemaña, Austria, Bélxica, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Baixos, Polonia e Portugal.
 
 
Bruxelas, 15 de Xullo de 2022.– A Comisión aprobou, conforme as normas en materia de axudas estatais da UE, un proxecto importante de interese común europeo («PIICE») para apoiar a investigación e innovación e a primeira utilización industrial na cadea de valor da tecnoloxía do hidróxeno. O proxecto, chamado «PIICE Hy2Tech», foi preparado e notificado conxuntamente por quince Estados membros: Alemaña, Austria, Bélxica, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Baixos, Polonia e Portugal.

Os Estados membros achegarán ata 5 400 millóns de euros en concepto de financiamento público, que se espera desbloqueen 8 800 millóns de euros adicionais en investimentos privados. No marco deste PIICE, 35 empresas con actividades nun ou máis Estados membros, incluídas pequenas e medianas empresas (pemes) e empresas emerxentes, participarán en 41 proxectos.

A vicepresidenta executiva Margrethe Vestager, responsable da política de competencia, declarou o seguinte: «O hidróxeno ten un enorme potencial de fronte ao futuro. É un compoñente indispensable para a diversificación das fontes de enerxía e a transición ecolóxica. Con todo, investir nestas tecnoloxías innovadoras pode resultar arriscado para un só Estado membro ou para unha soa empresa. Aí é onde as normas sobre axudas estatais para os PIICE desempeñan o seu labor. O proxecto aprobado hoxe é un exemplo de cooperación europea verdadeiramente ambiciosa para alcanzar un obxectivo común clave. Tamén mostra a maneira en que funciona a política de competencia en paralelo a unha innovación de vangarda».

O comisario responsable do mercado interior, Thierry Breton, comentou: «Fomentar o desenvolvemento e a utilización do hidróxeno impulsará o emprego e o crecemento en toda Europa, á vez que contribuirá ao noso programa ecolóxico e de resiliencia. Facilita a transición limpa das industrias de gran consumo de enerxía e aumenta a nosa independencia dos combustibles fósiles. Con este PIICE vemos que a produción de hidróxeno da UE pasa do laboratorio á fábrica, e a nosa industria converte o dominio tecnolóxico en liderado comercial. Ademais, como é lóxico, non só estamos a apoiar o hidróxeno mediante financiamento. Tamén rexistramos avances decisivos na creación de asociacións grazas á Alianza por un Hidróxeno Limpo e estamos a formular normas a escala da UE para facer posible o mercado do hidróxeno e crear infraestruturas específicas. A razón é que sabemos o que está en xogo: a posición de Europa como rexión líder da transformación industrial do hidróxeno».

O PIICE abarcará unha ampla parte da cadea de valor da tecnoloxía do hidróxeno, por exemplo, i) a xeración de hidróxeno, ii) as pilas de combustible, iii) o almacenamento, o transporte e a distribución de hidróxeno, e iv) as aplicacións para usuarios finais, especialmente no sector da mobilidade. Espérase que contribúa a importantes avances tecnolóxicos, tales como novos materiais de eléctrodos de alta eficiencia, pilas de combustible máis eficientes e tecnoloxías de transporte innovadoras, entre as que se conta a utilización por primeira vez das de mobilidade baseada no hidróxeno. Espérase que o PIICE cre aproximadamente 20 000 novos postos de traballo directos.

 
 
Avaliación por parte da Comisión
 

A Comisión avaliou o proxecto proposto en virtude das normas sobre axudas estatais da UE, e máis concretamente da súa Comunicación sobre os proxectos importantes de interese común europeo.

Cando as iniciativas privadas en apoio da innovación de vangarda non se materializan debido aos grandes riscos que entrañan tales proxectos, os PIICE permiten aos Estados membros colmar conxuntamente esa lagoa a fin de superar as deficiencias do mercado. Ao mesmo tempo, garanten que a economía da UE en xeral benefíciese dos investimentos e queden limitadas as posibles distorsiones da competencia.

A Comisión considerou que o PIICE Hy2Tech cumpre as condicións esixidas na súa Comunicación. En particular, a Comisión chegou ás conclusións seguintes:

  • O proxecto contribúe a un obxectivo común ao soster unha cadea de valor estratéxica clave para o futuro de Europa, así como os obxectivos de iniciativas políticas fundamentais da UE, tales como o Pacto Verde, a Estratexia do Hidróxeno da UE e REPowerEU.
  • Os 41 proxectos que forman parte do PIICE son moi ambiciosos, xa que o seu obxectivo é desenvolver tecnoloxías e procesos que vaian máis aló do que ofrece actualmente o mercado e que facilitarán importantes melloras desde o punto de vista do rendemento, a seguridade e a incidencia no medio ambiente, así como da eficiencia en relación cos custos.
  • O PIICE entraña tamén importantes desafíos tecnolóxicos e financeiros e, en consecuencia, son necesarias axudas públicas que ofrezan incentivos ás empresas para levar a cabo o investimento. 
  • A axuda ás empresas individuais limítase ao que é necesario e proporcionado e non falsea indebidamente a competencia. En particular, a Comisión verificou que os importes máximos de axuda previstos totais están en consonancia cos custos subvencionables dos proxectos e os seus déficits de financiamento. Ademais, se grandes proxectos abarcados polo PIICE resultan ser moi exitosos e xeran ingresos netos adicionais, as empresas devolverán parte da axuda recibida aos seus respectivos Estados membros (mecanismo de reembolso).
  • As empresas participantes que obtivesen axuda pública intercambiarán amplamente os resultados do proxecto coa comunidade científica e a industria europeas, máis aló das empresas e países participantes no PIICE. Como resultado diso, xeraranse efectos indirectos positivos en toda Europa.

Por estas razóns, a Comisión chegou á conclusión de que o proxecto se axusta ás normas da UE sobre axudas estatais.

 

Financiamento, beneficiarios e importes

O PIICE abarcará 41 proxectos de 35 empresas, incluídas oito pequenas e medianas empresas (pemes) e empresas emerxentes que desenvolven actividades nun ou varios Estados membros. Os participantes directos cooperarán estreitamente entre si a través de numerosas colaboracións previstas e contarán con máis de 300 socios externos, tales como universidades, organizacións de investigación e pemes de toda Europa.

Os prazos deste PIICE varían en función de cada proxecto e das empresas interesadas.

Os participantes directos, os Estados membros que os apoian e os diferentes ámbitos tecnolóxicos dos proxectos son os seguintes:

Na versión pública da decisión da Comisión atoparase máis información sobre a cantidade da axuda recibida por cada un dos participantes unha vez que a Comisión acordase cos Estados membros e as terceiras partes a supresión de calquera eventual secreto comercial confidencial.

 

Máis información: Comisión Europea

 

 
 
 
 

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data