Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » I+D+i » Asociacións para a innovación rexional: 63 rexións, sete cidades e catro Estados membros seleccionados para a acción piloto

Asociacións para a innovación rexional: 63 rexións, sete cidades e catro Estados membros seleccionados para a acción piloto

14/07/2022 | ,


—  A Comisión anunciou en maio as 63 rexións, sete cidades e catro Estados membros seleccionados no proxecto piloto de asociacións para a innovación rexional, unha iniciativa fomentada conxuntamente co Comité das Rexións. En concreto, Galicia está implicada nesta iniciativa a través da rede Vanguard Initiative, da que forma parte.

— Os participantes na acción piloto están dispostos a intercambiar mellores prácticas e a crear e probar ferramentas dirixidas a mobilizar múltiples fontes de financiamento e políticas e a interconectar os programas rexionais e nacionais coas iniciativas da UE en favor da dobre transformación ecolóxica e dixital.

Bruxelas, 14 de xullo de 2022.– A Comisión anunciou en maio as 63 rexións, sete cidades e catro Estados membros seleccionados no proxecto piloto de asociacións para a innovación rexional, unha iniciativa fomentada conxuntamente co Comité das Rexións. En concreto, Galicia está implicada nesta iniciativa a través da rede Vanguard Initiative, da que forma parte. Os participantes na acción piloto están dispostos a intercambiar mellores prácticas e a crear e probar ferramentas dirixidas a mobilizar múltiples fontes de financiamento e políticas e a interconectar os programas rexionais e nacionais coas iniciativas da UE en favor da dobre transformación ecolóxica e dixital. Estas asociacións contribúen á nova Axenda de Innovación de Europa, na que a innovación impulsa a transformación cara á sustentabilidade e serve para relacionar as estratexias locais coas iniciativas a nivel da UE.

 

A convocatoria atraeu unha ampla representación do ecosistema de innovación da UE, desde Estados membros como Eslovaquia que participan a nivel nacional ata rexións variadas da UE, tales como Andalucía, Azores, Alta Francia, Ostrobotnia, Podkarpackie, Exeo Setentrional, Emilia Romaña e outras moitas. A convocatoria tamén deu lugar a un proceso ascendente de colaboración e creación de redes, que xa reúne a moitos participantes dentro de redes multiregionales. Isto inclúe, por exemplo, a rexión do Mar Báltico, o mecanismo das Biorregiones e un Consorcio ampliado de Cidades 4.0 (Lovaina, Boloña e Turku) no que participan tamén Eindhoven (NL), Espoo (FI) e Cluj-Napoca (RO).

A comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación e Mocidade, Mariya Gabriel, declarou: «Só poderán construírse economías máis fortes e limpas e sociedades máis xustas se a innovación ocupa un lugar central na axenda política da UE. Necesitamos innovación en todas as rexións e en todos os países, de forma interconectada, se queremos culminar as transicións ecolóxica e dixital. Estas asociacións permítennos tender pontes para facilitar as sinerxias en materia de investimento e solucións innovadoras. Estou a desexar ver as ideas e métodos innovadores a que daremos forma xuntos».

Elisa Ferreira, comisaria responsable de Cohesión e Reformas, afirmou: «A cooperación e a innovación son ingredientes esenciais do desenvolvemento sostible e resiliente das rexións da UE. Todos os territorios teñen un potencial de innovación que debe aproveitarse, polo que me alegra observar o gran interese pola convocatoria. Estou a desexar ver os resultados do proxecto piloto e espero que contribúan a emendar a persistente brecha de innovación entre as rexións, que limita o rendemento da UE no seu conxunto».

O presidente do Comité Europeo das Rexións, Apostolos Tzitzikostas, engadiu: «Ao fomentar a innovación, reforzamos a resiliencia local e melloramos a capacidade das nosas comunidades locais para facer fronte a emerxencias, protexer aos cidadáns e soster as economías locais. A este respecto, contamos con que as comisarias Ferreira e Gabriel colaboren en relación coas Asociacións para a Innovación Rexional, ao ser estas unha ferramenta clave para coordinar todos os fondos dispoñibles a fin de difundir a innovación sobre o terreo, con fincapé en facer que as nosas rexións, cidades e pobos sexan máis sostibles e eficientes desde o punto de vista enerxético».

 

Protocolo de actuación conxunta das asociacións para a innovación rexional

Os participantes no proxecto piloto estudarán as novas asociacións para a innovación rexional sobre a base do «Protocolo de actuación conxunta das asociacións para a innovación rexional», un documento de orientación inicial publicado polo Centro Común de Investigación. Este Protocolo propón unha ampla gama de ferramentas e mecanismos de gobernanza para mellorar a coordinación das políticas de innovación rexionais, nacionais e da UE a fin de levar a cabo a dobre transición ecolóxica e dixital de Europa e facer fronte á brecha da innovación na UE. Un elemento central do enfoque proposto é a introdución de misións locais para coordinar accións conforme unha lóxica direccional coherente, que permita estudar combinacións de políticas de amplo alcance a efectos da innovación a nivel de sistema.

Durante a acción piloto, os participantes probarán estas ferramentas políticas á vez que fixarán en colaboración orientacións operativas. O Protocolo de actuación e a acción piloto tamén fomentarán as mellores prácticas, facilitarán a aprendizaxe a través da experimentación e apoiarán ás Administracións públicas e ao ecosistema en xeral. A acción piloto non afectará ao actual proceso de programación dos fondos de 2021-2027.

 

Contexto

As asociacións baséanse na próxima nova Axenda de Innovación de Europa, a fin de axudar a integrar iniciativas e investimentos a escala nacional e da UE. Trátase dun esforzo dirixido directamente a mellorar os ecosistemas de innovación como un ámbito esencial para impulsar o rendemento de Europa en materia de innovación. O obxectivo fundamental é reforzar a interconexión dos ecosistemas de innovación rexionais e locais e reforzar as cadeas de valor sostibles e os sectores de alta tecnoloxía europeos.

As asociacións son un enfoque complementario, que se basea na experiencia positiva coas estratexias de especialización intelixente. A especialización intelixente consiste nun enfoque de base local derivado da política de cohesión da UE co obxecto de determinar ámbitos estratéxicos de intervención baseados tanto na análise dos puntos fortes e do potencial da economía como nun proceso de descubrimento de oportunidades empresariais, cunha ampla participación das partes interesadas. A especialización intelixente céntrase na innovación e desempeña un papel fundamental no apoio á investigación e a innovación para garantir un desenvolvemento sostible e resiliente de todas as rexións de Europa.

Os territorios seleccionados participarán ben a título individual, ben como parte de seis redes diferentes de rexións e cidades da UE. En total, 23 Estados membros están representados entre os participantes na acción piloto. A convocatoria de manifestacións de interese estivo aberta entre marzo e abril de 2022.

 

Máis información: Comisión Europea

 
 
 
 
 
 
 

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data