Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Inmigración e Xustiza » Migración legal: o Consello dá luz verde ao permiso único de traballo e residencia para nacionais de terceiros países

Migración legal: o Consello dá luz verde ao permiso único de traballo e residencia para nacionais de terceiros países

12/04/2024 |

— O Consello adoptou unha revisión da Directiva sobre o Permiso Único, que actualiza a Directiva de 2011 actualmente en vigor.

— A revisión ten por obxecto atraer as capacidades e o talento que necesita a UE e abordar as deficiencias no que respecta á migración legal á UE.

Bruxelas, 12 de abril de 2024. A Directiva revisada establece o procedemento administrativo para un permiso único tanto para o dereito para traballar como para o dereito para residir na UE e establece un conxunto común de dereitos para os traballadores de terceiros países.

A revisión prevé un procedemento de solicitude abreviado e ten como fin reforzar os dereitos dos traballadores de terceiros países ao permitir un cambio de empregador e un período limitado de desemprego.

Procedemento de solicitude 

Os traballadores de terceiros países poden presentar unha solicitudedesde o territorio dun terceiro país ou, se son titulares dun permiso de residencia válido, desde dentro da UE.

Se un Estado membro decide expedir o permiso único, esta decisión servirá tanto de permiso de residencia como de permiso de traballo.

Duración do procedemento
A Directiva sobre o Permiso Único revisada inclúe prazos máis estritos para a decisión de expedir un permiso, que debe ter lugar nun prazo de tres meses a partir da recepción da solicitude cumprimentada.

Se os Estados membro optan por comprobar a situación do mercado laboral antes de decidir se se concede o permiso único (por exemplo, para avaliar a necesidade dun perfil de traballador dun terceiro país), esta comprobación tamén debe facerse durante o mesmo período de 90 días.

O prazo para adoptar unha decisión poderá prorrogarse excepcionalmente por outros 30 días en caso de solicitudes complexas.

Cambio de empregador
A revisión introduce a novidade de que os titulares do permiso único poderán cambiar de empregador.

Este cambio poderá estar suxeito á notificación ás autoridades, e os Estados membro poderán levar a cabo unha comprobación do mercado laboral.

Ademais, os países da UE poderán esixir un período mínimo durante o cal o titular do permiso único estea obrigado a traballar para o primeiro empregador.

Desemprego
A actualización tamén establece normas que poden aplicarse en caso de desemprego do titular do permiso único.

En tales casos, permítese a permanencia dos traballadores de terceiros países no territorio do Estado membro se o período total de desemprego non supera os tres meses durante o período de validez do permiso único ou os seis meses tras dous anos de permiso.

Seguintes etapas

A Directiva entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial da Unión Europea.

Os Estados membro dispoñen de dous anos para incorporar as disposicións da Directiva ao seu ordenamento xurídico interno.

Máis información: Consello Europeo

A xestión dos fluxos migratorios na UE (información de referencia)

Directiva pola que se establece un procedemento único de solicitude dun permiso único que autoriza aos nacionais de terceiros países a residir e traballar na UE

 

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data