Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » EuroXuventude » Participación Xuvenil » A Comisión aumenta a participación da xuventude na elaboración das políticas da UE

A Comisión aumenta a participación da xuventude na elaboración das políticas da UE

18/01/2024 | ,

— A Comisión valorará o impacto que teñen nos mozos as novas políticas da Unión Europea durante o seu proceso de elaboración.

— As accións anunciadas para aumentar a participación baséanse no Ano Europeo da Xuventude 2022 e responden ás peticións do Parlamento Europeo, do Consello e das principais organizacións interesadas.

Bruxelas, 18 de xaneiro de 2023. Os mozos europeos terán unha maior influencia nas políticas da Unión europeoa. Baseándose nos logros do Ano Europeo da Xuventude 2022, a Comisión anunciou o pasado día 10 de xaneiro varias accións que dan aos mozos unha maior voz nas decisións que lles afectan e que aumentan a dimensión da mocidade nunha serie de políticas da UE.

Estas accións, que poñen as necesidades dos mozos nun lugar central, implican á xuventude dunha maneira significativa antes das eleccións europeas de 2024 e máis aló.

Reflectir a perspectiva da xuventude nas políticas da UE

Ao elaborar as políticas da UE, a Comisión aplicará un «control novo» que garantirá que o impacto destas políticas nos mozos téñase sistematicamente en conta. Esto farase garantindo que se utilicen ao máximo as ferramentas de mellora da lexislación existentes, incluídas as consultas e as avaliacións de impacto.

Estas ferramentas complementaranse con varios instrumentos específicos para os mozos no marco da Estratexia da UE para a Xuventude 2019-2027. Outras iniciativas que van da man do «control novo» inclúen diálogos políticos entre os mozos e os comisarios, unha serie de mesas redondas específicas para a integración da mocidade, e unha nova plataforma de partes interesadas no ámbito da mocidade que facilitará un intercambio continuo con organizacións de mozos, investigadores no ámbito da mocidade, representantes dos Estados membro e outras institucións da UE. A Comisión tamén reforzará o Diálogo da UE coa Xuventude, o maior mecanismo de participación dos mozos en Europa, aliñando máis estreitamente o enfoque do diálogo co programa de traballo da Comisión.

Responder ás preocupacións dos mozos en ámbitos políticos clave

Ademais, a Comisión presentou varias accións concretas que responden ás preocupacións dos mozos en cinco ámbitos políticos que son de importancia crave para eles: saúde e benestar, medio ambiente e cambio climático, educación e formación, cooperación internacional e valores europeos, e emprego e inclusión. Como parte destas medidas, a Comisión levará a cabo, por exemplo, as seguintes accións:

 • Impulsar os labores para lograr unha titulación europea conxunta en 2024, en consonancia coa Estratexia Europea para as Universidades.
 • Crear unha plataforma para o diálogo e as consultas periódicas con organizacións xuvenís de todo o mundo a través da Plataforma de Diálogo coa Mocidade na acción exterior da UE.
 • Actualizar o seu marco de calidade para os períodos de prácticas en 2024 a fin de abordar cuestións como a remuneración xusta e o acceso á protección social.
 • Preparar directrices sobre o benestar nas escolas, que se publicarán en 2024.
 • Chegar aos mozos a través da próxima campaña da Comisión sobre o clima e a democracia con vistas ás eleccións europeas de 2024.
 • Aumentar as oportunidades de voluntariado para que os mozos aborden a transición ecolóxica, complementando a convocatoria do Corpo Europeo de Solidariedade de 2024 de Horizonte Europa.
 • Seguir executando a iniciativa ALMA para axudar aos mozos desfavorecidos de entre 18 e 29 anos a integrarse na sociedade e no mercado laboral mediante unha experiencia de aprendizaxe no estranxeiro relacionada co traballo.

Semana Europea da Xuventude 2024

Como parte dos esforzos da Comisión por achegar a UE aos mozos, a Semana Europea da Xuventude 2024 terá lugar do 12 ao 19 de abril e centrarase na participación democrática e as eleccións, dous meses antes de as eleccións ao Parlamento Europeo. A Semana celebrará e promoverá o compromiso, a participación e a cidadanía activa da xuventude a través dunha serie de actividades en toda Europa.

Contexto

As accións anunciadas baséanse nas conclusións do Ano Europeo da Xuventude 2022. Este contou con máis de 13.000 actividades organizadas por máis de 2.700 partes interesadas de toda a UE e fóra dela, entre elas as institucións da UE, os Estados membro da UE, as organizacións que traballan con e para os mozos e os propios mozos. Como parte do Ano, a Comisión identificou máis de 130 iniciativas políticas para os mozos, moitas das cuales desenvolvéronse en estreita cooperación con eles.

A acción para apoiar a dimensión da mocidade nas prioridades e políticas da UE responde ás peticións do Parlamento Europeo e do Consello, así como das principais organizacións de partes interesadas, como o Foro Europeo da Xuventude.

Máis información: Comisión Europea 

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Data