Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Enerxía » Aforrar gas para un inverno seguro: A Comisión propón un Plan de Redución da Demanda de Gas a fin de preparar á UE para os recortes de subministración

Aforrar gas para un inverno seguro: A Comisión propón un Plan de Redución da Demanda de Gas a fin de preparar á UE para os recortes de subministración

20/07/2022 |


— A Comisión propón hoxe un novo instrumento lexislativo e un Plan Europeo de Redución da Demanda de Gas, a fin de reducir o consumo de gas en Europa nun 15 % ata a próxima primavera. Todos os consumidores, as administracións públicas, os fogares, os propietarios de edificios públicos, os provedores de electricidade e a industria poden e deben tomar medidas para aforrar gas

— A Unión Europea corre o risco de afrontar novos recortes na subministración de gas procedente de Rusia, dado que o Kremlin está a utilizar as súas exportacións de gas como arma e case a metade dos nosos Estados membros xa se viron afectados pola redución do abastecemento.

Bruxelas, 20 de xullo de 2022 – A Unión Europea corre o risco de afrontar novos recortes na subministración de gas procedente de Rusia, dado que o Kremlin está a utilizar as súas exportacións de gas como arma e case a metade dos nosos Estados membros xa se viron afectados pola redución do abastecemento. Tomar medidas agora pode reducir tanto o risco como os custos para Europa en caso de perturbacións adicionais ou totais, reforzando a resiliencia enerxética europea.

Por iso, a Comisión propón hoxe un novo instrumento lexislativo e un Plan Europeo de Redución da Demanda de Gas, a fin de reducir o consumo de gas en Europa nun 15 % ata a próxima primavera. Todos os consumidores, as administracións públicas, os fogares, os propietarios de edificios públicos, os provedores de electricidade e a industria poden e deben tomar medidas para aforrar gas. A Comisión tamén acelerará os traballos relativos á diversificación do abastecemento, incluída a adquisición conxunta de gas, a fin de reforzar a posibilidade de que a UE obteña subministracións alternativas de gas.

A Comisión propón un novo Regulamento do Consello relativo á adopción de medidas coordinadas para a redución da demanda de gas, baseado no artigo 122 do Tratado. O novo Regulamento fixaría un obxectivo para todos os Estados membros: reducir a demanda de gas nun 15 % entre o 1 de agosto de 2022 e o 31 de marzo de 2023. O novo Regulamento tamén brindaría á Comisión a posibilidade de declarar, previa consulta aos Estados membros, unha «alerta da Unión» sobre a seguridade da subministración, e impoñer unha redución obrigatoria da demanda de gas a todos os Estados membros. A alerta da Unión pode activarse cando exista un risco substancial de escaseza grave de gas ou unha demanda de gas excepcionalmente elevada. Os Estados membros deben actualizar os seus plans nacionais de emerxencia antes de finais de setembro para mostrar como se propoñen alcanzar o obxectivo de redución, e informar á Comisión cada dous meses sobre os progresos realizados. Os Estados membros que soliciten subministracións de gas solidarios deberán demostrar as medidas que adoptaron para reducir a demanda a nivel nacional.

Para axudar aos Estados membros a lograr as reducións da demanda necesarias, a Comisión tamén adoptou un Plan Europeo de Redución da Demanda de Gas que establece medidas, principios e criterios para unha redución coordinada da demanda. O Plan céntrase na substitución do gas por outros combustibles e no aforro enerxético global en todos os sectores. O seu obxectivo é salvagardar o abastecemento aos fogares e os usuarios esenciais, como os hospitais, pero tamén ás industrias que son decisivas para a subministración de produtos e servizos esenciais para a economía, así como para as cadeas de subministración e a competitividade da UE. O Plan proporciona directrices que os Estados membros deben ter en conta á hora de planear a redución.

A enerxía aforrada no verán é a enerxía dispoñible para o inverno

A través da substitución do gas por outros combustibles e do aforro de enerxía este verán, pode almacenarse máis gas para o inverno. Actuar agora reducirá o impacto negativo no PIB, ao evitar accións non planificadas nunha situación de crise posterior. Actuar con anticipación tamén distribúe os esforzos ao longo do tempo, alivia as preocupacións sobre o mercado e a volatilidade dos prezos, e permite deseñar mellor medidas específicas e rendibles de protección da industria.

O Plan de Redución da Demanda de Gas proposto pola Comisión baséase en consultas cos Estados membros e a industria. Disponse dunha gran variedade de medidas para reducir a demanda de gas. Antes de considerar aplicar as reducións, os Estados membros deben esgotar todas as posibilidades de substitución de combustibles, os plans de aforro non obrigatorios e as fontes de enerxía alternativas. Na medida do posible, debe darse prioridade á transición ás enerxías renovables ou a opcións máis limpas, menos intensivas en carbono ou menos contaminantes. Con todo, dar paso ao carbón, ao petróleo ou á enerxía nuclear pode ser necesario como medida temporal, sempre que se evite a dependencia do carbono a longo prazo. As medidas de mercado poden mitigar os riscos para a sociedade e a economía. Por exemplo, os Estados membros poderían poñer en marcha sistemas de poxa ou licitación para incentivar a redución da enerxía por parte da industria. Os Estados membros poderán ofrecer apoio en consonancia coa modificación do marco temporal de crise relativo ás medidas de axuda estatal, adoptado hoxe pola Comisión.

Outro piar importante do aforro de enerxía é a redución da calefacción e a refrixeración. A Comisión insta a todos os Estados membros a poñer en marcha campañas de sensibilización pública para fomentar a redución da calefacción e a refrixeración a gran escala, e a executar a Comunicación da UE titulada «Aforrar enerxía», que contén numerosas opcións de aforro a curto prazo. A modo de exemplo, os Estados membros poderían esixir unha redución selectiva da calefacción e a refrixeración nos edificios xestionados polas autoridades públicas.

O Plan de Redución da Demanda tamén axudará aos Estados membros a identificar e priorizar, dentro dos seus grupos de consumidores «non protexidos», aos clientes ou instalacións máis críticos sobre a base de consideracións económicas xerais e dos seguintes criterios:

  • Importancia social: sectores como a sanidade, a alimentación, a seguridade, a seguridade, as refinerías e a defensa, así como a prestación de servizos ambientais.
  • Cadeas de subministración transfronteirizas: sectores ou industrias que proporcionan bens e servizos esenciais para o bo funcionamento das cadeas de subministración da UE.
  • Danos ás instalacións, para evitar que non poidan renovar a produción sen atrasos significativos, reparacións, aprobacións regulamentarias e custos.
  • Posibilidades para reducir o gas e substitución de produtos ou compoñentes: a medida en que as industrias poden pasar a usar compoñentes ou produtos importados e a medida en que a demanda de produtos ou compoñentes pode satisfacerse mediante importacións.

 

 

Antecedentes: que fixo a UE para garantir o seu abastecemento enerxético?

Tras a invasión rusa de Ucraína, a Comisión adoptou o Plan REPowerEU para poñer fin canto antes á dependencia da UE respecto dos combustibles fósiles rusos. REPowerEU establece medidas sobre a diversificación dos provedores de enerxía, o aforro enerxético e a eficiencia enerxética, así como un despregamento acelerado das enerxías renovables. A UE tamén adoptou lexislación nova que esixe que o almacenamento subterráneo de gas da Unión énchase ata o 80 % de capacidade de aquí ao 1 de novembro de 2022, a fin de garantir o abastecemento para o próximo inverno. Neste contexto, a Comisión levou a cabo un exame en profundidade dos plans de preparación nacionais para facer fronte a posibles perturbacións importantes da subministración.

A Comisión creou a Plataforma Enerxética da UE para agregar a demanda de enerxía a nivel rexional e facilitar a futura adquisición conxunta tanto de gas como de hidróxeno verde, co fin de garantir o mellor uso posible das infraestruturas, de modo que o gas chegue onde máis necesitar, e de establecer contactos con socios provedores internacionais. Xa se puxeron en marcha cinco grupos rexionais de Estados membros no marco da Plataforma, e creouse un grupo de traballo específico dentro da Comisión para apoiar o proceso. A UE está a diversificar con éxito as importacións de gas, afastándose de Rusia, grazas ao aumento das importacións de GNL e de gasodutos doutros provedores. Durante o primeiro semestre de 2022, as importacións de GNL non rusas aumentaron en 21 000 millóns de metros cúbicos en comparación co mesmo período do ano pasado. As importacións en gasodutos non rusas tamén aumentaron en 14 000 millóns de metros cúbicos procedentes de Noruega, Acerbaixán, o Reino Unido e o norte de África.

Desde moito antes da invasión rusa de Ucraína, a UE estivo construíndo un sistema enerxético limpo e interconectado, centrado en aumentar a cota de enerxía renovable producida a nivel nacional, en eliminar progresivamente os combustibles fósiles importados e en garantir as conexións e a solidariedade entre os Estados membros en caso de interrupción da subministración.

Mediante a eliminación progresiva da nosa dependencia con respecto das fontes de combustibles fósiles, así como a redución do consumo global de enerxía da UE mediante unha maior eficiencia enerxética, o Pacto Verde Europeo e o paquete «Obxectivo 55» reforzan a seguridade da subministración da UE. Sobre a base destas propostas, REPowerEU pretende acelerar a distribución das enerxías renovables en toda a UE e o despregamento de investimentos en favor da eficiencia enerxética. Na actualidade, máis do 20 % da enerxía da UE procede de fontes renovables, e a Comisión propuxo aumentar esta cifra en máis do dobre: ata polo menos o 45 % de aquí a 2030. Desde principios de ano, engadíronse 20 GW adicionais de capacidade de enerxía renovable. Esta cifra equivale a máis de 4 000 millóns de metros cúbicos de gas natural.

Grazas aos nosos investimentos nas terminais de GNL e as interconexións de gas, cada Estado membro pode recibir agora subministracións de gas de polo menos dúas fontes, e son posibles os fluxos en sentido inverso entre veciños. En virtude do Regulamento sobre a seguridade da subministración de gas, os Estados membros deben dispoñer de plans nacionais de acción preventivos e de emerxencia, así como dun mecanismo de solidariedade que garanta a subministración aos «clientes protexidos» nos países veciños en situacións de emerxencia grave.

Máis información: Comisión Europea

 
 
 
 
 
 
 

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data