Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Medioambiente e Clima » A Comisión acolle con satisfacción o acordo político para facer que a fabricación de tecnoloxías limpas na UE sexa resiliente e competitiva

A Comisión acolle con satisfacción o acordo político para facer que a fabricación de tecnoloxías limpas na UE sexa resiliente e competitiva

06/02/2024 | , ,

— A Comisión acolle con satisfacción o acordo político alcanzado entre o Parlamento Europeo e o Consello acerca da Lei sobre a industria de cero emisións netas.

— Este acordo axudará á UE a albergar tecnoloxías limpas e fará importantes avances cara á creación dunha sólida capacidade interna de fabricación destas tecnoloxías na UE.

Bruxelas, 6 de febreiro de 2024. A Lei mellorará a competitividade e a resiliencia da industria europea e apoiará a creación de empregos verdes e de calidade, con vistas ao obxectivo da UE de alcanzar a neutralidade climática de aquí a 2050.

En palabras da presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen: «O acordo político acerca da Lei sobre a industria de cero emisións netas é un avance significativo cara á consecución dos nosos ambiciosos obxectivos climáticos e económicos, e demostra o noso compromiso colectivo de construír un sector industrial máis sostible, resiliente e competitivo en Europa. Xuntos, estamos a converter á UE nun líder mundial na transición cara a unha enerxía limpa».

Como parte central do Plan Industrial do Pacto Verde, a Lei garantirá que a UE estea ben equipada para a transición cara a unha enerxía limpa mediante o establecemento dun valor de referencia para que a capacidade de fabricación por parte da UE de tecnoloxías de cero emisións netas alcance polo menos o 40% da demanda prevista da UE de aquí a 2030.

A lei acordada creará as condicións favorables necesarias desde o punto de vista regulamentario para atraer e apoiar o investimento en tecnoloxías e proxectos conexos que contribuirán significativamente á descarbonización.

Facilitará o acceso aos mercados de produtos que cumpran os criterios europeos de sustentabilidade e resiliencia, e que axuden a diversificar as fontes de subministración excesivamente concentradas. Tamén garantirá que se dispoña da man de obra cualificada necesaria para apoiar a carreira cara ás cero emisións netas.

As disposicións acordadas contribuirán, en particular, a construír máis instalacións de produción de tecnoloxías de cero emisións netas, e de maneira máis rápida.

Máis concretamente, o Regulamento acordado provisionalmente identifica un amplo conxunto de tecnoloxías de cero emisións netas que poden recibir apoio a través de proxectos estratéxicos.

Trátase, por exemplo, da enerxía solar fotovoltaica, a enerxía eólica terrestre e mariña, as pilas de combustible, os electrolizadores, as baterías, as tecnoloxías de rede e os combustibles alternativos sostibles, entre outros.

Tras o acordo provisional alcanzado hoxe, as industrias de gran consumo de enerxía, como o aceiro, os produtos químicos ou o cemento, que producen compoñentes que se utilizan nestas tecnoloxías de cero emisións netas e que invisten na descarbonización tamén poden recibir apoio como proxectos estratéxicos.

Impulsar os investimentos e os proxectos de fabricación de cero emisións netas 

O acordo alcanzado hoxe tamén permitirá:

  • Crear unha contorna reguladora simplificada e propiciA para as tecnoloxías limpas. O acto acordado reducirá a carga administrativa e simplificará a concesión de permisos para tecnoloxías de cero emisións netas. No caso dos proxectos estratéxicos de cero emisións netas, acelérase aínda máis a concesión de permisos. O acordo alcanzado hoxe introduce o concepto de vales de aceleración de cero emisións netas, que os Estados membro poden establecer para facilitar a creación de agrupacións de actividades industriais de cero emisións netas e seguir racionalizando os procedementos administrativos. As avaliacións ambientais da zona xeográfica conforme a lexislación aplicable contribuirán a racionalizar a planificación posterior de proxectos individuais.
  • Acelerar a captura e o almacenamento de CO2 na UE. O acordo provisional establece o obxectivo da UE de alcanzar unha capacidade anual de inxección de 50 millóns de toneladas nos emprazamentos de almacenamento xeolóxico de CO2 da UE de aquí a 2030. Estes proxectos estratéxicos de almacenamento de CO2 de cero emisións netas realizásense con contribucións procedentes dos produtores de petróleo e gas da UE sobre a base da súa participación proporcional na produción. En consonancia cos obxectivos da Comunicación sobre a xestión industrial do carbono publicada hoxe, o acordo elimina un obstáculo importante ao desenvolvemento da captura e o almacenamento de CO2 como solución climática economicamente viable, en particular para as emisións difíciles de reducir nas industrias de gran consumo de enerxía.
  • Facilitar o acceso ao mercado dos produtos de cero emisións netas. O compromiso alcanzado esixe que as autoridades públicas teñan en conta criterios de sustentabilidade e resiliencia para determinadas tecnoloxías de cero emisións netas nos procesos de contratación pública, así como nas poxas para o despregamento de enerxías renovables. Nos procedementos de contratación pública, debe utilizarse polo menos un criterio adicional entre a sustentabilidade social, a ciberseguridade e a obrigación de cumprir a tempo. No que respecta ás poxas para o despregamento das enerxías renovables, o acordo establece criterios obrigatorios distintos do prezo, a saber, a contribución da poxa á sustentabilidade e a resiliencia, a ciberseguridade, a conduta empresarial responsable e a capacidade de executar proxectos de forma plena e oportuna. Estes criterios deberán aplicarse polo menos ao 30% do volume, ou a 6 xigavatios, poxados cada ano por un Estado membro.
  • Apoiar o desenvolvemento de capacidades e innovación de cero emisións netas. Crearanse academias para unha industria de cero emisións netas para apoiar a mellora das capacidades dos traballadores necesarios para a expansión das industrias de cero emisións netas na UE e para facilitar a súa mobilidade dentro do mercado único europeo. A Lei acordada tamén inclúe incentivos para que a industria invista na educación e a formación da man de obra europea. Para fomentar a innovación, as novas normas facultarán aos Estados membro para crear espazos controlados de probas para ensaiar tecnoloxías innovadoras de cero emisións netas en condicións flexibles.

Por último, a Lei prevé a creación dunha Plataforma Europea de Cero Emisións Netas como centro de coordinación e fomento do intercambio de información, de forma que se facilite a aplicación das iniciativas de investimento en toda a UE e estas poidan recibir o apoio necesario.

Próximas etapas
O acordo político alcanzado polo Parlamento Europeo e o Consello queda agora supeditado á aprobación formal dos dous colexisladores da UE. Unha vez adoptado, entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial da Unión Europea.

Contexto

A presidenta Von der Leyen anunciou a Lei sobre a industria de cero emisións netas como parte do Plan Industrial do Pacto Verde, que se presentou o 1 de febreiro de 2023.

O Plan establece o modo en que a UE mellorará a súa vantaxe competitiva para a expansión da capacidade de fabricación das tecnoloxías e produtos de tecnoloxías de cero emisións netas necesaria para cumprir os ambiciosos obxectivos climáticos da UE.

Responde á invitación do Consello Europeo á Comisión de presentar propostas para mobilizar todas as ferramentas nacionais e da UE pertinentes e mellorar as condicións marco para o investimento, con vistas a salvagardar a resiliencia e a competitividade da UE.

O primeiro piar do Plan ten por obxecto crear un marco regulador previsible e simplificado para as industrias de cero emisións netas.

A Comisión presentou a proposta de Lei sobre a industria de cero emisións netas o 16 de marzo de 2023. Presentouse en paralelo á Lei de Materias Primas Fundamentais, cuxo obxectivo é garantir unha cadea de valor das materias primas fundamentais sostible e competitiva en Europa.

O Parlamento Europeo e o Consello alcanzaron un acordo político sobre a Lei de Materias Primas Fundamentais o 13 de novembro de 2023.

Máis información: Comisión Europea

Fundación Galicia Europa: Plan Industrial do Pacto Verde

Fundación Galicia Europa: Lei da Industria de cero emisións netas

 

 

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data