Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Medioambiente e Clima » A Comisión acolle o acordo para descarbonizar os mercados do gas da UE e promover o hidróxeno

A Comisión acolle o acordo para descarbonizar os mercados do gas da UE e promover o hidróxeno

08/12/2023 | , ,

— O Parlamento Europeo e o Consello chegaron a un acordo sobre as normas actualizadas da UE para descarbonizar o mercado do gas e crear un mercado do hidróxeno. 

— As novas normas facilitarán a adopción de gases renovables e hipocarbónicos, como o hidróxeno, á vez que garanten a seguridade da subministración e unha enerxía asequible para todos os cidadáns da UE

Bruxelas, 8 de decembro de 2023. A descarbonización do sector do gas e a creación dun mercado do hidróxeno contribuirán de maneira fundamental aos esforzos da UE por alcanzar a neutralidade climática de aquí a 2050.

Os gases renovables e os gases hipocarbónicos facilitarán a redución de emisións nos sectores con máis emisións e favorecerán a competitividade da industria europea. Este acordo axudará á UE para reforzar a súa independencia enerxética e a seguir reducindo as importacións de combustibles fósiis procedentes de Rusia, tal como se establece no Plan REPowerEU.

Un mercado europeo do gas máis limpo

O acordo reforza a planificación a longo prazo das infraestruturas necesarias para dispoñer dun sector do gas descarbonizado en Europa. Prevé que os plans nacionais de desenvolvemento da rede baséense en escenarios conxuntos para a electricidade, o gas e o hidróxeno.

Estes deben ser coherentes cos plans nacionais de enerxía e clima e co plan decenal de desenvolvemento da rede a escala da UE. Os operadores de redes de hidróxeno e de gas deberán incluír información sobre as infraestruturas que poidan clausurarse ou readaptarse, e elaboraranse plans específicos sobre o desenvolvemento da rede de hidróxeno, co fin de garantir que a construción do sistema de hidróxeno baséese nunha previsión realista da demanda.

O marco acordado permitirá a adopción de gases renovables e hipocarbónicos na UE ao facilitar a conexión e o acceso á rede de gas existente, con descontos nas tarifas transfronteirizas e de inxección destes gases. Tamén se establece un sistema de certificación para os gases hipocarbónicos, incluído o hidróxeno, que complementa a certificación de gases renovables e hidróxeno prevista na Directiva sobre fontes de enerxía renovables revisada.

Esto garantirá unhas condicións de competencia equitativas e unha coherencia á hora de avaliar a pegada total das emisións de gases de efecto invernadoiro dos distintos gases e permitirá aos Estados membro comparalos e contabilizalos de maneira efectiva na súa combinación enerxética. As normas detalladas sobre a metodoloxía e a avaliación da redución dos gases de efecto invernadoiro determinaranse nun acto delegado.

O acordo establece unha configuración do mercado do hidróxeno en Europa e contempla a aplicación das normas en dúas fases, antes e despois de 2033.

Na fase de reforzo implementarase un marco simplificado cunha visibilidade clara sobre as normas futuras para un mercado do hidróxeno desenvolvido. Estas disposicións abarcan, en particular, o acceso ás infraestruturas de hidróxeno, a disociación das actividades de produción e de transporte de hidróxeno (a denominada «separación») e a fixación de tarifas.

Establecerase unha nova estrutura de gobernanza en forma de Rede Europea de Xestores de Redes de Hidróxeno (REGRH) a fin de promover unha infraestrutura específica para o hidróxeno, a coordinación transfronteiriza e a construción de redes de interconectores. A Rede tamén será responsable de elaborar normas técnicas específicas

Capacitar aos consumidores e garantir a sustentabilidade e a seguridade da subministración 

A mellora da capacitación e a protección dos consumidores é outro elemento importante do acordo provisional alcanzado hoxe. O marco revisado do mercado do gas reflectirá as disposicións que xa se aplican no mercado da electricidade para que os consumidores poidan cambiar de provedor con máis facilidade, utilizar ferramentas eficaces de comparación de prezos, obter información precisa, xusta e transparente sobre as súas facturas, e ter un mellor acceso aos datos e ás novas tecnoloxías intelixentes.

En resumo, os consumidores deberán poder optar facilmente por gases renovables e gases hipocarbónicos en detrimento de os combustibles fósiis.

Os colexisladores tamén apoiaron a proposta da Comisión de que os contratos a longo prazo para o gas natural fósil non reducido non deberían prolongarse máis aló de 2049. Esto contribuirá a evitar a dependencia de Europa das importacións de gas fósil, incentivando ao mesmo tempo o uso de gases renovables e hipocarbónicos, que se producirán en gran medida a nivel nacional, e reforzando deste xeito a nosa seguridade enerxética.

De maneira crucial, e en consonancia cos obxectivos do Plan REPowerEU, tamén acordaron un mecanismo que permita aos Estados membro limitar ex ante a solicitude de capacidade de acceso á rede e ás terminal de GNL para o gas natural e o GNL procedentes de Rusia e Bielorrusia.

As normas revisadas tamén reforzarán a seguridade enerxética. As normas de solidariedade por defecto aplicaranse automaticamente para protexer aos clientes vulnerables, tamén entre Estados membro que non teñan unha conexión directa. Os procedementos de xestión de crise tamén se reforzaron engadindo salvaguardias para os fluxos transfronteirizos de gas durante unha emerxencia e permitindo unha redución do consumo non esencial.

Tamén se introducen novas disposicións para cubrir os riscos de ciberseguridade emerxentes. En particular, a Comisión está facultada para adoptar normas específicas relativas á ciberseguridade dos fluxos transfronteirizos de gas, e os Estados membro terán que ter en conta estes riscos á hora de preparar os seus plans preventivos e de emerxencia.

Sobre a base do éxito da Plataforma de Enerxía da UE, creada en 2022 como ferramenta para facer fronte á crise enerxética, establecerase un mecanismo permanente de agregación da demanda e de compra conxunta de gas natural de uso voluntario. Ademais, o acordo introduce un proxecto piloto de cinco anos para conciliar a oferta e a demanda de hidróxeno e crear transparencia do mercado no marco do Banco Europeo do Hidróxeno.

Próximas etapas

Tanto o Parlamento Europeo como o Consello deben adoptar agora formalmente o acordo provisional alcanzado. Unha vez finalizado este proceso, a nova lexislación publicarase no Diario Oficial da Unión Europea e entrará en vigor vinte días despois da súa publicación.

Contexto

A Comisión presentou o paquete sobre gases descarbonizados e hidróxeno en decembro de 2021 como parte do Pacto Verde Europeo.

Estas medidas son fundamentais para situar á UE na vía para alcanzar a neutralidade climática en 2050 e reducir as emisións en polo menos un 55% de aquí a 2030, conforme ao paquete de medidas “Obxectivo 55“. Tamén son vitais no marco do Plan REPowerEU, que busca rematar coa dependencia dos combustibles fósiles procedentes de Rusia, dende o comezo da invasión de Ucraína.

As propostas son froito das visións estratéxicas definidas na Estratexia da UE para a Integración do Sistema Enerxético e a Estratexia da UE sobre o Hidróxeno en 2020.

Máis información: Comisión Europea

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data