Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Asuntos Marítimos » A UE actualiza a estratexia para protexer o ámbito marítimo fronte ás novas ameazas

A UE actualiza a estratexia para protexer o ámbito marítimo fronte ás novas ameazas

17/03/2023 |

— A Comisión Europea e o Alto Representante adoptaron unha Comunicación conxunta sobre unha Estratexia de Seguridade Marítima da UE reforzada para garantir un uso pacífico dos mares e protexer o ámbito marítimo fronte ás novas ameazas. 

— Tamén adoptaron un plan de acción actualizado, mediante o que se aplicará a estratexia.

Bruxelas, 17 de marzo de 2023. A seguridade marítima é fundamental para a Unión Europea e os seus Estados membros. Xuntos, os Estados membros da UE forman a maior zona económica exclusiva combinada do mundo. A economía da UE depende en gran medida dun océano seguro. Máis do 80 % do comercio mundial é marítimo, e ao redor de dous terzos do petróleo e do gas do mundo extráense no mar ou se transportan a través del. Ata un 99 % dos fluxos mundiais de datos transmítense por cables submarinos. O ámbito marítimo mundial debe ser seguro para poder aproveitar todo o potencial dos océanos e a economía azul sostible. A UE ten a intención de reforzar a ampla gama de instrumentos de que dispón para promover tanto a seguridade marítima civil como a militar.

Adaptación ás novas ameazas

As ameazas e os retos en materia de seguridade multiplicáronse desde a adopción da Estratexia de Seguridade Marítima da UE en 2014, o que esixe medidas novas e reforzadas. As actividades ilícitas arraigadas, como a piratería, o roubo a man armada no mar, o tráfico ilícito de migrantes, armas e estupefacientes, trátaa de seres humanos, así como o terrorismo, seguen sendo retos cruciais. Pero tamén deben abordarse as ameazas novas e cambiantes, como o aumento da competencia xeopolítica, o cambio climático e a degradación do medio mariño, e os ataques híbridos e cibernéticos.

Esta é unha oportunidade para impulsar solucións sostibles coas que abordar os múltiples problemas de seguridade marítima aos que se enfrontan a UE e a comunidade internacional. Tamén é unha oportunidade para reforzar o papel e a credibilidade da UE na escena internacional. Os acontecementos xeopolíticos recentes, como a agresión militar de Rusia contra Ucraína, son un recordatorio contundente de que a UE debe mellorar a súa seguridade e incrementar a súa capacidade para actuar non só no seu propio territorio e as súas propias augas, senón tamén na súa veciñanza e máis aló dela.

Unha Estratexia de Seguridade Marítima da UE (ESMUE) actualizada

A ESMUE actualizada constitúe un marco para que a UE tome medidas a fin de defender os seus intereses no mar e protexer aos seus cidadáns, os seus valores e a súa economía.

A Estratexia de Seguridade Marítima actualizada promove a paz e a seguridade internacionais, así como o respecto das normas e principios internacionais, garantindo ao mesmo tempo a sustentabilidade dos océanos e a protección da biodiversidade. A UE e os seus Estados membros aplicarán a estratexia en consonancia coas súas respectivas competencias.

Na Comunicación e o plan de acción correspondente especifícanse varias accións integradas que responderán os intereses da UE. Para iso, a UE intensificará a súa actuación no marco de seis obxectivos estratéxicos:

  • Intensificar as actividades no mar. Abarca medidas como a organización de exercicios navais a escala da UE, o desenvolvemento de novas operacións de gardacostas nas concas marítimas europeas, a designación de novas zonas marítimas de interese para a aplicación do concepto de presenzas marítimas coordinadas (unha ferramenta para mellorar a coordinación dos medios navais e aéreos dos Estados membros presentes en determinadas zonas marítimas) e o reforzo das inspeccións de seguridade nos portos da UE.
  • Cooperar cos socios. Abarca medidas como a profundización da cooperación UE-OTAN e a intensificación da cooperación con todos os socios internacionais pertinentes para defender a orde marítima baseada en normas, en particular a Convención das Nacións Unidas sobre o Dereito do Mar.
  • Liderar a conciencia situacional marítima. Abarca medidas como o reforzo da vixilancia dos buques patrulleiros de costa e de altura, así como o fortalecemento da Contorna Común de Intercambio de Información (ECII). Con iso preténdese garantir que as trescentas autoridades nacionais e da UE implicadas poidan intercambiar información de maneira segura.
  • Xestionar os riscos e as ameazas. Abarca medidas como a realización periódica de exercicios marítimos reais nos que participen axentes civís e militares, o seguimento e a protección das infraestruturas marítimas críticas e dos buques (incluídos os buques de pasaxe) fronte ás ameazas físicas e cibernéticas, así como a loita contra os artefactos non estourados e as minas no mar.
  • Impulsar as capacidades. Abarca medidas como o desenvolvemento de requisitos comúns para as tecnoloxías de defensa no ámbito marítimo, a intensificación do traballo en proxectos como o da Corveta Europea de Patrulla (unha nova clase de buque de guerra) e a mellora das nosas capacidades antisubmarinas.
  • Educar e formar impulsando as cualificacións híbridas e de ciberseguridade, especialmente na vertente civil, e levando a cabo programas de formación abertos a socios non pertencentes á UE.

A Estratexia actualizada e o seu plan de acción contribuirán á aplicación do Compás Estratéxico para a Seguridade e a Defensa da UE.

Contexto

A Estratexia de Seguridade Marítima da UE e o seu plan de acción están en vigor desde 2014. O plan de acción actualizouse por última vez en 2018. A actualización proposta responde as Conclusións do Consello sobre seguridade marítima de xuño de 2021, nas que se pedía á Comisión e ao Alto Representante que avaliasen a necesidade de tal actualización.

Desde 2014, a ESMUE e o seu plan de acción proporcionaron un marco global de disuasión e de resposta aos retos en materia de seguridade no mar; estimularon unha cooperación máis estreita entre as autoridades civís e militares, en particular mediante o intercambio de información. A ESMUE contribuíu a promover unha gobernanza marítima baseada en normas e a desenvolver a cooperación internacional no ámbito marítimo. Ademais, reforzou a autonomía e a capacidade da UE para responder as ameazas e retos en materia de seguridade marítima. A UE converteuse nun actor recoñecido no ámbito da seguridade marítima, dado que leva a cabo as súas propias operacións navais, mellora a sensibilización en materia marítima e coopera cunha ampla gama de socios externos.

Máis información: Comisión Europea

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data