Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » I+D+i » A Misión do Solo da UE lanza o seu Manifiesto

A Misión do Solo da UE lanza o seu Manifiesto

25/04/2023 | ,

— A Unión Europea convida a tódalas partes interesadas a asinar o Manifesto da Misión do Solo

— Os obxectivos son a innovación, investigación e protección do solo nas zonas rurais da UE

Bruxelas, 25 de abril de 2023. A Comisión Europea e a Rede de Investigación e Innovación das Rexións Europeas (ERRIN) celebraron o acto de presentación do Manifesto da Misión do Solo da UE. O acto de presentación foi unha fito clave para o éxito da Misión da UE “Un pacto polo solo para Europa”.

O Manifesto da Misión do Solo subliña a necesidade urxente de actuar para protexer a saúde do solo. Representa un paso crave para un maior compromiso local mediante a mobilización de rexións, municipios, organizacións, empresas, escolas e outras partes interesadas, así como dos cidadáns. Todos eles poden agora formar parte dunha comunidade que se preocupa pola saúde do solo e actúa en consecuencia. Durante o acto de lanzamento, presentouse aos participantes a Misión “Un pacto polo solo para Europa” (Misión do Solo) e o seu Manifesto. No seu discurso por vídeo, o Comisario Wojciechowski deu a benvida ao Manifesto e subliñou a mobilización sen precedentes que apoia a Misión do Solo. En menos de dous anos desde o seu lanzamento, os Estados membros e os países asociados levaron a cabo unha ampla gama de iniciativas directamente relacionadas coa Misión. Exemplos de iniciativas locais sobre o chan demostraron o éxito do despregamento da Misión do Solo en todas as rexións e municipios europeos.

SINATURA DO MANIFESTO DO SOLO NESTE ENLACE

Acerca da Misión do Solo da UE

A Misión do Solo apoia a creación de 100 laboratorios viventes (lugares para experimentos sobre o terreo) e faros (sitios para mostrar boas prácticas) que lideren a transición cara a solos sans en zonas rurais e urbanas de aquí a 2030. A Misión do Solo tamén leva a cabo un ambicioso programa de investigación e innovación, avanza na vixilancia do solo na UE e aumenta a participación do público na protección e restauración do solo. Desde o seu lanzamento en 2021, dedicáronse máis de 300 millóns de euros ao seu programa de investigación. As solicitudes para a presentación de propostas de investigación e innovación no marco do último programa de traballo están abertas ata o 20 de setembro de 2023.

Firma do Manifesto do Solo da UE

O Manifesto da Misión do Solo da UE pretende reunir aos responsables políticos rexionais e locais, ás partes interesadas e aos cidadáns nunha comunidade vibrante que se preocupe pola saúde do chan. O seu obxectivo é fomentar o coñecemento local, a innovación e o investimento mediante a concienciación de que para protexer os nosos chans debemos esforzarnos máis. Os asinantes do documento recoñecerán a necesidade de actuar en favor da saúde do chan e poderán participar en actividades para mellorala. Terán acceso aos últimos resultados da investigación, así como a oportunidade de participar en actividades de intercambio de coñecementos e eventos para intercambiar as mellores prácticas para os nosos solos.

O documento voluntario pode ser asinado por representantes de municipios, rexións, empresas e organizacións privadas ou públicas, ONG e organizacións filantrópicas, escolas e institucións educativas, así como por institucións de investigación. Os particulares tamén poden asinar o Manifesto e converterse en “Amigos da Misión do Solo”.

Ao asinar o Manifesto da Misión do Solo, as organizacións e os particulares poden demostrar o seu compromiso coa protección e a restauración da saúde do chan e contribuír a impulsar un futuro máis sustentable. Converténdose en defensor do solo, calquera pode asegurarse de que non se abandona ningún solo.

SINATURA DO MANIFESTO DO SOLO NESTE ENLACE

Próximos pasos

Trala presentación do Manifesto no Comité das Rexións, o 20 de abril de 2023 en Tampere, Finlandia, os asinantes do Manifesto serán homenaxeados na primeira edición da Feira Europea da Misión do Solo, que terá lugar en novembro deste ano. Será un momento para concienciar sobre a importancia do solo, convidar as partes interesadas a intercambiar boas prácticas e facer balance das actividades de investigación realizadas ata a data. Así mesmo, crearase un sitio web específico que servirá de portelo único para obter máis información e emprender accións.

Contexto

Os solos de Europa proporciónannos a base da nosa produción alimentaria, así como servizos ecosistémicos esenciais como o apoio á auga potable, a captura de carbono e hábitats florecentes para a biodiversidade. A pesar da súa importancia, ao redor do 60% dos solos europeos considéranse “insalubres”.

Para mellorar o estado dos solos e seguir prestando estes servizos vitais, a Comisión Europea creou en 2021 as Misións da UE, co obxectivo de obter resultados tanxibles para a investigación e a innovación, a política e a práctica de aquí a 2030.

A través dos seus obxectivos ambientais, a Política Agrícola Común (PAC) 2023-27 garante o cumprimento das normas de protección do solo e anima aos agricultores para tomar medidas adicionais para mellorar a súa xestión. Aproveitaranse plenamente as sinerxias entre a PAC e a Misión do Solo, por exemplo ampliando as solucións desenvoltas no marco da Misión a través da PAC.

Máis información: Comisión Europea

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data