Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Competitividade » A competitividade da UE máis aló de 2030: unha mirada ao futuro con motivo do 30º aniversario do mercado único

A competitividade da UE máis aló de 2030: unha mirada ao futuro con motivo do 30º aniversario do mercado único

17/03/2023 |

— A Comisión publicou dúas Comunicacións nas que celebra o 30º aniversario do mercado único e expón como garantir a competitividade da UE a longo prazo.

Bruxelas, 17 de marzo de 2023. O mercado único é sen dúbida o motor da sociedade e a economía da UE. Unha maior redución das barreiras e a integración, especialmente no caso dos servizos, son esenciais para que o mercado único siga sendo a motor clave da competitividade da UE. No contexto xeopolítico actual, a UE atópase nun momento decisivo para ter éxito na dobre transición ecolóxica e dixital e seguir sendo un lugar atractivo para as empresas.

A visión a longo prazo da competitividade esboza como a UE pode aproveitar os seus puntos fortes e lograr algo máis que salvar a brecha do crecemento e a innovación. Un marco da UE orientado ao futuro, ben definido e coordinado fomentará empresas prósperas, capaces de competir no mercado mundial, con empregos atractivos e establecendo normas mundiais.

O mercado único

O noso mercado único é moito máis que un marco xurídico ou un simple mercado: é un espazo de liberdade, progreso, oportunidades, crecemento, prosperidade compartida, resiliencia e un medio de proxección xeopolítica. Con 440 millóns de cidadáns, 23 millóns de empresas e o 15% do PIB mundial, é a maior zona integrada de mercado único do mundo, á vez que segue sendo unha das máis orientadas ao exterior.

O mercado único é o principal activo da UE e o motor da súa competitividade. Durante máis de 30 anos contribuíu a mellorar a vida dos cidadáns, facilitou os negocios e achegou importantes beneficios económicos ao aumentar o PIB europeo nun 9%. Tamén é o vehículo para acompañar e garantir a transición ecolóxica e dixital de Europa. É a fonte da integración normativa, financeira e da cadea de subministración da UE, que contribúe a crear economías de escala e facilita o crecemento das empresas. O Mercado Único é un factor importante da resistencia económica de Europa durante as crises e proporciona unha panca xeopolítica crucial que impulsa a posición e a influencia da UE no mundo.

Con todo, o mercado único debe seguir adaptándose ás novas realidades e ter en conta a contorna xeopolítica cambiante, os avances tecnolóxicos, as transicións ecolóxica e dixital e a necesidade de impulsar a competitividade e a produtividade da UE a longo prazo.

Requírese un esforzo colectivo, baseado na apropiación conxunta do Mercado Único a nivel nacional e da UE, para seguir manténdoo e profundándoo, e aproveitar todo o seu potencial.

De fronte ao futuro, o primeiro e máis importante é centrarse de novo en:

 • Facer cumprir as normas vixentes sobre o mercado único, co apoio de criterios de referencia para abordar os déficits relacionados coa transposición e aplicación das normas da UE;
 • Eliminar os obstáculos a nivel dos Estados membros, en particular os obstáculos á prestación transfronteiriza de servizos, e nos ecosistemas industriais con maior potencial de integración económica (comercio retallista, construción, turismo, servizos ás empresas e sector das enerxías renovables).

A tal fin, a Comisión manterá unha cooperación esencial cos Estados membros no marco do Grupo Operativo para a Aplicación do Mercado Único (SMET) e outros foros de compromiso estruturado coas partes interesadas do sector empresarial. A Comisión tamén propón establecer un punto de referencia sobre a resolución dun mínimo do 90% dos casos nun prazo de 12 meses presentados aos centros nacionais SOLVIT. Ademais, a Comisión proponse simplificar as obrigacións dos Estados membros de notificar as normas nacionais e crear oficinas nacionais do mercado único, entre outras medidas previstas para reducir e previr os obstáculos no mercado único.

Ademais, debemos seguir fomentando as dimensións ecolóxica e dixital do mercado único como fonte de innovación, crecemento e competitividade. Por exemplo, o enfoque do mercado único garantirá que a UE manteña o seu liderado en tecnoloxías limpas e unha vantaxe competitiva na descarbonización. A tal fin, a Comisión está a establecer normas comúns da UE para axudar ás empresas para adoptar a economía circular (por exemplo, normas de deseño ecolóxico para produtos sostibles, iniciativa de pasaporte de produtos), integrar mellor as enerxías renovables no sistema enerxético (por exemplo, novas normas sobre o deseño da electricidade) e aproveitar ao máximo as oportunidades de dixitalización (por exemplo, baseándose nas leis sobre servizos dixitais e mercado dixital e creando novos espazos de datos para a saúde e a contratación pública).

A Comisión seguirá supervisando os avances do mercado único con ferramentas como o Cadro de Indicadores do Mercado Único e a Competitividade e o Informe Anual sobre o Mercado Único. Un debate e unha reflexión continuos con e entre os Estados membros e as partes interesadas pertinentes garantirán que o mercado único siga dando resultados e mellorando a vida dos seus cidadáns.

Impulsar a competitividade a longo prazo

O modelo europeo de crecemento económico, baseado na competitividade sostible, a seguridade económica, a autonomía estratéxica aberta e a competencia leal, foi unha fonte de prosperidade durante as últimas décadas. Unha forte actuación común a escala da UE impulsou a actividade económica e a produtividade no pasado e pode volver estimular a competitividade e a prosperidade a longo prazo. Para fomentar a competitividade, a Comisión propón traballar ao redor de nove motores que se reforzan mutuamente para garantir:

 • Un mercado único operativo, ampliándoo e profundándoo e fomentando a integración dos servizos;
 • Acceso ao capital privado e ao investimento mediante a profundización da Unión de Mercados de Capitais e a culminación da Unión Bancaria, así como o desenvolvemento de marcos regulamentarios da UE en materia fiscal e de servizos financeiros que apoien ás empresas;
 • Investimento público e infraestruturas mediante a reforma do marco de gobernanza económica europea;
 • Investigación e innovación mediante incentivos fiscais, asociacións público-privadas e proxectos a gran escala para reducir o risco dos investimentos en innovación, especialmente nos ámbitos crave das tecnoloxías limpas, a tecnoloxía dixital e a biotecnoloxía;
 • Enerxía mediante o rápido despregamento das enerxías renovables, a dixitalización dos sistemas enerxéticos e as instalacións de almacenamento de enerxía;
 • Circularidade, fomentando a transición cara a unha economía máis circular na UE;
 • Dixitalización mediante a adopción xeneralizada de ferramentas dixitais en toda a economía e un maior apoio ao liderado en tecnoloxías dixitais clave como a intelixencia artificial, a computación cuántica, a microelectrónica, a web 4.0, a realidade virtual e os xemelgos dixitais, e a ciberseguridade;
 • Educación e competencias, desenvolvendo e recoñecendo as competencias como a clave para conseguir empregos atractivos e de calidade, aumentando a participación das mulleres, os mozos e os nacionais de terceiros países no mercado laboral e promovendo a educación e a formación profesionais;
 • Comercio e autonomía estratéxica aberta, continuando a apertura dos mercados ás empresas da UE mediante a profundización dos lazos con aliados e socios comerciais, preservando os principios do comercio xusto e abordando os riscos de forma específica.

Un marco normativo favorable ao crecemento

Ademais destes nove motores, como segunda liña de actuación, a Comisión traballará activamente en prol dun marco regulador máis adecuado para a competitividade e o crecemento. Como complemento da formulación “one-in, one-out” e do control da competitividade, isto incluirá unha metodoloxía para avaliar o impacto acumulativo das políticas e unha formulación da regulamentación máis favorable á innovación. En particular, darase un novo impulso á racionalización dos requisitos de información en toda a lexislación ecolóxica, dixital e económica da UE, con primeiras propostas para outono co obxectivo de reducir a carga nun 25 %. A Comisión tamén seguirá avaliando periodicamente a lexislación da UE para asegurarse de que segue estando preparada para o futuro e adaptada aos seus fins, e para axudar aos Estados membros a transponer oportuna e adecuadamente a lexislación da UE.

Contexto

En decembro de 2022, o Consello Europeo convidou á Comisión para presentar propostas, a principios de 2023, para garantir a resiliencia e a competitividade da UE mobilizando todos os instrumentos nacionais e da UE pertinentes e mellorando as condicións marco para o investimento.

O Plan Industrial Europeo do Pacto Verde, presentado pola Comisión o 1 de febreiro, foi a primeira resposta a ese chamamento. As propostas publicadas hoxe céntranse en proporcionar unha contorna máis propicia para o aumento da capacidade de fabricación da UE de tecnoloxías e produtos con balance cero e de materias primas esenciais, que serán fundamentais para mellorar a competitividade de Europa na transición a unha economía con balance cero.
Esta Comunicación complementa o Plan Industrial Green Deal cun enfoque global e a longo prazo da competitividade da UE, nun momento clave no que se necesita un impulso conxunto das empresas e os responsables políticos para situar a Europa no camiño correcto cara á próxima década e máis aló.

Máis información: Comisión Europea

Preguntas e respostas: Visión a longo prazo da competitividade.

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Data