Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Competitividade » A Comisión publica o índice de competitividade rexional

A Comisión publica o índice de competitividade rexional

03/04/2023 |

— A Comisión publicou o índice de competitividade rexional (ICR), unha versión totalmente revisada dunha ferramenta xa establecida desde hai tempo que mide diferentes dimensións da competitividade en todas as rexións da UE.

Bruxelas, 3 de abril de 2023. O ICR 2.0 totalmente revisado mostra que seguen existindo grandes diferenzas entre as rexións da UE, pero tamén que as rexións menos desenvolvidas melloraron a súa competitividade. O índice mostra tamén que as rexións de Utrecht, Zuid-Holland e a rexión da capital francesa de Île-de-France son as rexións máis competitivas da UE.

As rexións menos desenvolvidas están a recuperar o seu atraso

Entre a edición do índice de 2016 e a de 2022, a competitividade rexional ha mellorado nas rexións menos desenvolvidas, mentres que os resultados das rexións en transición foron máis desiguais. As rexións máis desenvolvidas seguen sendo as rexións con mellores resultados. Con todo, os valores máis baixos seguen concentrándose nas rexións menos desenvolvidas dos Estados membros orientais da UE.

Todas as rexións dos Estados membros orientais da UE melloraron os seus resultados entre a edición de 2016 e a de 2019, mentres que os resultados nas rexións meridionais da UE foron desiguais. Entre a edición de 2019 e a de 2022, a maioría das rexións orientais da UE seguiu recuperándose.

No sur da UE, as rexións de Portugal e España, así como a maior parte de Grecia melloraron os seus resultados, a diferenza da maioría das rexións de Italia e Chipre, que se afastaron da media da UE.

As rexións das capitais case sempre son as máis competitivas, pero a brecha é menor nos Estados membros con maior competitividade

As rexións das capitais son as máis competitivas en todos os Estados membros, excepto en Alemaña, Italia e os Países Baixos. A brecha coas demais rexións pode ser significativa, e é especialmente elevada en Francia, Romanía e Eslovaquia.

Os países máis competitivos tenden a ter unha brecha menor entre a súa rexión da capital e as demais rexións. Este feito pon de manifesto a necesidade de que as políticas e investimentos públicas promovan a converxencia á alza, co fin de axudar ás rexións menos competitivas a mellorar os seus resultados e recuperar terreo, garantindo ao mesmo tempo que as rexións máis competitivas sigan prosperando.

As rexións máis competitivas presentan vantaxes significativas

Nas rexións máis competitivas, o PIB per cápita é máis elevado. Nestas rexións, as mulleres benefícianse de mellores condicións marco, polo que poden lograr mellores resultados e o número de mulleres novas que nin traballan, nin estudan nin reciben formación (taxas de ninis) é menor. Por último, as rexións máis competitivas son especialmente atractivas para os titulados recentes, xa que ofrecen maiores oportunidades de emprego.

A importancia da política de cohesión para a competitividade rexional da UE

Os resultados do ICR 2.0 mostran que as rexións da Unión seguen necesitando o apoio da UE para mellorar a súa competitividade e reducir as diferenzas entre rexións. A política de cohesión é a principal política de investimento da UE para apoiar ás rexións no que respecta a a creación de emprego, a competitividade das empresas, o crecemento económico, o desenvolvemento sostible e a mellora da calidade de vida dos cidadáns.

Contexto

O ICR púxose en marcha en 2010 e publícase cada tres anos, permite ás rexións da UE supervisar e avaliar a súa evolución no tempo e en comparación con outras rexións. A edición de 2022 utiliza unha metodoloxía totalmente revisada e recalcula as dúas edicións anteriores. Este ICR 2.0 componse de tres subíndices e de once piares sobre os diferentes aspectos da competitividade. O ICR 2.0 baséase nas rexións estatísticas NUTS 2 (Nomenclatura Común de Unidades Estatísticas Territoriais).

Máis información: Comisión Europea

Índice de Competitividade Rexional 2.0 da UE – Edición de 2022

Mapa de Competitividade Rexional

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data