Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Medioambiente e Clima » A Comisión propón un obxectivo de cero emisións a partir de 2030 para os novos autobuses urbanos e unha redución do 90 % das emisións para os camións novos de aquí a 2040

A Comisión propón un obxectivo de cero emisións a partir de 2030 para os novos autobuses urbanos e unha redución do 90 % das emisións para os camións novos de aquí a 2040

17/02/2023 | ,

— A Comisión Europea ven de propoñer novos e ambiciosos obxectivos en materia de emisións de CO2 para os vehículos pesados novos a partir de 2030. 

Bruxelas, 17 de febreiro de 2023. Estes obxectivos contribuirán a reducir as emisións de CO2 no sector do transporte, xa que os camións, os autobuses urbanos e os autobuses de longa distancia son responsables de máis do 6 % das emisións totais de gases de efecto invernadoiro (GEI) da UE e de máis do 25 % das emisións de GEI do transporte por estrada. Estas novas normas máis estritas en materia de emisións farán que este segmento do sector do transporte por estrada contribúa á mobilidade sen emisións e aos obxectivos climáticos e de contaminación cero da UE.

A Comisión propón introducir progresivamente normas máis estritas en materia de emisións de CO2 para case todos os vehículos pesados novos con emisións certificadas de CO2, en comparación cos niveis de 2019, e concretamente:

  • redución do 45 % das emisións a partir de 2030;
  • redución do 65 % das emisións a partir de 2035;
  • redución do 90 % das emisións a partir de 2040.

Para estimular unha implantación máis rápida dos autobuses sen emisións nas cidades, a Comisión tamén propón que todos os autobuses urbanos novos sexan sen emisións a partir de 2030.

En consonancia cos obxectivos do Pacto Verde Europeo e REPowerEU, esta proposta tamén terá un efecto positivo na transición enerxética, ao reducir a demanda de combustibles fósiles importados e mellorar o aforro e a eficiencia enerxéticos no sector do transporte da UE. Redundará en beneficio das compañías de transporte e os usuarios europeos ao reducir os custos do combustible e o custo total da propiedade, e garantirá un maior uso de vehículos máis eficientes desde o punto de vista enerxético. Tamén mellorará a calidade do aire, sobre todo nas cidades, e a saúde dos europeos.

Ademais, trátase dun sector crave para apoiar á industria europea de tecnoloxías limpas e impulsar a competitividade internacional. A UE é líder do mercado na produción de camións e autobuses e un marco xurídico común contribúe a asegurar esa posición de fronte ao futuro. En particular, as normas revisadas son un sinal claro e a longo prazo para orientar os investimentos da industria da UE cara a tecnoloxías innovadoras sen emisións e estimular a creación de infraestruturas de recarga e reposición.

Contexto

As emisións do sector dos vehículos pesados aumentaron cada ano desde 2014, fóra de 2020 pola pandemia de COVID-19. As normas vixentes en materia de emisións dos vehículos pesados datan de 2019, pero xa non se axustan aos obxectivos climáticos da UE. As novas normas propostas en materia de CO2 axústanse aos obxectivos da UE en materia de clima, ao paquete de medidas «Obxectivo 55» e ao Acordo de París.

Para soster esta proposta, os investimentos deben canalizarse cara aos vehículos sen emisións e a infraestrutura de recarga e reposición, para a que a Comisión xa propuxo o Regulamento sobre unha infraestrutura para os combustibles alternativos a fin de fomentar a infraestrutura de recarga necesaria en apoio da transición ecolóxica do sector dos vehículos pesados. En particular, a Comisión propuxo que se instalen puntos de recarga e reposición a intervalos regulares nas principais estradas: cada 60 quilómetros para recárgaa eléctrica e cada 150 km para a reposición de hidróxeno. A Comisión está a traballar intensamente cos colegisladores para concluír as negociacións sobre estas propostas.

Máis información: Comisión Europa

Preguntas e respostas: Revisión das normas sobre as emisións de CO2 dos vehículos pesados

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data