Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Enerxía » A Comisión propón un novo instrumento da UE para limitar as subidas excesivas dos prezos do gas

A Comisión propón un novo instrumento da UE para limitar as subidas excesivas dos prezos do gas

13/12/2022 |

— A Comisión proseguiu hoxe a súa resposta á actual crise enerxética propoñendo un mecanismo de corrección do mercado para protexer ás empresas e os fogares europeos fronte a episodios de prezos do gas excesivamente elevados na UE. 

Bruxelas, 13 de decembro de 2022. Con este mecanismo de corrección do mercado compleméntanse as medidas para reducir a demanda de gas e garantir a seguridade da subministración mediante a diversificación do abastecemento enerxético. O novo mecanismo ten por obxecto reducir a volatilidade dos mercados europeos do gas, salvagardando ao mesmo tempo a seguridade da subministración.

Tras a invasión rusa de Ucraína e o uso da subministración de enerxía como arma, os prezos do gas natural han sufrido uns aumentos sen precedentes en toda a UE, alcanzando máximos históricos na segunda metade de agosto deste ano. A Comisión propón evitar que se repitan estes episodios cun instrumento temporal e ben orientado para intervir automaticamente nos mercados do gas en caso de subidas extremas dos prezos do gas.

O instrumento proposto consiste nun teito de seguridade para os prezos de 275 euros para os derivados TTF a un mes vista. O mecanismo de transferencia de títulos (TTF), a referencia de prezos do gas, desempeña un papel crave no mercado almacenista europeo do gas. O mecanismo activaríase automaticamente cando se cumpran as dúas condicións seguintes:

  • prezo de liquidación do derivado TTF con vencemento máis próximo supera os 275 euros durante dúas semanas;
  • os prezos de TTF son 58 euros superiores ao prezo de referencia do GNL durante dez días de negociación consecutivos nas dúas semanas.

Cando se cumpran estas condicións, a Axencia de Cooperación dos Reguladores da Enerxía (ACER) publicará inmediatamente un anuncio de corrección do mercado no Diario Oficial da Unión Europea e informará diso á Comisión, á Autoridade Europea de Valores e Mercados (AEVM) e ao Banco Central Europeo (BCE). Ao día seguinte, entrará en vigor o mecanismo de corrección de prezos e non se aceptarán ordes de derivados TTF con vencemento máis próximo que superen o teito de seguridade para os prezos. O mecanismo pode activarse a partir do 1 de xaneiro de 2023.

A proposta de Regulamento do Consello contén salvagardas para evitar perturbacións nos mercados da enerxía e nos mercados financeiros. Para axudar a evitar problemas de seguridade da subministración, o teito de prezos limítase a un único produto de futuros de modo que os operadores do mercado poidan seguir satisfacendo as solicitudes de demanda e comprar gas nos mercados en man e no mercado non organizados. Para garantir que non aumente a demanda de gas, a proposta esixe aos Estados membros que notifiquen, no prazo de dúas semanas a partir da activación do mecanismo de corrección do mercado, que medidas adoptaron para reducir o consumo de gas e electricidade. Unha vez que o Consello adopte a proposta de hoxe sobre un mecanismo de corrección do mercado, a Comisión tamén propoñerá declarar unha alerta da UE no marco do Regulamento «Aforrar gas para un inverno seguro» adoptado en xullo, o que obrigará a un aforro de gas para garantir a redución da demanda. Ademais, a AEVM, o BCE, a Axencia de Cooperación dos Reguladores da Enerxía (ACER), o Grupo de Coordinación do Gas e a Rede Europea de Xestores de Redes de Transporte de Gas (REGRT de Gas) realizarán un seguimento constante.

Para responder ás posibles consecuencias negativas non desexadas do límite de prezos, a proposta prevé que o mecanismo poida suspenderse inmediatamente en calquera momento. Isto pode suceder:

  • automaticamente, cunha desactivación, cando a súa operación xa non estea xustificada pola situación do mercado do gas natural, é dicir, cando a diferenza entre o prezo TTF e o prezo do GNL xa non se alcance durante dez días de negociación consecutivos;
  • mediante unha decisión de suspensión da Comisión, cando se detecten riscos para a seguridade da subministración da Unión, para os esforzos de redución da demanda, para os fluxos de gas dentro da UE ou para a estabilidade financeira.

Tamén existe a posibilidade de que a Comisión impida a activación do mecanismo no caso de que as autoridades pertinentes, incluído o BCE, advirtan da materialización de tales riscos.

 

Contexto

A proposta baséase nunha ampla gama de medidas que a Comisión foi adoptando para abordar o problema dos elevados prezos da enerxía durante o ano pasado. En setembro, a Comisión propuxo medidas de emerxencia adicionais para reducir a demanda de electricidade e captar os beneficios inesperados do sector enerxético para distribuír máis ingresos aos cidadáns e á industria.

O 18 de outubro, a Comisión propuxo medidas adicionais para abordar especificamente os elevados prezos do gas e reforzar a seguridade da subministración mediante a compra conxunta, normas de solidariedade por defecto, que deben aplicarse en caso de emerxencia, unha nova referencia para os prezos do GNL e unha banda de prezos temporal para evitar subidas extremas dos prezos nos mercados de derivados. Tamén propuxo a base xurídica dun mecanismo de corrección do mercado para facer fronte aos prezos excepcionalmente elevados do gas a curto prazo.

Máis información: Comisión Europea

Preguntas e respostas sobre o mecanismo de corección do mercado do gas

 

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data