Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Mobilidade » A Comisión propón requisitos actualizados para o permiso de condución e unha mellor aplicación transfronteiriza das normas de tráfico

A Comisión propón requisitos actualizados para o permiso de condución e unha mellor aplicación transfronteiriza das normas de tráfico

13/03/2023 |

— A Comisión presentou propostas destinadas a modernizar as normas sobre os permisos de condución, tales como introducir un permiso de condución dixital válido en toda a UE e novas disposicións para facilitar a aplicación das normas de tráfico a través das fronteiras.

— Máis de 20 000 persoas perderon a vida nas estradas da UE o ano pasado e a maioría das vítimas foron peóns, ciclistas e usuarios de patinetes e motocicletas.

Bruxelas, 13 de marzo de 2023. As novas normas mellorarán a seguridade de todos os usuarios das vías públicas e axudarán á UE para alcanzar a súa Visión Cero: reducir a cero as mortes nas estradas da UE de aquí a 2050. Prepararán mellor aos condutores para os vehículos de cero emisións e para a condución por vías urbanas, xunto a máis bicicletas e outros vehículos de dúas rodas e con moitos peóns ao redor. Tamén permitirán aos condutores novos adquirir experiencia grazas a un sistema de condución acompañada: desde os 17 anos, os mozos poderán aprender a conducir e obter un permiso. Quen aprobe aos 17 anos poderán conducir sen acompañante desde o día en que cumpran os 18 anos, así como traballar como condutores profesionais tan pronto como atopen un traballo específico. Isto axudará a facer fronte á actual escaseza de condutores.

Modernización das normas sobre o permiso de condución para aumentar a seguridade das estradas e simplificar a vida cotiá

A proposta sobre o permiso de condución modifica a lexislación vixente da UE e inspírase nas mellores prácticas xa en vigor en varios Estados membros. Unha obxectivo clave das novas normas será a mellora da seguridade viaria, con medidas como:

  • Un período de proba de polo menos dous anos para os condutores noveis tras superar a proba, e unha norma de tolerancia cero para a condución en estado de embriaguez.
  • Posibilidade de que os mozos fagan as probas e empecen a conducir vehículos e camións acompañados desde os 17 anos, para adquirir experiencia ao volante.
  • Adaptación da formación e as probas de condución con obxecto de preparar mellor aos condutores para a presenza de usuarios vulnerables na estrada.
  • Unha avaliación máis específica da aptitude médica.

A Comisión propón introducir un permiso de condución dixital, así será moito máis fácil substituír, renovar ou trocar un permiso de condución, xa que todos os trámites faranse en liña.

As normas actualizadas para as probas terán en conta a transición cara a vehículos de cero emisións. Tamén se ensinará aos condutores noveis a forma en que inflúe o seu estilo de condución nas emisións. Por último, a masa permitida dos vehículos da categoría «B» axustarase para adecuala aos vehículos impulsados por combustibles alternativos, xa que os vehículos de cero emisións con baterías poden pesar máis.

Aplicación transfronteiriza efectiva das normas de tráfico en materia de seguridade viaria

As propostas teñen a intención de abordar aos infractores non residentes permitindo ás autoridades de control acceder aos rexistros nacionais de permisos de condución. A Comisión tamén propón reforzar o papel dos puntos de contacto nacionais establecidos para que poidan cooperar mellor coas autoridades que participan na investigación das infraccións. Con iso solucionaranse as deficiencias actuais na cooperación entre os Estados membros ao investigar esas infraccións.

A lexislación actualizada garantirá o respecto dos dereitos das persoas acusadas de cometer infraccións de tráfico. Os non residentes conservan o dereito a un recurso efectivo e a un xuízo imparcial, á presunción de inocencia e o dereito de defensa. Estes dereitos defenderanse mellor grazas a disposicións que garanten un contido unificado e a mesma forma de entrega para as notificacións de sanción, velan por que os destinatarios desas notificacións poidan verificar a súa autenticidade e establecen como requisito que os presuntos infractores sexan informados.

Un portal específico da internet permitirá aos cidadáns acceder facilmente á información sobre as normas de seguridade viaria vixentes en cada Estado membro e, no futuro, pagar directamente as multas.

Privación do dereito de conducir con efectos a escala da UE: poñer fin á impunidade por infraccións graves

Para evitar a impunidade dos infractores de tráfico, establecerase un novo sistema que permitirá a privación do dereito de conducir a escala da UE cando un Estado membro decida inhabilitar a un condutor por unha infracción cometida no seu territorio.

Contexto

No marco da política da Unión Europea en materia de seguridade viaria para 2021-2030, a Comisión reiterou o seu ambicioso obxectivo de reducir ata case cero as mortes e ata cero as lesións graves nas estradas da UE de aquí a 2050 («Visión Cero») e de reducir as mortes e as lesións graves nun 50 % de aquí a 2030. As propostas contribuirán a alcanzar estes obxectivos, e anunciáronse na Estratexia de Mobilidade Sostible e Intelixente de 2020 da Comisión.

A Comisión publicou as cifras máis recentes sobre seguridade viaria, que mostran que o número de vítimas mortais mantense por baixo dos niveis previos á pandemia, pero os avances son demasiado lentos.

A Comisión está a aplicar un enfoque do «sistema seguro» para a condución na UE. Este sistema seguro require unha condución segura, vehículos máis seguros, infraestruturas máis seguras, menor velocidade e unha mellor atención posterior aos accidentes.

Máis información: Comisión Europea

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data