Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Medioambiente e Clima » A Comisión propón novas normas Euro 7 para reducir as emisións contaminantes dos vehículos e mellorar a calidade do aire

A Comisión propón novas normas Euro 7 para reducir as emisións contaminantes dos vehículos e mellorar a calidade do aire

08/12/2022 | ,

— A Comisión presentou unha proposta para reducir a contaminación atmosférica procedente dos vehículos de motor novos que se vendan na UE.

Bruxelas, 8 de decembro de 2022. A Comisión presentou esta proposta para reducir a contaminación atmosférica co fin de cumprir o obxectivo de contaminación cero do Pacto Verde Europeo á vez que se mantén a asequibilidad dos vehículos para os consumidores e promóvese a competitividade de Europa.

O transporte por estrada é a principal fonte de contaminación atmosférica nas cidades. As novas normas Euro 7 garantirán a presenza de vehículos máis limpos nas nosas estradas e unha mellor calidade do aire. As normas Euro 7 e as normas sobre emisións de CO2 aplicables aos vehículos traballan para ofrecer calidade do aire aos cidadáns. Os dous conxuntos de normas marcan claramente á cadea de subministración automobilística o camiño para reducir as emisións contaminantes.

A proposta aborda as emisións procedentes non só do tubo de escape, senón tamén dos freos e os pneumáticos, e contribúe a observar as normas de calidade do aire novas e máis estritas propostas pola Comisión o 26 de outubro de 2022.

En 2035, todos os turismos e furgonetas que se vendan na UE emanarán cero emisións de CO2. Con todo, espérase que, en 2050, máis do 20 % dos turismos e furgonetas e máis da metade dos vehículos máis pesados que circulen polas nosas rúas sigan emitindo contaminantes polo tubo de escape. Tamén os vehículos eléctricos de baterías xeran contaminación, cos seus freos e cos microplásticos que desprenden os seus pneumáticos. As normas Euro 7 reducirán todas estas emisións e permitirán que os vehículos sigan sendo alcanzables para os consumidores.

A proposta substitúe e simplifica a normativa sobre emisións anteriormente separada para turismos e furgonetas (Euro 6) e para camións e autobuses (Euro VI). As normas Euro 7 reúnen os límites de emisións para todos os vehículos de motor nun único conxunto de regras. A nova normativa é neutra desde o punto de vista do combustible e da tecnoloxía, e establece os mesmos límites con independencia de que o vehículo utilice gasolina, gasóleo, trens de transmisión eléctricos ou combustibles alternativos. Esta normativa axudará a:

  • Controlar mellor as emisións de contaminantes atmosféricos procedentes de todos os vehículos novos.
  •  Actualizar e facer máis esixentes os límites de emisións contaminantes.
  • Regular as emisións emanadas dos freos e os pneumáticos.
  • Garantir que os turismos novos sigan sendo limpos durante máis tempo.
  • Apoiar a implantación dos vehículos eléctricos.
  • Aproveitar plenamente as posibilidades dixitais.

Contexto

O transporte por estrada é a principal fonte de contaminación atmosférica nas cidades. A Comisión introduciu novos ensaios para medir as emisións na estrada e aumentou as súas competencias de vixilancia do mercado e as dos Estados membros, con vistas a garantir que os vehículos sexan tan limpos como cabe esperar que sexan por efecto do normativa Euro 6.

A normativa sobre emisións contaminantes é complementaria da relativa ás emisións de CO2. Na presente proposta tívose en conta o obxectivo acordado de reducir nun 100 % as emisións de CO2 dos turismos e as furgonetas de aquí a 2035. A Comisión examinará nos próximos meses as normas sobre o CO2 aplicables aos camións e os autobuses.

Máis información: Comisión Europea

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data