Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Medioambiente e Clima » A Comisión propón accións para aproveitar plenamente o potencial das algas en Europa para conseguir unhas dietas máis saudables, reducir das emisións de CO2 e loitar contra a contaminación da auga

A Comisión propón accións para aproveitar plenamente o potencial das algas en Europa para conseguir unhas dietas máis saudables, reducir das emisións de CO2 e loitar contra a contaminación da auga

13/12/2022 |

— A Comisión adoptou a Comunicación «Cara a un sector das algas na UE sólido e sostible», unha iniciativa pioneira para liberar o potencial das algas na Unión Europea.

Bruxelas, 13 de decembro de 2022. A Comunicación propón vinte e tres accións coas que crear as oportunidades que convertan esta industria nun sector sólido, sostible e rexenerativo capaz de satisfacer a crecente demanda da UE. A UE é un dos maiores importadores de produtos de algas mariñas do mundo, e espérase que a demanda alcance os 9 000 millóns de euros en 2030, especialmente en sectores como os alimentos, os cosméticos, os produtos farmacéuticos e a produción de enerxía.

A Comisión sinala vinte e tres accións destinadas a mellorar as contornas empresariais, aumentar a sensibilización social e a aceptación das algas e dos produtos a base de algas por parte dos consumidores, e colmar as lagoas en materia de coñecementos, investigación e tecnoloxía. Algunhas das accións crave son as seguintes:

 • desenvolver un novo conxunto de ferramentas para os cultivadores de algas;
 • facilitar o acceso ao espazo mariño, identificar lugares óptimos para o cultivo de algas mariñas e incluír a agricultura de algas e os usos múltiples do mar nos plans de ordenación marítima;
 • xunto co Comité Europeo de Normalización (CEN), elaborar normas para os ingredientes e os contaminantes das algas, así como para os biocarburantes de algas;
 • avaliar o potencial de mercado, a eficiencia e a seguridade dos materiais a base de algas cando se utilizan en produtos fertilizantes;
 • examinar o mercado das algas e propoñer mecanismos que o estimulen para apoiar a transferencia de tecnoloxía da investigación ao mercado;
 • financiar proxectos piloto para a reorientación profesional e o apoio a pemes e proxectos innovadores no sector das algas;
 • realizar estudos e debates para adquirir un mellor coñecemento, entre outras cousas, das oportunidades para a mitigación do cambio climático que ofrecen as algas e do seu papel como sumidoiros de carbono azul, e definir uns niveis máximos de contaminantes e iodo nas algas;
 • apoiar, a través de Horizonte Europa e outros programas de investigación da UE, o desenvolvemento de sistemas de transformación de algas novos e mellorados, novos métodos de produción e sistemas de cultivo de algas;
 • promover accións de sensibilización e analizar a dispoñibilidade de datos relacionados coas algas.

A Comisión debaterá a Comunicación co Parlamento Europeo e o Consello. A Comisión coordinará a posta en práctica das vinte e tres accións cos Estados membros, a industria (por exemplo, a través do Foro EU4Algae) e as demais partes interesadas pertinentes. A Comisión elaborará un informe no que se avaliarán os progresos realizados na aplicación da Comunicación, e terao listo a finais de 2027.

 

Contexto

A finais de 2019, o Foro de Bioeconomía Azul da Comisión Europea publicou a «Folla de roteiro para a economía azul» tras consultar a unhas trescentas partes interesadas. A folla de roteiro chegou á conclusión de que o desenvolvemento da alguicultura viuse obstaculizado por factores como os elevados custos de produción, a pequena escala da produción, o coñecemento limitado dos mercados, das necesidades dos consumidores e das repercusións ambientais do cultivo de algas, así como por un marco de gobernanza fragmentado. Tras a folla de roteiro, a Comisión puxo en marcha e apoiou varias iniciativas relacionadas coas algas, que se atopan actualmente en fase de execución ou planificación (2021-2023).

As algas teñen unha ampla variedade de aplicacións comerciais, como alimentos, pensos para animais e peces, produtos farmacéuticos, envasado ecolóxico ou biocombustibles. O cultivo de microalgas pode axudar a rexenerar o océano e os mares eliminando os nutrientes que causan eutrofización. Ten unha pegada de carbono e ambiental baixa e un potencial prometedor para a captura de carbono. A produción de microalgas tamén pode realizarse en terra e lonxe do mar. Son fonte de compostos de carbono e teñen aplicacións no tratamento de augas residuais e a mitigación do CO2 atmosférico.

Máis información: Comisión Europea

Preguntas e respostas sobre a Iniciativa Algas da UE

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Data