Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » I+D+i » A Comisión presenta unha nova axenda europea de innovación para liderar as transicións ecolóxica e dixital

A Comisión presenta unha nova axenda europea de innovación para liderar as transicións ecolóxica e dixital

07/07/2022 |

 

— O 5 de xullo, a Comisión Europea adoptou unha nova Axenda Europea de Innovación co obxectivo de que Europa sexa a capital mundial das innovacións dirixidas a unha transición ecolóxica e dixital que prime en todos os sectores como a agrotecnoloxía, a construción, a mobilidade, saúde, seguridade alimentaria ou a soberanía enerxética, entre outros.

 

 

Bruxelas,  7 de xullo de 2022.- A Comisión adopta una nova Axenda Europea de Innovación para facer que Europa teña un papel destacado na escena mundial da innovación. Esta, axudará a Europa a desenvolver novas tecnoloxías para facer fronte aos retos sociais máis perentorios, así como a introducir as devanditas tecnoloxías no mercado. 

 

Ao liderar a innovación, Europa reforzará o seu papel central á hora de configurar as transicións ecolóxica e dixital. A innovación de tecnoloxía profunda fortalecerá o liderado tecnolóxico de Europa e xerará solucións innovadoras a retos sociais perentorios, como son o cambio climático e as ciberameazas.  

 

A nova Axenda de Innovación baséase en: 

 • mellorar o acceso ao financiamento das empresas emerxentes e as emerxentes en expansión europeas; 
 • mellorar as condicións para que os innovadores podan por en práctica novas ideas mediante espazos controlados de probas; 
 • contribuír á creación de «vales rexionais de innovación», que reforzarán e conectarán mellor aos axentes de innovación de Europa, tamén nas rexións atrasadas; 
 •  atraer e reter o talento en Europa, por exemplo, formando a un millón de talentos no ámbito da tecnoloxía profunda, aumentando o apoio ás mulleres innovadoras e innovando coas opcións sobre accións dos empregados das empresas emerxentes; 
 • mellorar o marco de actuación mediante unha terminoloxía máis clara, indicadores e conxuntos de datos, así como apoio ás políticas dos Estados membros. 

 

A nova Axenda establece vinte cinco accións específicas no marco de cinco iniciativas emblemáticas: 

 • A iniciativa sobre o financiamento das emerxentes en expansión mobilizará a investidores institucionais e outros investidores privados en Europa para que invistan na expansión das emerxentes europeas de tecnoloxía profunda e benefíciense dela. 
 • A iniciativa sobre a facilitación da innovación a través de espazos de experimentación e contratación pública promoverá a innovación a través da mellora das condicións marco, incluídos os enfoques experimentais en materia de regulación. 
 • A iniciativa sobre a aceleración e o reforzo da innovación nos ecosistemas de innovación europeos de toda a UE contribuirá á creación de vales rexionais de innovación e axudará aos Estados membros e ás rexións para destinar polo menos 10 000 millóns de euros a proxectos interregionales de innovación concretos. Tamén axudará aos Estados membros a fomentar a innovación en todas as rexións mediante o uso integrado dos instrumentos que ofrecen a política de cohesión e Horizonte Europa. 
 • A iniciativa encamiñada a fomentar, atraer e reter o talento no ámbito da tecnoloxía profunda garantirá a formación e o fluxo de talentos esenciais no ámbito da tecnoloxía profunda a través dunha serie de iniciativas, como un programa de prácticas en innovación para empresas emerxentes e emerxentes en expansión, unha reserva de talento da UE para axudar ás empresas emerxentes e ás innovadoras a atopar talento fóra da UE, un programa de emprendemento e liderado para mulleres, así como un traballo pioneiro dedicado ás opcións sobre accións dos empregados das empresas emerxentes. 
 • A iniciativa centrada en mellorar las ferramentas de elaboración de políticas será a clave para desenvolver e utilizar conxuntos de datos sólidos e comparables, así como unhas definicións compartidas que poidan servir de base para as políticas a todos os niveis e en toda a UE, e tamén para garantir unha mellor coordinación das políticas a nivel europeo a través do foro do Consello Europeo de Innovación. 

 

Contexto 

As medidas presentadas na presente Comunicación aproveitarán os puntos fortes do mercado único, a sólida base industrial, os talentos, as institucións estables e as sociedades democráticas da UE para impulsar unha innovación de tecnoloxía profunda en Europa e aproveitar as oportunidades que presentan a dobre transición e a necesidade dunha futura autonomía estratéxica. 

 

A invasión rusa de Ucraína fixo aínda máis perentoria a necesidade de innovación. Tamén impulsou un apoio adicional á comunidade de innovación ucraína, é dicir, aos científicos e investigadores que contribuíron de maneira decisiva á investigación e a innovación da UE. A UE concedeu 20 millóns de euros de axuda ás empresas emerxentes ucraínas a través do Consello Europeo de Innovación. Devandita axuda complementa as iniciativas «Espazo Europeo de Investigación para Ucraína» (ERA4Ukraine), Horizonte 4Ucrania e o Consello Europeo de Investigación para Ucraína, así como o programa de bolsas específicas de 25 millóns de euros no marco das accións Marie Skłodowska Curie para investigadores desprazados de Ucraína. 

 

Más información: Comisión Europea 

Nueva Agenda Europea de Innovación 

Ficha informativa 

Vídeo 

 

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Data