Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Competitividade » A Comisión presenta un novo enfoque dos acordos comerciais para promover un crecemento ecolóxico e xusto

A Comisión presenta un novo enfoque dos acordos comerciais para promover un crecemento ecolóxico e xusto

25/07/2022 |


— A Comisión Europea deu en xullo un paso moi importante para conseguir que un comercio da UE máis ecolóxico, xusto e sostible. Presentou un novo plan para mellorar a contribución dos acordos comerciais da UE á protección do clima, o medio ambiente e os dereitos laborais en todo o mundo

— Na súa Comunicación «O poder das asociacións comerciais: xuntos por un crecemento económico ecolóxico e xusto», a Comisión presenta a maneira de seguir reforzando a aplicación e o cumprimento dos capítulos sobre comercio e desenvolvemento sostible dos acordos comerciais da UE

Bruselas, 25 de xullo de 2022 – A Comisión Europea deu en xullo un paso moi importante para conseguir un comercio da UE máis ecolóxico, xusto e sostible. Presentou un novo plan para mellorar a contribución dos acordos comerciais da UE á protección do clima, o medio ambiente e os dereitos laborais en todo o mundo. Na súa Comunicación «O poder das asociacións comerciais: xuntos por un crecemento económico ecolóxico e xusto», a Comisión presenta a maneira de seguir reforzando a aplicación e o cumprimento dos capítulos sobre comercio e desenvolvemento sostible dos acordos comerciais da UE.

Valdis Dombrovskis, vicepresidente executivo da Comisión e comisario de Comercio, declarou: «Prometemos que o comercio sería máis sostible e hoxe estamos a cumprir esa promesa. Os nosos acordos comerciais dannos peso na escena mundial e apoian o crecemento económico e o desenvolvemento sostible, pero a partir de agora queremos convertelos nun motor de cambio positivo aínda maior. Colaboraremos cos nosos socios e apoiarémoslles para que isto ocorra. Intensificaremos a nosa vixilancia do cumprimento das normas e recorreremos a sancións se non se manteñen os compromisos laborais e climáticos máis importantes».

Todos os acordos comerciais modernos da UE inclúen capítulos sobre comercio e desenvolvemento sostible, cun amplo conxunto de compromisos adquiridos de mutuo acordo. A Comunicación define as prioridades estratéxicas e os puntos de actuación fundamentais, que servirán para mellorar aínda máis a eficacia do enfoque actual en materia de comercio e desenvolvemento sostible, baseado no compromiso e fundado no marco e as normas internacionais, grazas a unha aplicación e unha vixilancia do cumprimento máis estritos. En particular, o novo enfoque incluirá sancións comerciais en caso de incumprimento das disposicións fundamentais sobre comercio e desenvolvemento sostible, e aplicarase ás futuras negociacións e ás negociacións en curso, segundo proceda.

En particular, o novo enfoque sobre comercio e desenvolvemento sostible abarca os seguintes aspectos:

Compromiso cos países socios orientado aos resultados e baseado en prioridades

 • Negociaremos cos países socios obxectivos adaptados e follas de roteiro con prazos determinados para obter resultados máis eficaces.
 • Intensificaremos o compromiso cos socios comerciais nun proceso de cooperación para fomentar o cumprimento das normas laborais e ambientais internacionais, en particular mediante asistencia técnica e financeira.
 • Colaboraremos máis estreitamente cos Estados membros e o Parlamento Europeo para supervisar e aplicar os compromisos en materia de comercio e desenvolvemento sostible.
 • Traballaremos para abrir novos mercados á importación e exportación de bens e servizos e materias primas ecolóxicas, o que resulta especialmente importante para reducir as dependencias no actual clima xeopolítico.

Maior participación da sociedade civil e apoio ao seu labor

 • Estamos a facilitar á sociedade civil e aos grupos consultivos internos (GCI) a presentación de reclamacións relativas a violacións dos compromisos de sustentabilidade. Estamos a introducir prazos que a Comisión seguirá, como norma xeral, para tratar as reclamacións sobre comercio e desenvolvemento sostible mediante unha actualización das Directrices operativas para o portelo único.
 • Os GCI estarán máis implicados nos proxectos de asistencia técnica e nas reunións cos Estados membros da UE.
 • Garantiremos unha maior transparencia no traballo dos GCI, por exemplo, publicando as listas das organizacións participantes.
 • Reforzaremos aínda máis o papel dos GCI da UE proporcionándolles recursos para o seu funcionamento.

Maior atención á aplicación e o cumprimento

 • Ampliaremos a fase xeral de cumprimento da solución de diferenzas entre Estados ao capítulo sobre comercio e desenvolvemento sostible dos nosos acordos comerciais, o que significa que a parte que incumprise calquera dos seus compromisos en materia de comercio e desenvolvemento sostible terá que informar con prontitude sobre como aplicará o informe do grupo de expertos, e levalo a cabo nun prazo determinado.
 • Incluiremos a posibilidade de aplicar, como último recurso, sancións comerciais por infraccións materiais do Acordo de París sobre o Cambio Climático e dos principios laborais fundamentais da OIT.

 

Contexto

Todos os acordos comerciais modernos da UE inclúen xa capítulos sobre comercio e desenvolvemento sostible. Estes capítulos requiren esforzos continuos e sostidos para lograr a ratificación dos convenios fundamentais da OIT e a aplicación efectiva dos convenios da OIT e dos acordos multilaterais sobre medio ambiente que ratificou cada parte, como o Acordo de París sobre o Cambio Climático e o Convenio sobre a Diversidade Biolóxica.

Desde 2018, o documento oficioso dos servizos da Comisión titulado «Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development sections in EU Free Trade Agreements» [«Observacións e perspectivas para a mellora da aplicación e o cumprimento dos capítulos sobre comercio e desenvolvemento sostible dos acordos de libre comercio da UE», documento en inglés], que é un plan de acción de quince puntos, serviu de orientación para a mellora da aplicación e o cumprimento destes capítulos. Como se anunciou ante o Parlamento Europeo en setembro de 2020 e detállase na Comunicación sobre a revisión da política comercial, de febreiro de 2021, a Comisión puxo en marcha unha revisión temperá do plan de acción de quince puntos.

No contexto da revisión e para contribuír á esta Comunicación, a Comisión solicitou un estudo comparativo independente sobre as prácticas comerciais e de desenvolvemento sostible nos acordos comerciais de terceiros países, que confirmou á UE como un dos pioneiros principais na promoción da sustentabilidade a través dos seus acordos comerciais. Co fin de solicitar as achegas do maior número posible de cidadáns e partes interesadas sobre a maneira en que o enfoque actual podería mellorarse e aumentar o seu impacto, a Comisión levou a cabo tamén unha consulta pública aberta. A Comisión estableceu así mesmo un amplo intercambio de puntos de vista cos Estados membros, o Parlamento Europeo e o Comité Económico e Social Europeo.

Máis información: Comisión Europea

 
 
 
 
 
 
 

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Data