Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Medioambiente e Clima » A Comisión introduce novos dereitos dos consumidores en materia de reparacións sinxelas e atractivas

A Comisión introduce novos dereitos dos consumidores en materia de reparacións sinxelas e atractivas

23/03/2023 | ,

— A Comisión Europea adoptou unha nova proposta de normas comúns que promoven a reparación de produtos.

— Isto supoñerá un aforro para os consumidores e contribuirá aos obxectivos do Pacto Verde Europeo mediante a redución dos residuos, entre outras cousas. 

Bruxelas, 23 de marzo de 2023. Nas últimas décadas adoitouse dar prioridade á substitución fronte á reparación cando os produtos empezan a fallar e non ofreceron incentivos insuficientes aos consumidores para que reparen os seus bens tras expirar a garantía xurídica. A proposta fará que sexa máis fácil e rendible para os consumidores reparar os produtos en lugar de substituílos. Ademais, unha maior demanda traducirase nun impulso para o sector da reparación, á vez que incentivará aos produtores e vendedores a desenvolver modelos de negocio máis sostibles.

A proposta presentada velará por que se reparen máis produtos dentro da garantía xurídica e que os consumidores dispoñan de opcións máis sinxelas e baratas para reparar produtos tecnicamente reparables a garantía xurídica haxa expirado ou cando o produto xa non funcione debido ao seu desgaste.

Novas medidas para promover e facilitar a reparación e a reutilización

A proposta introduce un novo «dereito á reparación» para os consumidores, tanto dentro como fóra da garantía xurídica.

Dentro da garantía xurídica, os vendedores estarán obrigados a ofrecer reparación, excepto cando sexa máis cara que a substitución.

Fóra da garantía xurídica, os consumidores gozarán dun novo conxunto de dereitos e instrumentos para facer da «reparación» unha opción fácil e accesible:

  • O dereito dos consumidores para reclamar aos produtores a reparación de produtos que sexan tecnicamente reparables con arranxo ao dereito da UE.
  • A obrigación dos produtores de informar os consumidores sobre os produtos que estean obrigados a reparar eles mesmos.
  • Unha plataforma de reparación en liña para poñer en contacto aos consumidores cos talleres de reparación e os vendedores de produtos renovados na súa zona.
  • Un formulario europeo de información sobre reparación que os consumidores poderán solicitar a calquera taller e facilitará a comparación das ofertas de reparación.
  • Elaborarase un estándar de calidade europea dos servizos de reparación a fin de axudar aos consumidores para atopar os talleres de reparación que se comprometen a ofrecer unha maior calidade.

Contexto

Esta proposta forma parte do obxectivo máis amplo da Comisión Europea de chegar a ser o primeiro continente climáticamente neutro de aquí a 2050, obxectivo que só pode alcanzarse se os consumidores e as empresas producen e consomen de forma máis sostible.

A proposta de «dereito á reparación» anunciouse na Nova Axenda do Consumidor e no Plan de Acción para a Economía Circular. A proposta fomenta a reparación como unha opción de consumo máis sostible, o que contribúe aos obxectivos climáticos e ambientais do Pacto Verde Europeo.

Esta iniciativa complementa outros instrumentos que perseguen o obxectivo do Pacto Verde Europeo dun consumo sostible mediante a reparación. Polo lado da oferta, o Regulamento sobre deseño ecolóxico para produtos sostibles promove a reparabilidad dos produtos na fase de produción. Polo lado da demanda, a proposta de Directiva relativa á capacitación dos consumidores para a transición ecolóxica facilita aos consumidores tomar decisións de compra con coñecemento de causa no punto de venda.

Máis información: Comisión Europea

Preguntas e respostas sobre o dereito a reparación

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data