Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Enerxía » A Comisión establece orientacións para contribuír a facer fronte á crise enerxética e conseguir unha Europa máis ecolóxica e dixital

A Comisión establece orientacións para contribuír a facer fronte á crise enerxética e conseguir unha Europa máis ecolóxica e dixital

14/12/2022 | , ,

— A Comisión Europea puxo en marcha o ciclo de coordinación de políticas económicas do Semestre Europeo de 2023.


Bruxelas, 14 de decembro de 2022.
O paquete baséase nas previsións económicas de outono de 2022, as cales indican que, tras un sólido primeiro semestre do ano, a economía da UE entrou agora nunha fase moito máis difícil. Aínda que a acción política rápida e ben coordinada durante a pandemia de COVID-19 está a dar os seus froitos, as consecuencias da invasión rusa de Ucraína expuxeron á UE retos múltiples e complexos. Os prezos da enerxía historicamente elevados, as altas taxas de inflación, a escaseza de subministración, o aumento dos niveis de débeda e o incremento dos custos de endebedamento están a afectar á actividade empresarial e deteriorando o poder adquisitivo dos fogares.

Estas dificultades esixen medidas coordinadas para garantir unha subministración de enerxía adecuado e alcanzable, salvagardar a estabilidade económica e financeira e protexer aos fogares e empresas vulnerables, preservando ao mesmo tempo a sustentabilidade das finanzas públicas. Ao mesmo tempo, é necesario actuar con rapidez para impulsar o crecemento potencial e a creación de emprego de calidade e facer realidade as transicións ecolóxica e dixital. A coordinación das políticas económicas a través do Semestre Europeo axudará aos Estados membros a alcanzar estes obxectivos mediante a fixación de prioridades e a achega de orientacións políticas claras e ben coordinadas para o ano que vén.

Estudo prospectivo anual sobre o crecemento sostible

O Estudo Prospectivo Anual sobre o Crecemento Sostible deste ano presenta un ambicioso programa para seguir reforzando as respostas políticas coordinadas da UE encamiñadas a mitigar os efectos negativos das crises enerxéticas a curto prazo. Ao mesmo tempo, é fundamental seguir aumentando a resiliencia social e económica e fomentar un crecemento sostible e integrador a medio prazo, mantendo ao mesmo tempo a flexibilidade para superar as dificultades que xurdan. Esta formulación axústase aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas, que forman parte integrante do Semestre Europeo.

As catro prioridades do Semestre Europeo seguen sendo promover a sustentabilidade ambiental, a produtividade, a equidade e a estabilidade macroeconómica, con vistas a fomentar a sustentabilidade competitiva.

O Mecanismo de Recuperación e Resiliencia segue facilitando un fluxo constante de investimentos nas empresas, as infraestruturas e as competencias europeas, ademais de soster un ambicioso programa de reformas ata 2026. A Comisión referendou 26 plans nacionais de recuperación e resiliencia, todos eles aprobados polo Consello. Ata a data, os pagos desembolsados con cargo ao Mecanismo ascenden a máis de 135 000 millóns de euros.

REPowerEU mobilizará recursos adicionais para aumentar a resiliencia dos sistemas enerxéticos da UE e previr a pobreza enerxética mediante investimentos e reformas específicas.

Ditames sobre os proxectos de plans orzamentarios dos Estados membros da zona do euro

A Comisión avaliou a coherencia dos proxectos de plans orzamentarios para 2023 mediante as Recomendacións do Consello de xullo de 2022. Estas teñen o conta o feito de que seguirá aplicándose en 2023 a cláusula xeral de salvaguardia do Pacto de Estabilidade e Crecemento.

Conforme as recomendacións fiscais para 2023, os Estados membros con niveis de débeda baixos ou medios deberán velar por que o aumento dos gastos primarios correntes financiados a escala nacional axústese a unha orientación xeral neutra da política orzamentaria. Recomendouse aos Estados membros cun elevado nivel de débeda que adoptasen unha política fiscal prudente, sobre todo limitando o aumento do gasto corrente primario financiado a escala nacional para situalo por baixo do crecemento potencial da produción a medio prazo.

A Comisión convida a Bélxica, Portugal, Austria, Lituania, Alemaña, Estonia, Luxemburgo, os Países Baixos, Eslovenia e Eslovaquia a adoptar as medidas necesarias no marco do proceso orzamentario nacional para velar por que os seus orzamentos de 2023 axústense plenamente ás recomendacións do Consello.

Posto que Croacia incorporarase á zona do euro o 1 de xaneiro de 2023, a Comisión congratúlase da súa decisión de presentar por primeira vez un proxecto de plan orzamentario.

Recomendación sobre a zona do euro

Esta Recomendación ofrece asesoramento personalizado aos Estados membros da zona do euro para o período 2023-2024 sobre os temas que afectan o funcionamento da zona do euro no seu conxunto. Os Estados membros da zona do euro deberían:

 • Seguir coordinando as políticas fiscais a fin de brindar apoio para que a inflación volva situarse oportunamente no obxectivo a medio prazo do Banco Central Europeo fixado nun 2 %.
 • Manter un elevado nivel de investimento público para fomentar a resiliencia social e económica e apoiar as transicións ecolóxica e dixital.
 • Garantir que o apoio prestado aos fogares e as empresas que sufran tensións financeiras debido á crise enerxética sexa eficaz desde o punto de vista dos custos, temporal e centrado nos vulnerables, especialmente as pemes. A este respecto, a Recomendación suxire o establecemento dun sistema de prezos da enerxía a dous niveis que garanta incentivos para o aforro de enerxía, en lugar das medidas en materia de prezos con carácter xeral. No marco deste sistema, os consumidores vulnerables poderían acollerse a prezos regulados.
 • Fomentar unha evolución salarial que preserve o poder adquisitivo dos asalariados, limitando ao mesmo tempo os efectos indirectos na inflación. Fomentar e adaptar o sistema de asistencia social segundo sexa necesario.
 • Seguir mellorando as políticas activas do mercado laboral e facer fronte á escaseza de persoal cualificado.
  Garantir a participación eficaz dos interlocutores sociais na formulación de políticas e reforzar o diálogo social.
 • Seguir mellorando a contorna empresarial e preservar a estabilidade macrofinanciera.

 

Informe sobre o Mecanismo de Alerta

O Informe sobre o Mecanismo de Alerta é un dispositivo de detección de posibles desequilibrios macroeconómicos. Nel determínanse os Estados membros respecto a os cales resulta necesario realizar exames exhaustivos a fin de avaliar se presentan desequilibrios que esixan a adopción de medidas.

O Informe sobre o Mecanismo de Alerta deste ano chega á conclusión de que están xustificados exames exhaustivos nos dezasete Estados membros seguintes: Alemaña, Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Países Baixos, Portugal, Romanía e Suecia (que xa foron obxecto dun exame exhaustivo no anterior ciclo anual de supervisión do procedemento de desequilibrio macroeconómico), así como Chequia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania e Luxemburgo (que non foron obxecto dun exame exhaustivo en 2021/2022).

Proposta de informe conxunto sobre o emprego

A proposta de informe conxunto sobre o emprego confirma que o mercado laboral da UE recuperouse plenamente da pandemia de COVID-19, tendo bos resultados e superado os niveis de emprego anteriores á pandemia desde o terceiro trimestre de 2021. A pesar do forte crecemento, os mozos, as mulleres e os grupos vulnerables, tales como as persoas con discapacidade ou inmigrantes, necesitan máis apoio para poder incorporarse ao mercado laboral. É necesario reforzar as políticas para axudar aos traballadores para adquirir as competencias máis demandadas, a fin de mitigar os riscos de gran escaseza de man de obra e de competencias e apoiar as transicións dun emprego a outro nuns mercados laborais cambiantes, especialmente no contexto das transicións ecolóxica e dixital. Promover unhas transicións xustas no mercado laboral é importante para alcanzar os obxectivos principais da UE para 2030 en materia de emprego e competencias, que se integran no informe conxunto sobre o emprego.

As subidas de prezos desde 2021, exacerbadas pola guerra de agresión de Rusia contra Ucraína, exerceron presión tanto sobre a economía da UE como sobre os fogares. O crecemento do PIB real retardouse na primavera de 2022 e a renda dos fogares en termos reais diminuíu por primeira vez desde a pandemia de COVID-19. Neste contexto, a negociación colectiva e uns salarios mínimos xustos e adecuados son potentes instrumentos para preservar o poder adquisitivo dos salarios e fomentar ao mesmo tempo o emprego. Como complemento, deben tomarse medidas para mellorar a cobertura e a adecuación da protección da renda mínima. Isto tamén contribuirá aos obxectivos principais da UE para 2030 en materia de emprego e redución da pobreza.

A supervisión posterior ao programa avalía a capacidade de reembolso dos Estados membros que se acolleron a programas de axuda financeira. Os informes de supervisión posterior ao programa correspondentes a Irlanda, Grecia, España, Chipre e Portugal chegan á conclusión de que os cinco Estados membros conservan a capacidade de reembolsar a súa débeda.

Informe de supervisión posterior ao programa

O informe de supervisión posterior ao programa sobre Grecia é o primeiro elaborado sobre o país, tras a finalización do marco de supervisión reforzada en agosto de 2022. O informe chega á conclusión de que Grecia adoptou as medidas necesarias para cumprir os seus compromisos, a pesar das difíciles circunstancias derivadas da guerra de agresión de Rusia contra Ucraína. Este informe podería servir de base para que o Eurogrupo pronúnciese sobre a liberación do último tramo de medidas relacionadas coa débeda e supeditadas ao cumprimento de determinadas políticas aprobado en xuño de 2018.

Contexto

O Semestre Europeo representa un marco de coordinación das políticas económicas e de emprego dos Estados membros. Desde o seu inicio en 2011, converteuse nun foro consolidado para debater os retos orzamentarios, económicos e de emprego dos países da UE cun calendario anual común. Segue desempeñando este papel na fase de recuperación e no progreso da transición ecolóxica e dixital.

O Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, pedra angular de Next Generation EU, está dotado con 723 800 millóns de euros en préstamos e subvencións para apoiar as reformas e investimentos que introduzan os países da UE. A súa finalidade é paliar o impacto económico e social da pandemia de coronavirus e facer que as economías e sociedades europeas sexan máis sostibles e resilientes e estean mellor preparadas para os retos e oportunidades das transicións ecolóxica e dixital.

Máis información: Comisión Europea

Preguntas e respostas sobre o Semestre Europeo 2023: paquete de outono
 

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Data