Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Competitividade » A Comisión aproba un réxime español por valor de 500 M € con cargo ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia para apoiar o despregamento de redes de retorno de banda ancha nas zonas rurais

A Comisión aproba un réxime español por valor de 500 M € con cargo ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia para apoiar o despregamento de redes de retorno de banda ancha nas zonas rurais

18/10/2022 | ,

— A Comisión Europea aprobou, conforme as normas sobre axudas estatais da UE, un réxime español por valor de 500 M € asignado con cargo ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR) para apoiar o despregamento de infraestruturas de retorno de banda ancha nas zonas rurais.

— O réxime de axudas forma parte da estratexia de España para satisfacer as necesidades dos cidadáns e as empresas no contexto da dixitalización do país.

Bruxelas, 18 de outubro de 2022. A Comisión Europea aprobou, conforme as normas sobre axudas estatais da UE, un réxime español por valor de 500 millóns de euros asignado con cargo ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR) para apoiar o despregamento de infraestruturas de retorno de banda ancha nas zonas rurais. O réxime de axudas forma parte da estratexia de España para satisfacer as necesidades dos cidadáns e as empresas no contexto da dixitalización do país. Tamén contribúe aos obxectivos estratéxicos da UE en relación coa transición dixital.

As axudas españolas

O réxime de axudas, que se aplicará ata o 31 de decembro de 2025, financiarase con cargo ao MRR, tras a avaliación positiva por parte da Comisión do Plan de Recuperación e Resiliencia (PRR) español e a súa adopción polo Consello. O PRR español contempla importantes proxectos de investimento no sector das telecomunicacións electrónicas, por exemplo, o despregamento de redes móbiles eficaces. O réxime aprobado hoxe refírese ao despregamento de redes de retorno de banda ancha.

En virtude do réxime, a axuda adoptará a forma de subvencións directas aos provedores de telecomunicacións electrónicas e ás empresas de infraestruturas. Os beneficiarios escolleranse mediante un procedemento de selección aberto, competitivo, transparente e non discriminatorio. A axuda global por beneficiario non deberá superar o 90 % dos custos subvencionables. A medida financiará o despregamento de redes de retorno de banda ancha de fibra para conectar determinadas estacións de base situadas en municipios de menos de dez mil habitantes e que, ao 31 de decembro de 2025, non terían, a falta de apoio, unhas infraestruturas que funcionasen satisfactoriamente.

O réxime ten por obxecto garantir unha ampla dispoñibilidade de redes móbiles de alto rendemento, capaces de prestar aos usuarios finais servizos de acceso a unhas comunicacións electrónicas de alta calidade e fiables que satisfagan as súas necesidades actuais e futuras.

Avaliación da Comisión

A Comisión avaliou o réxime conforme as normas sobre axudas estatais da UE, en particular o artigo 107, apartado 3, letra c), do Tratado de Funcionamento da Unión Europea, que autoriza as axudas estatais que faciliten o desenvolvemento de determinadas actividades ou zonas económicas.

A Comisión tivo en conta o seguinte:

  • O réxime de axuda é necesario e proporcionado para emendar as deficiencias do mercado, a saber, a falta de conexións de retorno actuais ou planeadas nas zonas contempladas, que adoitan ser rexións remotas e escasamente poboadas de España. A existencia dunha deficiencia do mercado avaliouse mediante unha cartografía da infraestrutura de banda ancha actualmente dispoñible e prevista, así como por medio dunha consulta pública levada a cabo polas autoridades españolas.
  • O réxime de axudas ten un efecto incentivador, xa que facilita o despregamento de redes de retorno de alto rendemento que os operadores privados non estarían dispostos a despregar debido aos elevados custos. Tamén mellorará a dispoñibilidade de servizos móbiles innovadores e eficaces nas zonas contempladas en beneficio dos consumidores, as empresas e o sector público. Ademais, contribuirá a corrixir as desigualdades sociais ou rexionais, especialmente nas zonas rurais.
  • O réxime conta con salvaguardias suficientes para garantir que os falseamientos indebidos da competencia sexan limitados e que as axudas non alteren as condicións dos intercambios comerciais de forma contraria ao interese común. En particular, todos os beneficiarios do réxime escolleranse mediante un procedemento de selección aberto, competitivo, transparente e non discriminatorio. España tamén fomentará a reutilización das infraestruturas existentes. Por último, a medida garante un acceso almacenista xusto, aberto e non discriminatorio ás redes obxecto das axudas.

Atendendo a estas razóns, a Comisión aprobou o réxime de axudas español conforme as normas correspondentes da UE. 

Contexto

Todos os investimentos e reformas que impliquen axuda estatal contempladas nos plans nacionais de recuperación presentados no marco do MRR deben notificarse á Comisión para a súa aprobación previa, a menos que estean cubertas por unha das normas de exención por categorías de axudas estatais.

A Comisión avalía con carácter prioritario as medidas que implican axudas públicas incluídas nos plans nacionais de recuperación que se presentaron por mor do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, e ofreceu orientación e respaldo aos Estados membros nas fases preparatorias dos plans nacionais, para facilitar unha implantación rápida deste Mecanismo. Ao mesmo tempo, a Comisión confírmase na súa decisión de que se cumpran as normas sobre axudas estatais aplicables, a fin de preservar a igualdade de condicións no mercado único e garantir que os fondos do MRR utilícense de maneira que queden reducidos ao mínimo os falseamientos da competencia e non quede excluída o investimento privado.

A conectividade mediante banda ancha reviste unha importancia estratéxica para o crecemento e a innovación de Europa en todos os sectores da economía e para a cohesión social e territorial. A medida notificada por España tamén contribúe aos obxectivos estratéxicos da UE establecidos na Comunicación sobre o gigabit, a Comunicación sobre a configuración do futuro dixital de Europa, a Comunicación «Compás Dixital» e a proposta de Decisión da Comisión pola que se establece o programa político «Itinerario cara á Década Dixital» de 2030.

O réxime aprobado hoxe é a terceira medida aprobada pola Comisión no marco do PRR español relativa a importantes proxectos de investimento no sector das telecomunicacións electrónicas. O 14 de xuño de 2021, a Comisión aprobou unha prórroga dun réxime español de apoio ao acceso a servizos de banda ancha de alta velocidade en zonas insuficientemente atendidas (SA.62696). O 15 de decembro de 2021, a Comisión aprobou un réxime de apoio ao despregamento de infraestruturas pasivas para redes móbiles (SA.64394).

Máis información

A versión non confidencial da decisión correspondente publicarase co número de asunto SA.103451 no Rexistro de Axudas Estatais do sitio web de Competencia da Comisión, unha vez resolvanse os posibles problemas de confidencialidade. As últimas decisións sobre axudas estatais publicadas no Diario Oficial e na internet enuméranse nas noticias semanais en liña sobre competencia.

Máis información: Comisión Europea

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data