Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Bolsas para a realización de estadías na oficina da Fundación Galicia Europa en Bruxelas dirixidas ao persoal ao servizo das entidades membros e asociadas do seu Padroado (2009)

Obxecto

A Fundación Galicia Europa, por anuncio de 31 de outubro de 2008, convocou 5 bolsas para a realización de prácticas na súa oficina de Bruxelas ao longo do ano 2009, dirixidas ao persoal ao servizo das súas entidades membro e asociadas cuxo prazo de presentación finalizou o día 30 de xaneiro de 2009.

Sendo concedidas soamente 2 bolsas nesta modalidade, a Fundación Galicia Europa convoca tres axudas para a realización de prácticas a desenvolver na súa oficina en Bruxelas no último trimestre de 2009, dirixidas ao persoal ao servizo das entidades membros e asociadas desta entidade.

A finalidade que se persegue é a de que, contando coa colaboración do persoal da Fundación destinada en Bruxelas e dos contactos que a través deste se poidan establecer coas institucións comunitarias, as persoas seleccionadas afonden no coñecemento dos temas comunitarios que sexan de interese para as entidades das que dependan.

Datas

Os tres períodos de prácticas concedidos realizaranse a partir do momento da súa adxudicación e antes do final do ano 2009, desenvolvéndose segundo o calendario que a Fundación Galicia Europa estableza de acordo co interesado.

Lugar de gozo

Na oficina de Bruxelas da Fundación Galicia Europa.

Características da convocatoria

A duración de cada unha das estadías realizadas que se convocan non poderá ser superior a sete días.

A Fundación Galicia Europa financiará os gastos de viaxe, aloxamento e manutención, por un importe de 1.200 euros, que se reintegrarán ao beneficiario tras a presentación da memoria do traballo realizado.

No suposto de non concederse todas as axudas, o remanente orzamentario existente podería ser incorporado a calquera das modalidades do programa de actuacións que, con carácter xeral, convoca a Fundación Galicia Europa.

Requisitos dos beneficiarios

a) Formar parte do cadro de persoal dalgunha das entidades membros e asociados do Padroado da Fundación Galicia Europa (Xunta de Galicia, Banco Pastor, Caixa Galicia, Caixanova, Consorcio Zona Franca de Vigo, Cámaras de Comercio Galego, Deputacións da Coruña, Pontevedra, Lugo e Ourense).

b) Ter completados estudos universitarios.

c) Acreditar documentalmente un bo coñecemento de inglés e / ou francés.

Prazo e presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes rematará o día 30 de setembro de 2009.

As persoas interesadas deberán dirixir un escrito de solicitude ao Director da Fundación Galicia Europa, presentándoo no rexistro ou ben remitíndoo por correo certificado con xustificante de recepción á sede da Fundación Galicia Europa, sita en Rúa dous Feáns n. 3C baixo, 15706, Santiago de Compostela.

Esta solicitude deberá acompañarse de curriculum vitae e documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos esixidos na convocatoria e méritos alegados, así como dunha memoria explicativa na que se faga constar o obxecto da estadía a realizar, así como o interese ou relevancia da mesma para o mellor exercicio ou desenvolvemento das competencias do seu posto de traballo. O interesado indicará, ademais, as datas preferentes para a realización da estadía.

Así mesmo, deberá achegarse autorización asinada polo xefe de persoal ou superior competente da entidade membro da que dependa o interesado.

Para a concesión das axudas darase preferencia a aqueles candidatos que se ocupen de funcións que demanden unha ampliación de coñecementos en relación con temas comunitarios e que acrediten estudos ou traballos realizados nesta materia, así como a aqueles candidatos que non obteñan anteriormente estas axudas.

Convocatoria 10 de setembro de 2009

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante