Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

04/09/2019

A Comisión Europea rexistra tres novas iniciativas cidadás europeas e declara outra inadmisible

A Comisión Europea rexistra tres novas iniciativas cidadás europeas e rexeita outra. © European Union 2012. Fotógrafo: Thierry Roge.jpg
  • O brazo executivo da UE acepta a admisibilidade xurídica dunha iniciativa cidadá para eliminar a corrupción das elites políticas, outra para emprender accións de emerxencia climática e unha terceira para eliminar os praguicidas sintéticos que prexudican o medio ambiente, en especial ás abellas.
  • A Comisión tamén tomou a decisión de non rexistrar unha iniciativa cidadá para garantir a conformidade da política comercial común cos Tratados da UE e co Dereito internacional, por exceder as competencias da propia institución.
Bruxelas, 4 de setembro de 2019. A Comisión Europea decidiu hoxe rexistrar tres novas iniciativas cidadás europeas: "Eliminar de raíz a corrupción en Europa, suprimindo os fondos aos países cun sistema xudicial ineficiente unha vez finalizado o prazo establecido", "Accións fronte á emerxencia climática" e "Salvemos ás abellas e aos agricultores. Cara unha agricultura favorable ás abellas para un medio ambiente san". En cambio, a Comisión tomou a decisión de non rexistrar a iniciativa cidadá europea titulada "Garantir a conformidade da política comercial común cos Tratados da UE e co Dereito internacional", xa que as medidas solicitadas quedan manifestamente fóra do ámbito de competencias no que a Comisión pode actuar, conforme aos Tratados da UE.

Nesta fase do procedemento, a Comisión aínda non analizou o fondo das iniciativas, senón unicamente a súa admisibilidade xurídica. Se calquera das tres iniciativas rexistradas recibe un millón de declaracións de apoio procedentes de polo menos sete Estados membros no prazo dun ano, a Comisión as analizará e pronunciarase sobre as mesmas. A Comisión poderá decidir dar curso á solicitude ou non facelo, pero en ambos os casos deberá xustificar a súa decisión.

1. Eliminar de raíz a corrupción en Europa, suprimindo os fondos aos países cun sistema xudicial ineficiente unha vez finalizado o prazo establecido.
Os organizadores da iniciativa piden á Comisión que «estableza un prazo estrito de dez anos tras a adhesión para unha moratoria automática sobre o pago dos fondos estruturais e de cohesión a un país de adhesión recente ata que se suprima o mecanismo de control do seu poder xudicial». Os organizadores afirman que a lexislación actual da UE permite unha marxe de interpretación indebida. En determinadas condicións, a corrupción das elites políticas dos países da Unión Europea de adhesión recente pode resultar beneficiosa para outros países da Unión, e o concepto relativo de «temporal» pode alongarse indefinidamente. O establecemento dun prazo estrito evita o incentivo directo e indirecto da corrupción nos Estados membros da UE […].

En virtude dos Tratados da UE, a Comisión Europea pode emprender accións legais en relación coas normas financeiras relativas ao orzamento da UE. Por conseguinte, a Comisión considera que a iniciativa é xuridicamente admisible e decidiu rexistrala. O rexistro desta iniciativa terá lugar o 12 de setembro de 2019, co que dará comezo un proceso de recollida de firmas de apoio por parte dos seus organizadores que durará un ano.

2. Accións fronte á emerxencia climática.
Os organizadores desta outra iniciativa cidadá piden á Comisión que reforce a acción en materia de emerxencia climática en consonancia co límite de 1,5.° de quecemento, o que supón uns obxectivos climáticos máis ambiciosos e un apoio financeiro para a loita contra o cambio climático. A iniciativa céntrase, en especial, na necesidade de que a UE axuste os seus obxectivos (contribución determinada a nivel nacional) no marco do Acordo de París; situándoos no 80% das emisións de efecto invernadoiro de aquí a 2030 e nun 0 neto de aquí a 2035, e adapte, en consecuencia, a lexislación europea sobre o clima. A iniciativa refírese así mesmo á utilización dun mecanismo da UE de axuste en fronteira das emisións de carbono e acordos comerciais con países socios baseados no  Climate Action Tracker (mecanismo de seguimento en materia de acción polo clima), así como a material educativo gratuíto sobre os efectos do cambio climático.

En virtude dos Tratados da UE, a Comisión Europea pode emprender accións legais co obxectivo de preservar, protexer e mellorar a calidade do medio ambiente, así como no ámbito da política comercial común. Por conseguinte, a Comisión considera que a iniciativa é xuridicamente admisible e decidiu rexistrala. O rexistro desta iniciativa terá lugar o 23 de setembro de 2019, co que dará comezo un proceso de recollida de firmas de apoio por parte dos seus organizadores que durará un ano.

3. Salvemos ás abellas e aos agricultores. Cara a unha agricultura favorable ás abellas para un medio ambiente san.
Os organizadores desta iniciativa piden á Comisión que propoña actos xurídicos dirixidos a eliminar gradualmente os praguicidas sintéticos de aquí a 2035, restaurar a biodiversidade e apoiar aos agricultores na transición. Máis concretamente, os organizadores queren eliminar progresivamente os praguicidas sintéticos na agricultura da UE nun 80% de aquí a 2030, empezando polos máis perigosos e chegando á súa eliminación total para 2035; restaurar os ecosistemas naturais nas zonas agrícolas para que a agricultura convértase nun vector de recuperación da biodiversidade; reformar a agricultura dando prioridade á agricultura a pequena escala, diversa e sustentable, apoiando un rápido aumento das prácticas agroecolóxicas e orgánicas, e permitindo unha formación independente baseada nos agricultores así como investigación sobre a agricultura libre de praguicidas e OMG.

Conforme os Tratados da UE, a Comisión Europea pode emprender accións legais no ámbito da política agrícola común e o mercado interior, así como medidas nos ámbitos veterinario e fitosanitario. Por conseguinte, a Comisión considera que a iniciativa é xuridicamente admisible e decidiu rexistrala. O rexistro desta iniciativa terá lugar o 30 de setembro de 2019, data na que dará comezo un proceso de recollida de firmas de apoio por parte dos seus organizadores que durará un ano.

4. Garantir a conformidade da política comercial común cos Tratados da UE e co Dereito internacional
A Comisión chegou á conclusión de que a iniciativa "Garantir a conformidade da política comercial común cos Tratados da UE e o cumprimento do Dereito internacional" é xuridicamente inadmisible porque queda manifestamente fóra do ámbito de competencias no que a Comisión pode actuar, conforme aos Tratados da UE.

A iniciativa refírese a «regular as transaccións comerciais coas entidades ocupantes establecidas nos territorios ocupados ou que operen nos mesmos, impedindo aos produtos orixinarios deses territorios a entrada no mercado da UE». Os organizadores piden á Comisión que «propoña actos xurídicos que impidan ás persoas xurídicas da UE tanto importar produtos orixinarios dos asentamentos ilegais nos territorios ocupados como exportar aos devanditos territorios, co fin de manter a integrar do mercado interior e non apoiar o mantemento de tales situacións ilegais».

Un acto lexislativo a ese respecto, só podería adoptarse sobre a base do artigo 215 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea en relación con medidas restritivas. Agora ben, para que o Consello poida adoptar un acto xurídico dese tipo, é necesaria unha decisión no ámbito da Política Exterior e de Seguridade Común da UE que permita interromper ou reducir as relacións económicas e financeiras co terceiro país en cuestión. A Comisión non ten competencias para propoñer tal decisión.

Dado que a iniciativa non cumpre as condicións xurídicas para a súa admisión, a Comisión Europea ha decidido que non pode rexistrala. Segundo o Regulamento, unha iniciativa cidadá europea non pode rexistrarse se queda manifestamente fose do ámbito de competencias da Comisión para presentar unha proposta lexislativa.

Contexto
O Tratado de Lisboa introduciu as iniciativas cidadás europeas, que se puxeron en marcha en abril de 2012, tras a entrada en vigor do Regulamento sobre a iniciativa cidadá europea, que desenvolve as disposicións do Tratado. En 2017, como parte do discurso do presidente Juncker sobre o estado da Unión, a Comisión Europea presentou unha serie de propostas de reforma da iniciativa cidadá europea para facilitar aínda máis a súa utilización. En decembro de 2018, o Parlamento Europeo e o Consello aprobaron esa reforma. As normas revisadas empezarán a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2020.

Entre tanto, simplificouse o proceso e creouse unha plataforma colaborativa para axudar aos organizadores. Todo isto contribuíu a un aumento do 41% no número de iniciativas cidadás rexistradas (corenta e unha durante a Comisión Juncker fronte a vinte e nove durante a anterior Comisión) e unha diminución do 70% no número de iniciativas rexeitadas (tan só houbo seis iniciativas non rexistradas durante a presente Comisión fronte a vinte durante a anterior).

Unha vez rexistrada oficialmente, a iniciativa cidadá europea permite a un millón de cidadáns de polo menos sete Estados membros pedir á Comisión Europea que presente propostas lexislativas en ámbitos nos que teña competencias para facelo. Os requisitos de admisibilidade son que a medida proposta non estea manifestamente fóra do ámbito de competencias da Comisión para presentar unha proposta de acto xurídico, que non sexa claramente abusiva, frívola ou temeraria nin manifestamente contraria aos valores da Unión.


© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante