Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

28/06/2019

Os representantes rexionais da UE piden información fiable sobre os alteradores endocrinos e unha estratexia para protexer aos cidadáns e o medio ambiente

O relator estoniano Uno Silberg presentando no 135 pleno do CdR o seu ditame sobre os alteradores endocrinos. Fonte: European Union 2019. Fotógrafo: Aude Vanthalem.jpg
  • Os últimos estudos indican que os alteradores endocrinos teñen efectos prexudiciais para as funcións das hormonas no corpo humano, provocando infertilidade, obesidade e cancro, entre outros efectos nocivos para a saúde.
  • O ditame do CdR, liderado polo estonio Uno Silberg, sinala que debe poñerse a disposición dos cidadáns europeos información fiable sobre os riscos e efectos dos alteradores endocrinos, nun formato apropiado e unha linguaxe accesible.
Bruxelas, 28 de xuño de 2019. Dous meses despois de que o Parlamento Europeo presentase a súa Resolución sobre as consecuencias negativas dunha serie de substancias químicas utilizadas na produción de alimentos e cosméticos na UE, os representantes locais e rexionais pediron á Comisión Europea que proporcione un maior nivel de protección fronte aos produtos químicos perigosos. Segundo os estudos, os alteradores endocrinos teñen efectos prexudiciais para as funcións das hormonas no corpo humano, provocando infertilidade, obesidade e cancro. Nos nenos, vincúlallas cada vez máis ao autismo e outros trastornos.

Dado que, na maioría dos Estados membros da UE, os entes locais e rexionais son responsables dos servizos sanitarios, teñen tamén a obrigación de velar polo benestar das súas poboacións e de adoptar unha posición sobre os alteradores endocrinos. Segundo o Comité Europeo das Rexións (CdR), a resposta da Comisión Europea en relación cos alteradores endocrinos non aborda adecuadamente os riscos para a saúde e non ofrece un marco suficientemente sólido para tratar estes produtos químicos na totalidade da normativa da UE. Non hai ningún plan de acción nin calendario concretos para avanzar neste ámbito. 

O relator estoniano do ditame do CdR "Cara un marco da Unión Europea máis exhaustivo en materia de alteradores endocrinos", Uno Silberg (EE/AE), fixo fincapé na necesidade de adoptar medidas preventivas: «Os alteradores endocrinos teñen un efecto devastador a longo prazo non só para a saúde humana, senón tamén para a fauna e a flora. Aínda que a súa presenza está moi estendida, a opinión pública ten moi pouca conciencia dos riscos que entrañan. Necesitamos campañas de sensibilización da opinión pública e medidas coordinadas a todos os niveis para dar prioridade á saúde dos cidadáns, pero sen esquecer os intereses dos consumidores e da industria», sinalou  Silberg, concelleiro do municipio de Kose.

Na actualidade existen ao redor de 800produtos químicos que interferen coas funcións hormonais, ou que polo menos se sospeita que o fan. Os estudos dispoñibles mostran que os custos sanitarios anuais dos alteradores endocrinos ascenden a 163.000 millóns de euros (o 1,28 % do PIB da UE). Os alteradores endocrinos adoitan atoparse nas latas e bolsas de preservación de alimentos e nas láminas ou envases de plástico. Tamén poden acharse en xoguetes, cosméticos, envases de alimentos, praguicidas e mesmo en mobles.

O ditame liderado por Silberg subliña que debe poñerse a disposición dos cidadáns europeos información fiable sobre os riscos e efectos dos alteradores endocrinos, nun formato apropiado e unha linguaxe accesible. Ao mesmo tempo, proponse introducir unha nova definición actualizada dos  alteradores  endocrinos.

Os representantes locais e rexionais piden un aumento dos recursos para unha investigación independente e financiada con fondos públicos sobre os alteradores endocrinos e os seus substitutos non prexudiciais, así como sobre outras solucións innovadoras. Ao mesmo tempo, chaman a atención sobre o conflito potencial entre a protección dos cidadáns e o funcionamento das empresas, que deben realizar beneficios.

O CdR sinala que os alteradores endocrinos deben considerarse substancias que non teñen un «limiar seguro», o que significa que calquera exposición ás devanditas substancias pode supoñer un risco, en particular durante as fases críticas do desenvolvemento (fetal, postnatal epuberdade). Así mesmo, sábese moi pouco sobre o seu efecto combinado.

Contexto
Os alteradores endocrinos son produtos químicos que perturban o funcionamento do sistema endocrino e teñen consecuencias negativas para a saúde humana e animal. Estas substancias poden ser sintéticas ou naturais. A exposición a eles pode provir de diversas fontes, como residuos de praguicidas ou produtos de consumo que se utilizan ou están presentes na vida cotiá. A exposición a estas substancias pode provocar cancro, obesidade, diabetes, diminución da intelixencia, deterioración das competencias  motrices, enfraquecemento das competencias de aprendizaxe e infertilidade.

Os alteradores endocrinos atópanse, por exemplo, en envases de alimentos, produtos para o coidado da pel, cosméticos, materiais de construción, dispositivos electrónicos, mobiliario, chans e xoguetes. Co fin de protexer os cultivos de froitas e hortalizas, estas substancias engádense aos praguicidas e herbicidas utilizados para a pulverización.

A razón do crecente interese nos alteradores endocrinos é o alarmante aumento da incidencia nos seres humanos das enfermidades nas que os trastornos endocrinos teñen un papel importante, así como a observación dos trastornos endocrinos nos animais que, utilizados como suxeitos de ensaio, están expostos a substancias na súa contorna.

A nivel da UE, os debates sobre os alteradores endocrinos iniciáronse xa en 1996. Tras a aprobación polo Parlamento Europeo da súa Resolución sobre os alteradores endocrinos en 1998, en decembro de 1999 a Comisión adoptou unha Estratexia comunitaria en materia de alteradores endocrinos, que se aplicou mediante accións nos ámbitos da investigación, a regulamentación e a cooperación internacional. 

En xullo de 2018, o executivo da UE publicou unha nova estratexia para combater os efectos dos  alteradores  endocrinos. Tamén se puxo en marcha un estudo sobre a lexislación vixente neste ámbito. O Parlamento Europeo, facendo referencia á Estratexia, adoptou resolucións (2019/2683 ( RSP) nas que solicitaba o establecemento dun «marco da Unión Europea máis exhaustivo en materia de alteradores endocrinos».

A UE apoiou a investigación sobre os alteradores endocrinos. Financiou máis de cincuenta proxectos, para os cales máis de 150 millóns procedían dos diversos programas marco de investigación e innovación. Así mesmo, no marco de Horizonte 2020 asignáronse 52 millóns de euros a proxectos de investigación e detección.

A UE tamén tomou medidas reguladoras para protexer ás persoas e o medio ambiente dos efectos dos alteradores endocrinos. En particular, a lexislación en materia de pesticidas e biocidas, produtos químicos en xeral (Regulamento REACH), produtos sanitarios e auga incluíu disposicións específicas relativas aos  alteradores  endocrinos. Ademais, cando se trata dos materiais en contacto cos alimentos, os cosméticos, os xoguetes e a protección dos traballadores no lugar de traballo, as substancias con propiedades de alteración endocrina foron obxecto de medidas reguladoras específicas. Como consecuencia, moitas substancias con propiedades de alteración endocrina foron prohibidas, ou a exposición a elas reduciuse ao mínimo na medida en que isto é viable desde o punto de vista técnico e práctico.


Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante