Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

29/10/2020

Repercusións da Covid-19 no territorio galego segundo o Barómetro Rexional e Local publicado polo Comité Europeo das Rexións

5169F_1603975467_baro__metro.png
  • O obxectivo do barómetro é chamar a atención sobre o papel de as autoridades locais e rexionais na xestión da pandemia para reclamar unha maior implicación destes no Plan de Recuperación para Europa.
  • O barómetro prevé que máis do 90% das rexións e municipios da UE experimentará un derrumbe dos seus ingresos.  Por iso, o barómetro clasificou esta crise como unha “crise a nivel rexional".
Bruselas, 29 de octubre de 2020. A principios do mes de outubro, o Comité Europeo das Rexións presentou o primeiro Barómetro Rexional e Local a escala da UE (#EURegionalBarometer). Este estudo ofrece unha instantánea das repercusións da crise social, económica e sanitaria nas rexións e cidades da UE tomando como referencia datos de varias fontes como o informe publicado pola OCDE en abril “Coronavirus: da pandemia á recuperación: emprego local e desenvolvemento económico”, o publicado polo Centro Común de Investigación en xullo “O impacto económico territorial da Covid-19 na UE: unha análise de  Rhomolo”, a análise de a Comisión de Política Económica (ECON) sobre os “Impactos potenciais do COVID-19 nas rexións e cidades da UE” ou as estatísticas da Oficina Europea de Estatística, Eurostat.

Así mesmo, o barómetro examina a resposta á crise que deron os diferentes municipios e rexións na Unión Europea e, ademais, inclúe unha enquisa sobre o nivel de implicación dos gobernos locais e rexionais fronte a crise da COVID-19. Nela participaron 544 enquisados de todos os Estados membros da UE, incluídos 300 representantes de entidades locais e rexionais, e entidades relacionadas como, por exemplo, as agrupacións intermunicipais.

O obxectivo deste Barómetro é o de chamar a atención sobre o papel de as autoridades locais e rexionais na xestión da pandemia para reclamar unha maior implicación destes no Plan de Recuperación para Europa.  Este estudo revela que a pandemia de coronavirus está a afectar gravemente os ingresos dos entes subnacionales. A crise está a profundar tamén as desigualdades sociais e económicas entre os territorios da UE. O informe pon de relevo as graves disparidades entre os sistemas sanitarios rexionais como serias ameazas para a cohesión da UE.
    
A continuación, procédese a facer unha análise detallada do barómetro do Comité Europeo das Rexións tomando en consideración a perspectiva galega. Para iso, terase en conta os resultados do barómetro desde dúas ópticas distintas: a sanitaria e a económica. 

1. O impacto asimétrico da pandemia nos sistemas sanitarios rexionais e locais: 
Desde o punto de vista sanitario, a pandemia deixou entrever que a natureza dos sistemas sanitarios diverxe significativamente entre os países da UE. Mentres que, en países como Francia, a asistencia sanitaria organízase de forma centralizada, xa que é o goberno nacional o responsable do gasto sanitario, noutros países como Italia e España, o gasto sanitario é xestionado polas autoridades subnacionales. No caso español, o 93,7% do gasto en sanidade pública corresponde aos gobernos rexionais.
 
Neste sentido, tanto o gasto como a infraestrutura sanitaria varían moito entre as rexións da UE. Por exemplo, tomando como referencia o número de camas de hospital por cada 100 000 habitantes, a dispoñibilidade en cada rexión varía desde as 1 286 camas do estado federado alemán de  Mecklemburgo-Pomerania Occidental ata as 158 de Grecia Central. Galicia, pertence ás rexións menos equipadas de Europa, con 332 camas hospitalarias por 100 000 habitantes. 

A mesma variación pódese observar se tomamos como referencia a proporción de traballadores sanitarios sobre o emprego total. Esta porcentaxe varía desde as rexións con menos do 3% en Romanía e Polonia, ata máis do 15% nalgunhas rexións de Suecia e Noruega. En Galicia, a porcentaxe sitúase na metade da táboa, cun 7% de persoal sanitario sobre o total dos traballadores galegos. 

En definitiva, desde a óptica sanitaria, a crise do coronavirus tivo un impacto asimétrico no territorio europeo debido ás disparidades en materia de infraestrutura e recursos en cada territorio. O barómetro prevé que máis do 90% das rexións e municipios da UE experimentará un derrumbe dos seus ingresos. Isto dá lugar a que parte das rexións europeas se verán afectadas polo “efecto  tijeretazo”, no que a diminución dos ingresos e o aumento dos gastos (en saúde, servizos sociais e protección civil), poñerá en perigo as finanzas publicas dos municipios, cidades e rexións da UE. Por iso, o barómetro clasificou esta crise como unha “crise a nivel rexional”. 

En consecuencia, o Comité das Rexións solicita que, de cara ao futuro, se téña en conta o impacto asimétrico da crise de COVID-19 nos sistemas sanitarios das rexións co obxectivo de que se adopte unha resposta por parte da UE que considere a labor dos entes rexionais e locais á hora protexer as comunidades e economías locais. 

2. O impacto económico da  COVID nas rexións e cidades: 
Como consecuencia da pandemia da COVID-19, os países da UE estableceron fortes restricións sociais e económicas durante a primeira metade de 2020.  Posteriormente, a duración e o nivel de rixidez das medidas de contención variaron enormemente dun país a outro, e mesmo entre rexións do mesmo país. Por exemplo, países como Italia e España mantiveron as medidas de confinamento de maneira máis estrita e durante un período de tempo máis longo, mentres que, no outro extremo do espectro, países como Suecia impuxeron un confinamento moito máis curto e menos estrito. Con todo, o impacto económico ha afectado a todo o continente europeo, ata tal punto que a OCDE a cualificou  como "a crise económica máis grave do século”.
 
Neste sentido, as cifras de  Eurostat confirman tanto a magnitude como a variabilidade da crise e demostran que durante o segundo trimestre de 2020, o PIB da UE diminuíu un 12,1% con respecto ao mesmo período de 2019, reflectindo a dimensión histórica que está a ter esta crise. Neste contexto, a economía española foi a máis afectada polas medidas de confinamento, con unha diminución de o 17,4% do PIB nacional no segundo trimestre de 2020 en comparación co mesmo trimestre do ano anterior. Pola súa banda, o impacto económico territorial da COVID estimado polo Centro Común de Investigación cifra, para Galicia, unha redución do 16% no segundo trimestre de 2020 en comparación co mesmo período de 2019.   

Neste contexto, cabe destacar que, a pesar de que a maior parte das rexións europeas están experimentado as consecuencias negativas do virus, a crise tamén pode traer impactos positivos a algunhas rexións determinadas, especialmente, a través das actividades en materia de dixitalización, información e comunicación. Deste xeito, estímase que aquelas rexións nas que os sectores da información e a comunicación están máis desenvolvidos terán maior facilidade á hora de recuperarse da crise económica grazas ao avance das novas tecnoloxías.
 
En canto ás  fluctuaciones do mercado laboral, o barómetro avalía a proporción dos postos de traballo que se achaban en situación de risco para cada unha das rexións europeas, concluíndo que os efectos da Covid-19 en termos de emprego tiveron un efecto asimétrico no territorio da UE. Segundo o informe da OCDE de abril, a proporción de postos de traballo potencialmente en risco chegaba a superar o 35% en algunhas rexións de Europa; entre o 30%-35%, no caso de Galicia, a o igual que en Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidade Valenciana e Madrid.

En España, os sectores con maior risco en termos de perda de emprego como consecuencia da pandemia e das medidas de contención son o comercio retallista e a hostalería. Pola súa banda, os traballadores máis afectados son os autónomos e os empregados con contratos de duración determinada ou a tempo parcial.   

De maneira indirecta, a xuvetude española pertence a un colectivo especialmente vulnerable ao desemprego, ata tal punto que o barómetro chega mesmo a falar da “xeración perdida da COVID-19” para referirse a todos os mozos europeos que viron a súa vida profesional negativamente afectada polo virus.  
 
Así mesmo, en España a pandemia xerou graves estragos nas pemes, en especial a aquelas con menos de 10 empregados. Outro sector especialmente afectado pola crise económica e sanitaria é o sector turístico, particularmente nas rexións periféricas e marítimas da UE, como foi o caso de Baleares e Canarias. 
 
Doutra banda, o informe do  JRC de xullo, analiza con datos máis recentes os sectores máis sensibles á crise do coronavirus. Ademais dos xa mencionados, engade outros como o das artes e do entretemento (que foi practicamente eliminado en moitas rexións) ou o sector da manufactura (que sufriu interrupcións na cadea de valor). O mapa representa a participación do emprego nos sectores de alto risco para cada rexión. No caso de Galicia, o mapa mostra que un 8% do emprego concéntrase nos sectores de alto risco.

Adicionalmente, o barómetro reflicte unha grande desigualdade en canto ao apoio que os Estados membros brindaron ás empresas. A Comisión Europea adoptou en marzo un Marco Temporal que permite aos Estados membros utilizar plenamente a flexibilidade prevista nas normas sobre axudas estatais co fin de apoiar a economía no contexto do brote da COVID-19, en especial para que os Estados poidan dotar ás empresas da liquidez suficiente para que preserven a súa actividade económica.
  
Con todo, os datos recollidos polo barómetro evidencian claramente que algúns Estados membros están a facer un maior uso das flexibilidades das axudas estatais que outros, posiblemente porque teñen máis marxe fiscal. Este é o caso de Alemaña, que se destaca como o país co maior apoio fiscal e que despregou as medidas de axuda inmediata máis xenerosas da UE. En consecuencia, algúns expertos sinalan que a magnitude do shock económico e a capacidade de amortecer o seu impacto a través das axudas estatais non van da man, xa que a maioría dos países gravemente afectados pola pandemia da COVID-19, como é o caso de España, non se atopan nunha posición fiscal sólida para facer uso da flexibilidade do marco temporal, xa que non dispoñen do músculo financeiro necesario para iso. Isto podería desencadear desigualdades entre os Estados membros á hora de facer fronte á crise económica, a favor dos países con sistemas fiscais máis eficientes.
 
En definitiva, en termos económicos, o impacto do confinamento como resposta á pandemia de COVID-19 foi significativo en todos os países e rexións da UE. Con todo, as características socioeconómicas locais e rexionais determinaron a exposición de cada territorio fronte as medidas de contención. Por tanto, o Comité das Rexións suxire que as políticas para mitigar os efectos da pandemia deben implementarse a nivel  subnacional, é dicir, tendo en conta aos entes rexionais e locais da UE. 

A raíz do Barómetro Rexional e Local Anual, elaborouse unha resolución sobre "Os entes locais e rexionais fronte á COVID-19 e a construción da recuperación" que foi aprobada por unanimidade polo Comité Europeo das Rexións na última sesión plenaria de o  13 de outubro.  

Recomendacións do Comité Europeo das Rexións:
O Comité Europeo das Rexións insta a que se involucre a todos os entes locais e rexionais na  gobernanza dos plans de recuperación nacionais, en particular no seu compoñente principal, o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia ao que se dedicará preto dun 90% do  NGEU.   

Neste sentido, fai un chamamento a que o Semestre Europeo incorpore un Código de Conduta para garantir a participación dos gobernos locais e rexionais, seguindo o principio de  subsidiariedad activa. Con iso, preténdese garantir que as cidades e rexións da UE participen estreitamente na preparación dos plans nacionais de recuperación e  resiliencia para asegurar a súa complementariedade coas estratexias de recuperación dos territorios como Galicia. 
 
Ademais, o Comité das Rexións propón que a Comisión Europeo organice anualmente un foro de recuperación e resiliencia para garantir que o Plan de Recuperación para Europa funciona de maneira efectiva, xerando efectos notorios a nivel das cidades e das rexións. Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante