Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UE



Síguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

12/04/2021

Entra en vigor InvestEU, o novo programa de investimento da UE

5309F_1618308490_invest.jpg

 • O regulamento do programa InvestEU agrupa varios instrumentos financeiros xa dispoñibles na actualidade. O seu precedente é o Fondo Europeo para os Investimentos Estratéxicos, que estivo en vigor dende 2015 e ata decembro de 2020. 

 • Co ánimo de impulsar o investimento na UE, mobilizará máis de 370 000 millóns de euros en investimento público e privado grazas a unha garantía orzamentaria da UE de 26 200 millóns de euros.

 • Apoiaranse proxectos de investimento de socios como o Banco Europeo de Investimentos ou de bancos nacionais de fomento como o ICO.

 • InvestEU contribuirá a acadar prioridades da UE como as transicións dixital e ecolóxica. 

Bruxelas, 12 de abril de 2021- Seguindo os pasos do seu predecesor, o Fondo Europeo para os Investimentos Estratéxicos (FEIE), que mobilizou máis de 500 000 millóns de euros entre 2015 e 2020, vén de entrar en vigor o Regulamento polo que se establece o Programa InvestEU, co ánimo de apoiar o investimento na UE, xa teña este un carácter público ou privado.

InvestEU conta cunha garantía orzamentaria da UE de 26 200 millóns de euros financiada con cargo ós recursos de NextGenerationEU e o marco financeiro plurianual. Con isto agárdase mobilizar máis de 370 000 millóns de euros durante o período 2021-2027, dos cales o 30% contribuirá ós obxectivos climáticos.

Esta garantía ten que operar a través de catro eixos de actuación, que reflexan as prioridades políticas clave da UE:

 • Infraestruturas sostibles (proxectos de enerxía sostible, a conectividade dixital, o transporte e a economía circular): 9 900 millóns de euros (37,8%)

 • Acceso á financiación das pemes: 6 900 millóns de euros (26,4%)

 • Investigación, innovación e dixitalización: 6 600 millóns de euros (25,1%)
 • Investimento social e capacidades(educación e a formación, vivenda social ou asistencia sanitaria): 2 800 millóns de euros (10,6 %)

As empresas e os promotores de proxectos poderán comezar a solicitar financiamento a mediados de 2021. 

1- CARACTERÍSTICAS

1.a) Estrutura

 • FONDO InvestEU: combina 13 instrumentos financeiros da UE xestionados de maneira centralizada e o Fondo Europeo para os Investimentos Estratéxicos nun só instrumento. Mobilizara investimentos públicos e privados a través dunha garantía orzamentaria da UE de 26 200 millóns de euros, que apoiará os proxectos de investimento do Banco Europeo de Investimentos (BEI) e outros socios financeiros, aumentando a súa capacidade para asumir riscos. A súa estrutura de gobernanza  ten que estar integrada por:
  • Comité de Dirección: dará unha dirección estratéxica sobre a posta en marcha do Programa. Estará composto pola Comisión Europea – que contará con catro membros-, o BEI -tres membros-, outros socios executores -dous membros- e un experto sen dereito a voto designado polo Parlamento Europeo.
  • Comité Consultivo: asiste ó Comité de Dirección e está composto por representantes da Comisión Europea, os socios executores (un membro cada un) e os Estados membros (un membro cada un) O Comité Europeo das Rexións e o Comité Económico e Social Europeo tamén contarán cun membro, respectivamente. Poderá formular recomendacións ó Comité de Dirección sobre a posta en marcha e o funcionamento do Programa.
  • Comité de Investimentos: está composto por expertos independentes e será o que tome a decisión sobre a concesión da axuda da garantía da UE a operacións de financiamento e investimento que cumpran os criterios para recibir unha axuda. Contará co apoio dunha Secretaría, integrada por persoal da Comisión Europea. As decisións serán tomadas de forma independente, sen inxerencias políticas.
 • CENTRO DE ASESORAMENTO DE InvestEU: configúrase  como unha plataforma de encontro para os promotores de proxectos que buscan asesoramento e asistencia técnica relacionados cos fondos de investimentos da UE xestionados de forma centralizada. Así, este centro conectará ós promotores cos asesores, que traballaran xuntos coa finalidade de que os proxectos cheguen á fase de financiamento. Será xestionado pola Comisión Europea.
 • PORTAL DE InvestEU: basearase no seu predecesor, o Portal europeo de proxectos de investimento europeo (EIPP, polas súas siglas en inglés) Proporcionará unha base de datos de proxectos de fácil acceso, dándolles visibilidade para que os promotores busquen financiamento ó tempo que informa sobre as oportunidades de investimento na UE.

1.b) Criterios para recibir unha axuda

Os potenciais proxectos deberán, segundo o establecido no Anexo II do Regulamento de InvestEU:

 • Abordar os problemas do mercado e as fendas de investimento.
 • Ser economicamente viables.
 • Precisar o apoio da UE para a súa execución.
 • Acadar un efecto multiplicador e, cando sexa posible, atraer o investimento privado.
 • Axudar a cumprir os prioridades da UE.

1.c) Proxectos beneficiados

InvestEU apoiará proxectos que normalmente presenten un risco superior ó dos proxectos financiados polas operacións normais das entidades xestoras asociadas e que non puideron ser levados a cabo durante o período no que se podía empregar a garantía da UE, ou non na mesma mediada, por outras fontes públicas ou privadas sen o apoio do Fondo InvestEU.

1.d) Entidades xestoras asociadas

Ó seleccionar as entidades xestoras asociadas para a utilización do Fondo InvestEU, a Comisión Europea ten que considerar a súa capacidade para cumprir cos obxectivos do Fondo e para aportar os seus propios recursos, coa finalidade de garantir unha cobertura xeográfica e unha diversificación axeitadas, atraer inversores privados e facilitar a diversificación de riscos.

O BEI seguirá sendo unha entidade xestora asociada privilexiada. Ademais do BEI, os bancos e entidades nacionais de fomento teñen que poder ofrecer unha gama de produtos financeiros complementarios. Por outra parte, debe ser posible que outras entidades financeiras internacionais actúen como entidades xestoras asociadas, en particular cando presenten unha vantaxe comparativa en termos de coñecementos técnicos e experiencia en determinados Estados membros e cando as súas acción maioritarias estean na UE.


2- InvestEU E A RECUPERACIÓN ECONÓMICA TRAS A CRISE SANITARIA

O Programa InvestEU debe ser capaz de prestar apoio ás empresas en fase de recuperación (especialmente as pemes, sempre que estas non se atopasen en crise antes do comezo da pandemia), ó tempo que garante un foco do investimento nas prioridades políticas da UE, como o Pacto Verde Europeo, a transición dixital ou a nova estratexia industrial para Europa. Ademais, ten que aumentar a capacidade para asumir riscos do Banco Europeo de Investimentos (BEI), dos bancos e entidades nacionais de fomento e doutras entidades xestoras para apoiar a recuperación económica.


3- SINERXÍAS CON OUTROS PROGRAMAS DA UE

InvestEU e a transición verde 

A contribución do Fondo InvestEU á consecución dos obxectivos climáticos será obxecto de seguimento a través dun sistema que será desenrolado pola Comisión Europea en colaboración coas posibles entidades xestoras asociadas empregando os criterios establecidos no Regulamento de Taxonomía da UE, coa finalidade de determinar se unha actividade e sostible dende o punto de vista medioambiental, incluído o principio de “non causar un dano significativo” (DNSH, polas súas siglas en inglés). Isto deberase ter especialmente en conta cando se trate dun proxecto de infraestruturas. Cabe resaltar que as operacións incompatibles coa consecución dos obxectivos climáticos non deben optar ás axudas de InvestEU.

Ademais, aínda que todas as rexións precisarán financiamento para a transición verde, non todas elas asumirán este proceso do mesmo xeito. Para moitos territorios, esta transición suporá unha transformación en profundidade das súas economías, cambios estruturais nos modelos de negocio e novos requisitos en materia de cualificacións. Co ánimo de abordar os retos específicos que teñen que afrontar as rexións máis afectadas, a Comisión Europea propuxo a creación dun Mecanismo para unha Transición Xusta (MTX) que ofreza apoio específico para xerar investimento. Este Mecanismo está integrado por tres piares: o Fondo de Transición Xusta (piar 1), un réxime de transición xusta no marco do Programa InvestEU (piar 2) e un instrumento de préstamo ó sector público (piar 3)

Para a execución do piar 2 do MTX debe establecerse, pois, un réxime de transición xusta específico no marco do Programa InvestEU, que abarque horizontalmente todos os eixos de actuación e que apoie investimentos adicionais nunha ampla gama de proxectos. Os proxectos dos territorios determinados nos Plans Territoriais de Transición Xusta ou os proxectos que contribúen á transición destes territorios aínda que non estean situados neles poden beneficiarse deste réxime, pero neste caso só se o financiamento é esencial para a transición dos territorios de transición xusta.


InvestEU, Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e Fondos Estruturais

Os Estados membros poderán empregar InvestEU para poñer en marcha a súa asignación dos Fondos Estruturais así como os seus Plans nacionais de recuperación, no marco do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR).


InvestEU e IPCEI

O Programa terá que apoiar investimentos estratéxicos, incluídos os Proxectos Importantes de Interese Común Europeo (IPCEI, polas súas siglas en inglés), no marco de calquera dos seus eixos de actuación e “tendo en conta as transicións ecolóxica e dixital; a necesidade de mellorar a competitividade; o fomento do espírito empresarial; a creación de emprego e o fortalecemento das cadeas de valor estratéxicas


Máis información


Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante