Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UE



Síguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

12/01/2021

Comeza o período de transición hacia a nova PAC

5230F_1610555522_Nova_PAC.jpg 5223F_1607971489_EU.jpg
  • O paquete normativo que regula o período de transición e que prorroga as normas da actual PAC ata finais de 2022 entrou en vigor este 1 de xaneiro
  • O segundo dos dous regulamentos, que estaba pendente de aprobación, puido ser referendado polo Parlamento Europeo o pasado 16 de decembro de 2020 tras a adopción por parte do conxunto das institucións europeas do novo Marco Financeiro Plurianual e do Fondo de Recuperación para Europa

Bruxelas, 12 de xaneiro do 2021. O período de vixencia da PAC actual debería chegar a termo o pasado 31 de decembro. Con todo, os atrasos que sufriron as negociacións para a súa reforma e para aprobar o novo Marco Financeiro Plurianual da Unión requiriron a adaptación dalgunhas das disposicións actuais co obxectivo de facilitar tanto a continuidade da axudas como a transición cara ao futuro marco da PAC. Así as cousas, o pasado 16 de decembro producíase no Parlamento Europeo a aprobación do segundo dos dous regulamentos que conforman o paquete normativo de disposicións transitorias da PAC co voto favorable de 653 dos 705 eurodeputados. O desbloqueo das negociacións sobre o fondo europeo de recuperación, que achegará unha parte substancial das axudas contempladas, apartou o último escollo que afrontaba  a tramitación da norma.

O regulamento entrou en vigor o 1 de xaneiro e rexerá o funcionamento desta importante política europea ata finais de 2022 baixo o principio de «vellas regras, novo diñeiro ». Por conseguinte, a PAC reformada empezaría a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2023. O regulamento incorpora as medidas de apoio pola situación provocada pola pandemia de covid-19 no sector agrícola europeo, unha prórroga das axudas de desenvolvemento rural e outra das autorizacións de plantación e  replantación de viñedos, así como novos instrumentos para a estabilización do funcionamento do mercado de aceite de oliva e das olivas.

Prórroga e duración de novos compromisos durante o período de transición

A duración dos novos compromisos plurianuais en materia agroambiental e climática, de agricultura ecolóxica e de benestar animal debe limitarse a un período máximo de tres anos. A partir de 2022, a prórroga dos compromisos existentes debe limitarse a un ano.

Continuidade da flexibilidade entre piares
 
A posibilidade de que os Estados membro realicen  trasferencias entre ambos os piares da PAC prorrógase nas mesmas condicións do período actual. A decisión de facer unha transferencia entre piares notificarase á Comisión Europea para o ano natural 2021 ata o 19 de febreiro de 2021 e, para o ano natural 2022, ata o 1 de agosto de 2021. 


Continuidade da limitación de pagos (capping)
 
Os Estados membro notificarán á Comisión Europea as decisións que adopten sobre a limitación e  degresividad dos pagos directos e o produto estimado das reducións para o ano 2021 ata o 19 de febreiro de 2021 e, para o ano 2022, ata o 1 de agosto de 2021.

Regras de gasto para o complemento  FEADER do fondo europeo de recuperación

O regulamento recolle tamén as regras de gasto da dotación do fondo europeo de recuperación Next  Generation  EU  asignada ao  FEADER. A España corresponderanlle 719 millóns de euros desta partida dos que aproximadamente o 30% desembolsarase en 2021 e o 70% restante en 2022.

As regras de gasto desta partida adicional contemplan unha taxa de cofinanciamento de ata o 100% e os custos laborais serán  deducibles. Finalmente non será obrigatorio comprometer o 30% do gasto do segundo piar para intervencións agroambientais e climáticas, senón que bastará con destinar o mesmo porcentaxe de contribución para ese efecto que o establecido no Plan de Desenvolvemento Rural vixente (« principio de non regresión »). Con todo, si será un requisito destinar polo menos un 55% do fondo a medidas que promovan o desenvolvemento socioeconómico das zonas rurais e un 37% a medidas beneficiosas para o clima, o medio ambiente e o benestar animal, incluído o programa LEADER.
Por último, o Regulamento de Transición autoriza o uso do complemento  FEADER procedente do fondo europeo de recuperación para financiar pagos destinados a zonas con limitacións naturais ou outras limitacións específicas, que foi un dos puntos sensibles nas negociacións entre os Estados membro.

Posto que a xestión destes novos recursos requirirá algunhas modificacións dos Plans de Desenvolvemento Rural vixentes, a Comisión Europea comprometeuse a axilizar a validación das devanditas modificacións para facilitar a execución dos devanditos recursos.

Nas próximas semanas publicarase un Real Decreto que  transpondrá todas estas disposicións no ordenamento xurídico español.
 


Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante