Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

22/02/2021

O Consello acorda a súa posición sobre as normas de privacidade e comunicacións electrónicas

5270F_1613990443_datos.jpg
  • Os Estados membros acordaron un mandato de negociación co Parlamento Europeo para a revisión da normativa sobre a protección da privacidade e a confidencialidade no uso de servizos de comunicacións electrónicas. 
Bruxelas, 22 de febreiro de 2021. O Consello chegou a un acordo para revisar a normativa sobre a protección da privacidade e as comunicacións electrónicas fundamentado na idea de que, para manter a confianza no mundo dixital, é esencial contar cunhas normas sólidas en materia de privacidade e comunicacións electrónicas.

Con todo, chegar á posición do Consello non foi fácil. En 2017, a Comisión Europea propuxo o novo Regulamento sobre a privacidade das comunicacións electrónicas como parte da súa estratexia comercial dixital, pero os Estados membros non conseguiron poñerse de acordo nas liñas do proxecto de lei. Desde 2017, as sucesivas presidencias do Consello tentaron darlle saída a este regulamento, pero non foi ata o acordo interinstitucional do Parlamento Europeo, o Consello e a Comisión do pasado mes de decembro que esta iniciativa se estableceu como unha máxima prioridade para a UE. En xaneiro de 2021, a Presidencia portuguesa publicou un novo borrador da proposta de Regulamento de privacidade electrónica e, finalmente, os Estados membros acordaron un mandato que ofrece un bo equilibrio entre unha sólida protección da vida privada e o fomento da innovación e o desenvolvemento de novas tecnoloxías.

O novo regulamento derrogará a actual Directiva sobre a privacidade e as comunicacións electrónicas de 2002, tendo en conta os novos avances tecnolóxicos e do mercado, como o uso xeneralizado dos servizos de correo web e de mensaxería, e o xurdimento de novas técnicas que permiten rastrexar os comportamentos en liña dos usuarios.

A actualización desta normativa definirá os casos nos que os provedores de servizos están autorizados a tratar datos de comunicacións electrónicas ou teñen acceso a datos almacenados en dispositivos de usuarios finais. 

Así mesmo, o proxecto de Regulamento sobre a privacidade e as comunicacións electrónicas (ePrivacy) complementará o Regulamento xeral de protección de datos (RGPD). Neste sentido, o  RGPD é un documento xeral que o ePrivacy concretará nalgúns puntos. Por exemplo, a diferenza do  RGPD, moitas disposicións en materia de privacidade e comunicacións electrónicas aplicaranse ás persoas xurídicas, ademais da as persoas físicas.

Mandato do Consello
O Regulamento cubrirá o contido de comunicacións electrónicas transmitido mediante servizos e redes accesibles ao público, así como os metadatos en relación coa comunicación.

O concepto de metadatos refírese a aqueles “datos que falan dos datos”, é dicir, describen o contido dos arquivos ou a información dos mesmos. Entre estes metadatos inclúese, por exemplo, a información relativa á localización, a hora e o destinatario da comunicación. Considérase que os metadatos poden ser tan útiles como o propio contido dos datos.

Para garantir a plena protección dos dereitos á privacidade e promover unha rede de “internet das cousasfiable e segura, as normas tamén regularán os datos de máquina a máquina transmitidos pola rede pública.

As normas aplicaranse cando os usuarios finais atópense na Unión Europea, aínda que tamén afecta aos casos nos que o tratamento ten lugar fóra da UE ou o provedor de servizos está establecido ou situado fóra da UE.

Como norma xeral, os datos de comunicacións electrónicas serán confidenciais e o regulamento regulará en que supostos está autorizado o tratamento dos datos e en que casos será necesario solicitar o consentimento do usuario final.

A grandes liñas, estará prohibida calquera interferencia, incluída escoita, o seguimento ou o tratamento de datos por parte de calquera que non sexa un usuario final. Con todo, o Regulamento permite o tratamento autorizado de datos de comunicacións electrónicas sen o consentimento do usuario cando devandito tratamento estea destinado a garantir a integridade dos servizos de comunicacións, verificar a presenza de programas  maliciosos ou de virus, ou casos nos que o provedor de servizos está suxeito ao dereito da UE ou dun Estado membro no que respecta ao axuizamento de infraccións penais ou a prevención fronte a ameazas contra a seguridade pública.

Nestes casos, os metadatos poderán tratarse, por exemplo, a efectos de facturación ou para detectar ou impedir a súa utilización fraudulenta. Os provedores de servizos poderían utilizar metadatos para mostrar os movementos do tráfico e axudar así ás autoridades públicas e os operadores de transporte a crear novas infraestruturas onde sexa máis necesario. Tamén se poderán tratar metadatos para protexer os intereses vitais dos usuarios, a través do seguimento de epidemias e a súa propagación, e para emerxencias humanitarias, en particular as catástrofes naturais e as de orixe humana.

En paralelo, para evitar a fatiga polo consentimento de cookies, o usuario final poderá elixir realmente se acepta cookies ou identificadores similares. Neste sentido, xa non será necesario o consentimento do usuario final para utilizar cookies. No seu lugar, a configuración de axustes do navegador será a que controle o intercambio da información do usuario, garantindo que aqueles usuarios que dan consentimento para o uso de cookies non-funcionais ou primarias, non se vexan afectados por estas. Isto significa que desaparecerán moitos dos banners sobre cookies xa que a responsabilidade á hora de recoller o consentimento conforme aos estándares esixidos baixo o  RGPD recaerá sobre os navegadores ou desarrolladores de sistemas operativos no caso dos móbiles, pero poderán ser posteriormente modificados polo usuario.

Contexto
En xaneiro do 2017, a Comisión Europea propuxo un novo Regulamento sobre a privacidade das comunicacións electrónicas (ePrivacy) como parte da estratexia comercial dixital. Esta normativa substituirá á Directiva sobre a privacidade das comunicacións electrónicas do 2002.

A ePrivacy establecerá as regras nas comunicacións electrónicas, incluíndo o uso das cookies que realizan o seguimento da información dos visitantes do sitio web, a seguridade dos servizos de comunicación electrónica pública e a privacidade dos usuarios finais.

Tras unha longa negociación sobre o Regulamento, o mandato do Consello foi aprobado polos representantes permanentes reunidos no Comité de Representantes Permanentes (Coreper). Este acordo permite á Presidencia portuguesa iniciar as negociacións co Parlamento Europeo sobre o texto definitivo. O Regulamento entrará en vigor vinte días despois da súa publicación no Diario Oficial da UE e empezará a aplicarse dous anos despois.Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante