Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

12/06/2020

Un novo informe da Comisión pon de manifesto a importancia da resiliencia dixital en tempos de crises

5007F_1592143503_desi-main_graph-page_0.png
A Comisión Europea publicou os resultados do Índice da Economía e a Sociedade Dixitais (DESI) correspondente a 2020, que analiza o rendemento dixital xeneral de Europa e fai un seguimento dos avances dos países da UE na súa competitividade dixital. O DESI deste ano indica que se rexistraron avances en todos os Estados membros e en todos os ámbitos crave do índice. Isto reviste unha importancia aínda maior no contexto da pandemia de coronavirus, que demostrou até que punto as tecnoloxías dixitais volvéronse esenciais ao permitir a continuación a vida laboral, seguir de preto a propagación do virus ou acelerar a procura de terapias e vacinas. Ademais, os indicadores do DESI pertinentes para a recuperación mostran que os Estados membros da UE deben intensificar os seus esforzos por mellorar a cobertura das redes de moi alta capacidade, asignar o espectro 5G para permitir o lanzamento comercial de servizos 5G, mellorar as competencias dixitais dos cidadáns e proseguir a dixitalización das empresas e o sector público.

Bruxelas, 12 de xuño de 2020. No contexto do Plan de Recuperación para Europa, adoptado o 27 de maio de 2020, o DESI contribuirá cunha análise específica por país para apoiar as recomendacións dixitais do Semestre Europeo. Isto axudará aos Estados membros a orientar e priorizar as súas reformas e necesidades de investimento, facilitando así o acceso ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, que ascende a 560 000 millóns de euros. O plan facilitará aos Estados membros os fondos necesarios para aumentar a resiliencia das súas economías e garantir que os investimentos e as reformas apoien as transicións ecolóxica e dixital.

Principais conclusións do DESI 2020

Finlandia, Suecia, Dinamarca e os Países Baixos son os países líderes da UE en rendemento xeral no ámbito dixital, seguidos por Malta, Irlanda e Estonia. O Índice da Economía e a Sociedade Dixitais Internacional (DESI-I) pon de relevo que os países da UE co mellor rendemento cóntanse tamén entre os primeiros a escala mundial. As economías máis potentes da UE non están á cabeza no ámbito dixital, o que indica que é necesario acelerar o ritmo da transformación dixital para que a UE leve a cabo con éxito a dobre transición ecolóxica e dixital. Ao longo do cinco últimos anos, Irlanda rexistrou os avances máis importantes, seguida dos Países Baixos, Malta e España. Estes países tamén presentan un rendemento moi por encima da media da UE, segundo a puntuación do DESI.

Posto que a pandemia tivo un profundo efecto en cada unha do cinco dimensións obxecto de seguimento polo DESI, as conclusións de 2020 deben analizarse conxuntamente coas numerosas medidas adoptadas pola Comisión e os Estados membros para xestionar a crise e apoiar a recuperación económica. Os Estados membros tomaron medidas para reducir ao mínimo os contagios e apoiar os sistemas sanitarios, por exemplo, mediante a introdución de aplicacións e plataformas para facilitar a telemedicina e a coordinación dos recursos sanitarios. A Comisión tamén adoptou medidas, como a publicación dunha Recomendación relativa a un conxunto de instrumentos comúns da Unión para a utilización da tecnoloxía e os datos a fin de combater e superar a crise da COVID-19, en particular polo que respecta ás aplicacións móbiles e á utilización de datos de mobilidade anonimizados. A petición da Comisión, o Organismo de Reguladores Europeos das Comunicacións Electrónicas (ORECE) empezou a supervisar o tráfico de internet para evitar a conxestión.

Principais conclusións en cinco ámbitos dixitais

O Índice da Economía e a Sociedade Dixitais rexistra os progresos realizados nos Estados membros da UE no cinco ámbitos políticos principais, a saber, a conectividad, as competencias dixitais, o uso de internet polas persoas, a integración das tecnoloxías dixitais por parte das empresas e os servizos públicos dixitais.

A conectividad mellorou pero é necesario seguir avanzando para facer fronte a unhas necesidades en rápido crecemento. Os Estados membros están a incorporar as novas normas da UE adoptadas en 2018 ao seu ordenamento interno con vistas a fomentar o investimento en redes de moi alta capacidade, tanto fixas como móbiles. En 2019, o 78 % dos fogares tiña un abono de banda ancha fixo , fronte ao 70 % de fai cinco anos, e as redes 4G abarcan case toda a poboación europea. Con todo, só 17 Estados membros xa asignaron espectro nas bandas pioneiras de 5G (cinco países máis que o ano pasado). Finlandia, Alemaña, Hungría e Italia son os países máis avanzados en materia de preparación das redes 5G. O 44 % dos fogares da UE dispón de redes fixas de banda ancha de moi alta capacidade.

É necesario avanzar máis en materia de competencias dixitais, especialmente desde que a crise dos coronavirus puxo de manifesto que as competencias dixitais adecuadas son cruciais para que os cidadáns poidan acceder á información e aos servizos. Unha gran parte da poboación da UE, a saber, o 42 %, segue carecendo das mínimas competencias dixitais básicas. En 2018, uns 9,1 millóns de persoas traballaban como especialistas en TIC en toda a UE, o que representa 1,6 millóns máis que catro anos antes. O 64 % das grandes empresas e o 56 % das pemes que contrataron especialistas en TIC en 2018 afirmaron que as postos vacantes para especialistas en TIC eran difíciles de cubrir.

Aínda que durante a pandemia produciuse un forte aumento do uso de internet, a tendencia xa existía antes, cun 85 % de persoas que utiliza a rede de internet polo menos unha vez á semana (fronte ao 75 % en 2014). O uso de chamadas de vídeo é o que máis aumentou, pasando do 49 % dos usuarios de internet en 2018 ao 60 % en 2019. A banca e as compras por internet tamén son máis populares que antes e recorren a elas o 66 % e o 71 % dos usuarios de internet, respectivamente.

As empresas están cada vez máis dixitalizadas, coas grandes empresas marcando o camiño. O 38,5 % das grandes empresas xa confiaba en servizos na nube avanzados e o 32,7 % notificou que utilizaba análise de macrodatos. Con todo, a inmensa maioría das pemes aínda non emprega esas tecnoloxías dixitais, xa que tan só un 17 % delas utiliza servizos na nube e un 12 %, análise de macrodatos. En canto ao comercio electrónico, tan só o 17,5 % das pemes vendeu produtos ou servizos en liña en 2019, tras un lixeiro aumento de 1,4 puntos porcentuais con respecto a 2016. En cambio, o 39 % das grandes empresas recorreu á venda en liña en 2019.

Co fin de estimular o comercio electrónico na UE, a UE aprobou unha serie de medidas que van desde pór fin ás trabas transfronteirizas inxustificadas e abaratar o envío de paquetes entre países, a garantir a protección dos dereitos dos clientes en liña e fomentar o acceso aos contidos en liña doutros países. Desde decembro de 2018, os consumidores e as empresas teñen dereito a buscar as mellores ofertas en liña en toda a UE sen sufrir discriminacións por motivos de nacionalidade ou de lugar residencia.

Por último, existe unha tendencia crecente a recorrer aos servizos públicos dixitais nos ámbitos da administración electrónica e a saúde en liña, o que facilita unha maior eficiencia e aforro para os gobernos e as empresas, unha maior transparencia e unha maior participación dos cidadáns na vida política. O 67 % dos usuarios de internet que en 2019 presentaron formularios ás súas administracións públicas utilizan agora canles en liña (fronte ao 57 % en 2014), o que demostra as vantaxes dos procedementos electrónicos fronte aos servizos prestados en papel. O mellor rendemento neste ámbito correspondeu a Estonia, España, Dinamarca, Finlandia e Letonia.

Máis información

Índice da Economía e a Sociedade Dixitais: DESI 2020

DESI 2020: Preguntas e respostas

Rendemento por países en materia dixital

Ferramenta de visualización de datos

Dixital technologies - actions in response to coronavirus pandemic

Communication on Shaping Europe´s Dixital Future

Fonte: Comisión Europea


Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante