Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

19/02/2020

Dando forma ao futuro dixital da UE: a Comisión presenta as súas estratexias en relación cos datos e a intelixencia artificial

4801F_1583425877_P042539-726372__1_.jpg
  • A Comisión desvelou hoxe as súas ideas e medidas para unha transformación dixital que redunde en beneficio de todos e reflicta o mellor de Europa: aberta, xusta, diversa, democrática e con confianza en si mesma. 
  • A estratexia europea de datos e as opcións estratéxicas destinadas a garantir un desenvolvemento da intelixencia artificial centrado no ser humano, que se presentaron hoxe, constitúen os primeiros pasos en pos deses obxectivos.
Bruxelas, 19 de febreiro de 2020. As tecnoloxías dixitais, se se usan con coñecemento de causa, beneficiarán aos cidadáns e ás empresas de moitas maneiras. Durante o cinco próximos anos, a Comisión centrarase en tres obxectivos fundamentais no ámbito dixital:
  • unha tecnoloxía que redunde en beneficio das persoas;
  • unha economía xusta e competitiva; e
  • unha sociedade aberta, democrática e sustentable.
Europa apoiarase na súa longa historia de tecnoloxía, investigación, innovación e enxeño, e na solidez da súa protección dos dereitos e os valores fundamentais. Unhas novas políticas e marcos permitirán que Europa implante tecnoloxías dixitais punteiras e reforce as súas capacidades de ciberseguridad. Europa continuará preservando a súa sociedade aberta, democrática e sustentable, e as ferramentas dixitais poden sustentar eses principios. Desenvolverá e proseguirá o seu propio camiño para converterse nunha economía e unha sociedade dixitais competitivas a escala mundial, baseadas en valores e inclusivas, á vez que continúa constituíndo un mercado aberto, pero baseado en normas, e colaborando estreitamente cos seus socios internacionais. 

Europa como líder dunha intelixencia artificial fiable

Europa posúe todo o necesario para converterse nun líder mundial en sistemas de intelixencia artificial (IA) que poidan usarse e aplicarse de forma segura. Contamos con excelentes centros de investigación, sistemas dixitais seguros e unha posición sólida en robótica, así como uns sectores manufactureros e de servizos competitivos, que abarcan desde a automoción á enerxía, pasando pola asistencia sanitaria ou a agricultura.

No seu Libro Branco presentado hoxe, a Comisión propón un marco para unha intelixencia artificial fiable, baseado na excelencia e a confianza. En asociación cos sectores público e privado, o obxectivo é mobilizar recursos ao longo de toda a cadea de valor e crear os incentivos apropiados para acelerar a implantación da IA, tamén entre as pequenas e medianas empresas. Para iso será tamén necesario colaborar cos Estados membros e a comunidade investigadora, co fin de atraer e reter o talento. En vista de que os sistemas de IA poden ser complexos e levar uns riscos importantes en determinados contextos, é esencial crear confianza. Son necesarias normas claras, que aborden os sistemas de IA cun elevado nivel de risco sen supor unha excesiva carga para os que entrañan uns riscos menores. As estritas normas da UE en materia de protección dos consumidores, que abordan as prácticas comerciais desleais e protexen os datos persoais e a privacidade, seguen sendo aplicables.

Para os casos de risco elevado, como os que afectan os ámbitos da saúde, as actividades policiais ou o transporte, os sistemas de IA deben ser transparentes e trazables e garantir unha verificación humana. As autoridades deben poder probar e certificar os datos utilizados polos algoritmos, como actualmente fan cos cosméticos, os turismos ou os xoguetes. É necesario contar con datos non nesgados para que os sistemas cun elevado nivel de risco desenvolver de forma que o seu funcionamento sexa o adecuado e garántase o respecto dos dereitos fundamentais, en particular a non discriminación. Aínda que, actualmente, o uso do recoñecemento facial para a identificación biométrica remota está suxeito a unha prohibición xeral e soamente é posible en casos excepcionais, debidamente justificados e proporcionados, supeditándoo a salvaguardias e ao cumprimento da lexislación da UE ou nacional, a Comisión pretende iniciar un amplo debate sobre as circunstancias que, no seu caso, poderían justificar esas excepcións.

Para as aplicacións de IA de menor risco, a Comisión prevé un sistema de etiquetaxe voluntaria no caso de que apliquen normas máis estritas.

Todas as aplicacións de IA son benvidas no mercado europeo sempre que cumpran coas normas da UE. 

Europa como líder da economía dos datos

A cantidade de datos que xeran as empresas e os organismos públicos crece constantemente. A seguinte onda de datos industriais transformará profundamente o modo en que producimos, consumimos e vivimos. Con todo, a maior parte do seu potencial segue estando desaproveitado. Europa conta con todo o necesario para converterse en líder nesta nova economía dos datos: a base industrial máis potente do mundo, cunhas pemes que son unha parte vital do tecido industrial; as tecnoloxías; as capacidades; e agora tamén unha visión clara.

O obxectivo da estratexia europea de datos é asegurar que a UE se converte nun modelo de sociedade empoderada polos datos e nun líder desa sociedade. Con ese fin, busca crear un auténtico espazo europeo de datos, un mercado único de datos, para desbloquear os datos non utilizados, permitindo que flúan libremente por toda a Unión Europea e entre sectores, en beneficio das empresas, os investigadores e as administracións públicas. Os cidadáns, as empresas e as organizacións deben estar habilitados para tomar mellores decisións con base no coñecemento que acheguen os datos non persoais. Os datos deben estar dispoñibles para todos, xa se trate de entidades públicas ou privadas, de empresas emerxentes ou de grandes empresas.

Para logralo, a Comisión proporá, en primeiro lugar, a creación do marco regulador correcto en materia de xestión dos datos, do acceso a eles e da súa reutilización entre empresas, entre administracións e entre empresas e administracións. Isto implica crear incentivos para o intercambio de datos e adoptar normas prácticas, xustas e claras para o acceso aos datos e o uso dos mesmos, que cumpran cos valores e os dereitos europeos como a protección dos datos persoais, a protección dos consumidores e a lexislación en materia de competencia. Tamén supón aumentar a dispoñibilidade dos datos do sector público abrindo conxuntos de datos de alto valor en toda a UE e permitindo a súa reutilización para a innovación baseada neles.

En segundo lugar, a Comisión pretende apoiar o desenvolvemento dos sistemas tecnolóxicos e a seguinte xeración de infraestruturas, o que permitirá á UE e a todos os actores aproveitar as oportunidades que brinda a economía dos datos. Contribuirá aos investimentos en proxectos europeos de gran impacto sobre espazos de datos europeos e infraestruturas na nube fiables e eficientes desde o punto de vista enerxético.

Finalmente, porá en marcha medidas sectoriais específicas, para construír espazos europeos de datos, por exemplo en relación coa fabricación industrial, o pacto verde, a mobilidade ou a saúde.

A Comisión tamén traballará para seguir pechando a brecha de capacidades dixitais entre os europeos, e estudará a forma de que os cidadáns teñan un maior control sobre quen pode acceder aos datos xerados por máquinas. 

Próximas etapas

Segundo se establece na estratexia anunciada hoxe, ao longo deste ano a Comisión presentará unha norma de servizos dixitais e un plan de acción europeo para a democracia, proporá unha revisión do Regulamento eIDAS e reforzará a ciberseguridad mediante a creación dunha unidade informática conxunta. Europa tamén continuará construíndo alianzas con socios internacionais, aproveitando o seu poder regulatorio, a súa construción de capacidades, a súa diplomacia e a súa economía para promover o modelo europeo de dixitalización.

O Libro Branco sobre a Intelixencia Artificial abriuse á consulta pública até o 31 de maio de 2020. A Comisión tamén está a solicitar observacións acerca da súa estratexia de datos. Tendo en conta as observacións recibidas, a Comisión tomará novas medidas de apoio ao desenvolvemento dunha IA fiable e da economía dos datos. 

Contexto

Desde 2014, a Comisión deu unha serie de pasos para facilitar o desenvolvemento dunha economía áxil no manexo dos datos, como o Regulamento sobre a libre circulación de datos non persoais, a norma sobre ciberseguridad, a Directiva sobre os datos abertos e o Regulamento Xeral de Protección de Datos.

En 2018, a Comisión presentou por primeira vez unha estratexia de IA e acordou un plan coordinado cos Estados membros. O marco para a IA presentado hoxe tamén se fundamenta no traballo levado a cabo polo grupo de expertos de alto nivel sobre a IA, que presentou as súas directrices éticas para unha IA fiable en abril de 2019.

Nas súas orientacións políticas, a presidenta da Comisión, Ursula von der Leyen, subliñou a necesidade de que Europa lidere a transición cara a un planeta san e un novo mundo dixital. Nese contexto, anunciou o inicio do debate sobre unha intelixencia artificial humana e ética e o uso dos macrodatos para crear riqueza nas sociedades e empresas durante os seus primeiros cen días no cargo. 

Máis información: Dar forma ao futuro dixital de Europa: preguntas y respuestas


Fichas informativas

Comunicación: Dar forma ao futuro dixital de Europa

Comunicación: Unha Estratexia europea de datos

Libro Branco sobre a intelixencia artificial: un enfoque europeo para a excelencia e a confianza

Informe do grupo de expertos B2G: cara unha estratexia europea para o intercambio de datos entre empresas e administracións públicas no interese público

Informe daComisión sobre as implicacións da IA, o Internet das cousas e a robótica en materia de seguridade e responsabilidade

Novos fragmentos de vídeo sobre proxectos de intelixencia artificial

Fonte: Comisión Europea

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante