Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

07/04/2021

A nova Estratexia da UE sobre os Dereitos do Neno e a Garantía Infantil Europea

5303F_1617789333_element5-digital-OyCl7Y4y0Bk-unsplash.jpg
  • A nova Estratexia sobre os dereitos da infancia e a Garantía Infantil Europea son dúas iniciativas políticas que teñen como obxectivo protexer a todos os nenos, axudarlles a cumprir os seus dereitos e situalos no centro da elaboración das políticas da UE. 
  • Ambas as iniciativas baseáronse en amplas consultas cos cidadáns, as partes interesadas e máis de 10.000 nenos.
Bruxelas, 7 de abril de 2021. A Comisión Europea publicou o pasado 24 de marzo a primeira Estratexia da Unión Europea sobre os Dereitos da Infancia e unha proposta de Recomendación do Consello pola que se establece unha Garantía Infantil Europea

A Estratexia da UE sobre os Dereitos do Neno elaborouse por e para os nenos co fin de que teñan acceso a unha información adaptada a eles na que poidan saber claramente cales son os seus dereitos e o que a UE pensa facer por eles. Esta estratexia estipula que todos os nenos deberían gozar dos mesmos dereitos e vivir libres de calquera tipo de discriminación e intimidación. Ademais, na Estratexia, a Comisión aborda os retos persistentes e emerxentes e propón accións concretas para protexer, promover e cumprir os dereitos dos nenos no mundo actual.

Áreas temáticas da Estratexia: 
  • O neno, axente do cambio na vida democrática: A UE propón unha serie de medidas, desde a formulación de textos xurídicos adaptados aos nenos ata a celebración de consultas con eles no marco da Conferencia sobre o Futuro de Europa e a execución do Pacto polo Clima e o Pacto Verde. Os Estados tamén deberían facilitar a participación dos menores na vida democrática.
  • Dereito dos nenos para aproveitar todo o seu potencial independentemente da súa orixe social: A Unión creará unha Garantía Infantil Europea para loitar contra a pobreza infantil e a exclusión social, así como se ocupará da saúde mental dos nenos, apoiará a alimentación saudable e sostible nas escolas e se esforzará por mellorar a calidade na educación e coidados temperáns inclusivos e de calidade.
  • Dereito dos nenos a non sufrir violencia: A UE propoñerá lexislación para loitar contra a violencia de xénero e doméstica, e formulará recomendacións para previr as prácticas daniñas contra as mulleres e as nenas. Ínstase os Estados a crear sistemas integrados para a protección dos menores e a mellorar o seu funcionamento, a responder con maior afán fronte á violencia nas escolas e a prohibir por lei o castigo corporal.
  • Dereito dos nenos a unha xustiza adaptada aos menores, como vítimas, testemuñas, sospeitosos, acusados de cometer un delito ou parte en calquera procedemento xudicial. A Comisión contribuirá a unha formación xudicial especializada e colaborará co Consello de Europa para aplicar as Directrices de 2010 sobre unha xustiza adaptada aos nenos. Ínstase os Estados a apoiar a formación e a fomentar alternativas sólidas á acción xudicial como a mediación en asuntos civís.
  • Dereito dos nenos para navegar con seguridade pola contorna dixital e a aproveitar as súas oportunidades: A Comisión pide aos Estados que apliquen eficazmente as normas sobre protección dos menores da Directiva de servizos de comunicación audiovisual e que apoien o fomento das competencias dixitais básicas dos nenos. Tamén insta as empresas de TIC a que fagan fronte aos comportamentos daniños en liña e a que eliminen os contidos ilícitos. Finalmente, actualizará a Estratexia europea en favor dun Internet máis adecuado para os nenos.
  • Dereitos dos nenos en todo o mundo: A Comisión preparará un Plan de Acción para a Mocidade de aquí a 2022 destinado a promover a participación dos mozos e os nenos a escala mundial e reforzar as capacidades de protección da infancia nas Delegacións da UE. 
Garantía Infantil Europea
En 2019, case 18 millóns de nenos da UE vivían en fogares en risco de sufrir pobreza ou exclusión social, o que axuda a que as desvantaxes se vaian herdando de xeración en xeración. A Garantía Infantil Europea ten por obxecto romper este ciclo e fomentar a igualdade de oportunidades, garantindo o acceso a unha serie de servizos para os nenos necesitados (menores de 18 anos que corren perigo de sufrir pobreza ou exclusión social). 
Neste sentido, a Garantía Infantil proporciona orientación e medios aos Estados para que poidan garantir a estes nenos o acceso a servizos asumibles ou gratis de educación e coidado da primeira infancia, educación e actividades escolares, polo menos unha comida sa cada día lectivo, e asistencia sanitaria. A Comisión tamén recomenda que os Estados faciliten eficazmente aos nenos necesitados nutrición sa e unha vivenda adecuada. Co obxectivo de apoiar as súas accións no marco da Garantía Infantil, os Estados poden recorrer ao financiamento da UE, en particular do Fondo Social Europeo Plus (FSE+), do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, do InvestEU e do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

Etapas seguintes
A Comisión pide aos Estados que adopten a proposta de Recomendación do Consello pola que se establece unha Garantía Infantil Europea, así como a que, no prazo de seis meses tras a súa adopción, presenten plans nacionais de acción sobre a maneira de levala á práctica. A Comisión supervisará os avances con ocasión do Semestre Europeo e formulará, cando sexa necesario, recomendacións por país. 
En canto á Estratexia, será obxecto de seguimento a escala nacional e europea. A Comisión informará acerca dos progresos rexistrados no Foro Europeo para os Dereitos da Infancia que se celebrará cada ano. A finais de 2024 valorarase a Estratexia coa participación de nenos.

Contexto
Tanto a Estratexia como a Garantía Infantil Europea beneficiáronse das achegas de máis de 10.000 nenos, as cales recolléronse mediante un cuestionario en liña e outras formas de consulta. O informe principal resultante desta consulta presentouse o 23 de febreiro de 2021 nun acto no que participaron a vicepresidenta Šuica e os comisarios Reynders e Schmit. A Comisión respondeu coa elaboración dunha Estratexia global para os catro próximos anos, cuxo obxectivo é aproveitar todas as medidas da UE para protexer e fomentar os dereitos dos nenos. Doutra banda, a Garantía Infantil Europea forma parte do segundo piar da Estratexia e é un elemento clave do Plan de Acción do Pilar Europeo de Dereitos Sociais.

Más información:  Comisión Europea
La Comisión propone medidas para defender los derechos del niño y ayudar a los niños necesitados
Estratexia da UE sobre os Dereitos do Neno


Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante