Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

02/07/2020

A Comisión dá novos pasos para promover a creación audiovisual europea e protexer aos usuarios vulnerables

5050F_1594300410_AVMSD_0.jpg
A Comisión adoptou directrices coa finalidade de axudar aos Estados membros a aplicar a Directiva de servizos de comunicación audiovisual revisada. Estas directrices van proporcionar un mecanismo práctico co que garantir a promoción das obras europeas nos contidos dos medios de comunicación, o que redundará en beneficio da diversidade cultural e nunha oferta máis ampla para os consumidores europeos. Contribuirán tamén a mellorar a protección dos usuarios de servizos de vídeo á carta e de plataformas de intercambio de vídeos, e en especial dos usuarios menores de idade, fronte a contidos nocivos e que inciten ao odio.

Bruxelas, 2 de xullo de 2020. O 19 de setembro de 2020 finaliza o prazo de que dispoñen os Estados membros da UE para transponer ás súas lexislacións nacionais a Directiva de servizos de comunicación audiovisual revisada. Espérase que as directrices, aínda que non son vinculantes, contribúan á armonización da súa aplicación e cumprimento. Nelas plásmase o punto de vista da Comisión sobre a maneira en que deben levar á práctica determinados conceptos, a fin de lograr que as normas sobre os medios de comunicación aplíquense de forma coherente en todos os Estados membros.

As directrices enmárcanse no labor de maior alcance que leva a cabo a Comisión con vistas a definir con máis claridade as responsabilidades dos medios sociais e das plataformas en liña e a obrigación que teñen de render contas, e complementan o próximo paquete normativo sobre os servizos dixitais, obxecto actualmente dunha consulta pública.

A Comisión adoptou dous grupos de directrices:

Directrices sobre obras europeas

A Directiva de servizos de comunicación audiovisual reforzou as obrigacións no referente á promoción de obras cinematográficas e de emisións de televisión europeas nos servizos á carta, que deben garantir unha cota de contido europeo de polo menos o 30 % nos seus catálogos e dar prominencia a ese contido. Tamén permite aos Estados membros, en determinadas condicións, esixir aos prestadores de servizos de comunicación establecidos noutro Estado membro, pero que se dirixan ao público dos seus territorios, que contribúan financieramente á produción de obras europeas.

As directrices inclúen así mesmo a metodoloxía que se recomenda utilizar para efectuar o cálculo da porcentaxe do 30 % de contido europeo en cada catálogo nacional, que se basea nos títulos das obras cinematográficas e das tempadas das series de televisión. Precisan así mesmo a definición de «baixa audiencia» e de «baixo volume de negocios», co fin de que os pequenos prestadores queden exentos das obrigacións relativas á promoción de obras europeas e, por tanto, de non socavar o desenvolvemento do mercado nin inhibir a entrada de novos operadores.

Directrices sobre as plataformas de intercambio de vídeos

A Directiva de servizos de comunicación audiovisual revisada estende as normas da UE sobre contidos ilícitos e nocivos ás plataformas de intercambio de vídeos, o que inclúe servizos, como os medios sociais, nos que a prestación de contidos audiovisuais non é a finalidade principal, aínda que constitúe unha funcionalidade esencial. En consecuencia, os operadores en liña deberán garantir, de forma similar ao que ocorre no caso dos operadores dos medios tradicionais, a protección dos usuarios fronte á incitación ao odio e a protección dos menores fronte aos contidos nocivos. As plataformas en liña deberán tomar medidas respecto dos contidos, marcados con indicadores, que inciten á violencia, ao odio e ao terrorismo e garantir que a publicidade e o emprazamento de produto nos programas infantís sexan adecuados.

Neste contexto, as directrices proporcionan aos Estados membros un conxunto de instrumentos para axudarlles a avaliar cales son os servizos en liña aos que debe aplicarse o marco europeo dos medios de comunicación. Tamén conteñen unha lista de indicadores pertinentes que os Estados membros poden utilizar para avaliar se o contido audiovisual é unha parte esencial, e non soamente unha parte menor ou accesoria, da plataforma en liña. Ademais, teñen en conta a natureza dinámica da contorna das plataformas en liña e, por tanto, a súa finalidade é favorecer a flexibilidade neste ámbito.

Contexto

A Directiva de servizos de comunicación audiovisual revisada adoptouse en 2018 para abordar os cambios no panorama dos medios de comunicación en Europa. Contribúe a que a contorna regulamentaria sexa máis equitativo para todos os operadores de medios audiovisuais en toda a UE e garante unha mellor protección dos espectadores cando fan uso de contidos de medios audiovisuais, mesmo en liña.

Ademais, amplía determinadas normas da UE ás plataformas de intercambio de vídeos, onde quedan incluídos algúns medios de comunicación social e outros servizos se unha das súas «funcionalidades esenciais» é proporcionar contidos audiovisuais. Estes servizos deben adoptar medidas para protexer aos seus usuarios fronte aos contidos ilícitos e nocivos. Reforza as obrigacións relativas á promoción de obras europeas no ámbito dos servizos á carta, que deben garantir unha cota de contido europeo de polo menos o 30 % nos seus catálogos e dar prominencia a ese contido.

A Directiva establece que a Comisión ten que proporcionar, cando sexa necesario, directrices acerca da aplicación práctica do criterio de «funcionalidade esencial» na definición das plataformas de intercambio de vídeos e sobre o cálculo da proporción de obras europeas, así como no que respecta á definición do que se entende por «baixa audiencia» e «baixo volume de negocios», con vistas a aplicar as exencións correspondentes. En consecuencia, publicáronse dous grupos de directrices, previa consulta dos representantes pertinentes dos Estados membros da UE (o denominado Comité de contacto). Nos meses de febreiro e marzo de 2020 celebrouse unha consulta pública específica, a fin de coñecer os puntos de vista das partes interesadas, especialmente acerca de cuestións técnicas concretas.

Máis información

Directrices sobre a Directiva de servizos de comunicación audiovisual revisada

Preguntas e respostas - Directrices sobre a Directiva de servizos de comunicación audiovisual revisada

Directiva de servizos de comunicación audiovisual

Fonte: Comisión Europea

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante