Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

EACEA 26/2018: Soporte ós fondos de coprodución internacionais

Programa

EUROPA CREATIVA

Obxectivo xeral

En base ó Regulamento nº 1295/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de decembro de 2013, relativo ó establecemento dun programa destinado a apoiar ó sector cultural e creativo de Europa (EUROPA CREATIVA) e a súa corrección de erros, de 27/06/2014, ocupa un eixo central o ámbito do reforzo da capacidade do sector audiovisual .

Obxectivo específico da convocatoria

A prioridade será incrementar a capacidade dos operadores audiovisuais para realizar obras audiovisuais europeas que poidan circular na Unión e fóra dela, e facilitar coproducións europeas e internacionais, tamén de televisión. 

Eidos de actuación

O subprograma MEDIA subvencionará medidas para: actividades que axuden a socios de coproduccións europeas e internacionais a realizar ou prestar soporte indirecto a obras audiovisuais  coproducidas apoiando fondos de coproducción internacionais con sede nun país participante no programa..

Acciones subvencionables:
Serán accións subvencionables as dun fondo de coproducción con prestación de soporte financiero a terceiros cualificados para proxectos admisibles que se axusten ós criterios seguintes:
- producción de largometraxes, películas de animación e documentais, dunha duración mínima de sesenta minutos, destinados primordialmente ó cine;
- aplicación da estratexia concreta de distribución para mellorar a circulación das obras que reciben soporte. A película se distribuirá en tres ou máis territorios, dos cales polo menos un será participante no subprograma MEDIA e outro, un tercer país.

Destinatarios

Establécese que o candidato debe dispoñer dun fondo de coprodución, legalmente constituido e activo durante al menos doce meses antes do prazo de presentación da solicitude e cuxa actividade principal sexa o soporte das coproducións internacionais.

Serán admisibles as solicitudes de empresas establecidas nun dos seguintes países na medida en que se cumpran todas as condicións ás que se refire o artigo 8 do Regulamento polo que se establece o programa Europa Creativa e que a Comisión entablara negociacións co país:
  • os Estados membros da UE e os países e territorios de ultramar;
  • os países adherentes, países candidatos e países candidatos potenciais que se acollan a unha estratexia de preadhesión;
  • os países da AELC que sexan membros do EEE;
  •  a Confederación Suiza;
  • os países acollidos á Política Europea de Vecindade.

Socios

O Programa está aberto ás accións de cooperación bilateral ou multilateral dirixidas a determinados países ou regixións sobre a base dos créditos suplementarios pagados por ditos países ou rexiones e dos acuerdos específicos que se establezan con ditos países ou rexións. 
O Programa permitirá a cooperación e as accións conxuntas con países que non participen no Programa e con organizacións internacionais activas nos sectores cultural e creativo, tales como a UNESCO, o Consello de Europa, a Organización para o Desenvolvemento e a Cooperación en Europa ou a Organización Mundial da Propiedad Intelectual, sobre a base de contribucións conxuntas para a realización dos obxectivos do Programa. 
Así mesmo, podrán seleccionarse propuestas doutros países sempre que, na data da decisión de adxudicación, firmaranse acordos para establecer as modalidades de participación de ditos países no programa establecido polo Regulamento.

Financiamento

A contribución financiera da UE non poderá superar do 80 % do total dos costos admisibles da acción. 
A contribución máxima por candidato seleccionado con arreglo a estas directrices será de 700 000 EUR.

Orzamento total da convocatoria

Para esta convocatoria o orzamento total ascende a 2,75 millóns EUR. 

Duración do proxecto

A acción comenzará o 1 de setembro de 2019 e finalizará o 31 de xuño de 2023.  A duración máxima da acción será de 46 meses

Data de publicación

17/12/2018

Data límite de solicitude

06/03/2019

Contacto

O texto íntegro das directrices e o formulario de solicitude figuran na seguinte direcciópn de internet:
As solicitudes deberán cumplir todas as condicións da convocatoria de propostas e presentarse no formulario electrónico facilitado (incluidos os anexos 1,2 e 3).

Comentarios

As propostas deben presentarse a máis tardar o 6 de marzo de 2019 ás 12.00 horas do mediodía (hora de Bruselas)  mediante o formulario de solicitude en línea (eForm). 

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante