Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

EACEA/33/2018: Soporte á alfabetización cinematográfica

Programa

EUROPA CREATIVA

Obxectivo xeral

En base ó Regulamento do Parlamento Europeo o do Consello polo que se establece o programa Europa Creativa (2014-2020),  se centra na promoción da circulación transnacional.

Obxectivo específico da convocatoria

Se considera prioritario apoiar o desenvolvemento de audiencia como medio para estimular a interese polas obras audiovisuais europeas e a mellora do acceso ás mesmas, en particular, a través da promoción, os eventos, a alfabetización cinematográfica e os festivais.

Eidos de actuación

O subprograma MEDIA subvencionará medidas para:
-actividades encaminadas a fomentar os coñecementos cinematográficos e a incrementar o coñecemento entre o público das obras audiovisuais europeas, incluido o patrimonio audiovisual e cinematográfico, e a interese do público polas mesmas, particularmente entre o público xove;
-a facilitación da circulación de películas europeas en todo o mundo e de películas internacionais na Unión en todas as plataformas de distribución, a través de proxectos de cooperación internacional no sector audiovisual.

Accións subvencionables:
Baséase na creación dun catálogo sistematizado de películas europeas e material pedagóxico conexo que se poñerá a disposición de xoves de 11 a 18 anos de idade que asistan a escolas primarias e secundarias dos países participantes no subprograma MEDIA.  
O catálogo incluirá un mínimo de 7 largometraxes. 
Os dereitos das películas que integren o catálogo adquiriranse por un periodo mínimo de 3 años e para todos os países participantes no subprograma MEDIA. Poñeranse versións lingüísticas (dobradas ou subtituladas) da maioría das películas do catálogo a disposición de todos os países participantes no programa. 
Comprenderá as seguientes actividades: a obtención dos dereitos das películas para usos educativos, a preparación de paquetes de dobraxe ou subtitulado, o material pedagóxico e a difusión e a actividade promocional entre os centros docentes destinatarios e o público en xeral. 

Destinatarios

Establécese que deben ser consorcios (un responsable de proxecto e de dous socios) de entidades xurídicas europeas, establecidos nun dos países que participan no subprograma MEDIA, e que sexan propiedade, directamente o por participación maioritaria, de ciudadanos deses países. 

Serán admisibles as solicitudes de empresas establecidas nun dos seguintes países na medida en que se cumpran todas as condicións ás que se refire o artigo 8 do Regulamento polo que se establece o programa Europa Creativa e que a Comisión entablara negociacións con país:
  • os Estados membros da UE e os países e territorios de ultramar;
  • os países en proceso de adhesión, os países candidatos e os países candidatos potenciales que se benefician dunha estratexia de preadhesión;
  • os países da AELC que sexan parte do Acuerdo sobre o EEE;
  • a Confederación Suiza;
  • os países acollidos á Política Europea de Vecindade.

Socios

O Programa está aberto ás accións de cooperación bilateral ou multilateral dirixidas a determinados países ou rexións sobre a base dos créditos adicionais desembolsados e de acordos específicos que deberán adoptarse con ditos países ou rexións. 
O Programa permitirá a cooperación e as accións conxuntas con países que non participen no Programa e con organizacións internacionais dos sectores cultural e creativo, como a UNESCO, o Consello de Europa, a Organización para o Desenvolvemento e a Cooperación en Europa ou a Organización Mundial da Propiedade Intelectual, sobre a base de contribucións conxuntas para a realización dos obxectivos do Programa. 
Así mesmo, poderán seleccionarse propostas de países non pertenecentes á UE sempre que, na data da decisión de concesión, se firmaran os acordos que establezan as condicións para a participación de ditos países no programa establecido en virtud do Regulamento citado anteriormente.

Financiamento

A contribución económica dla Unión non podrá superar o 80% do coste total subvencionable da acción.

Orzamento total da convocatoria

Para esta convocatoria o orzamento total dispoñible é de 1 millón EUR.

Duración do proxecto

O periodo de cobertura dos costes comenzará o 1 de xuño de 2019 e se prolongará durante 19 meses. O catálogo deberá estar preparado e dispoñible o 30 de setembro de 2020 a máis tardar. Os tres últimos meses da acción deberán destinarse únicamente á difusión e promoción do catálogo entre os centros docentes e o público en xeral

Data de publicación

17/12/2018

Data límite de solicitude

07/03/2019

Contacto

O texto completo da convocatoria xunto cos formularios de solicitude pódense encontrar na seguinte ligazón:
As solicitudes deberán respetar obligatoriamente as disposicións do texto completo da convocatoria e deberán presentarse nos formularios electrónicos facilitados.  

Comentarios

As propostas se presentarán a máis tardar o 7 de marzo de 2019 ás 12.00 horas do mediodía (huso horario de Bruselas), utilizando o formulario de solicitude en línea (eForm). 

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante