Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

EACEA 34/2018: Apoio a proxectos de cooperación europea 2019 

Programa

EUROPA CREATIVA

Obxectivo xeral

Os principais obxectivos do apoio aos proxectos de cooperación europea son: 

- reforzar a capacidade dos sectores cultural e creativo europeos para desenvolver a súa actividade a escala transnacional e internacional, e promover a circulación transnacional de obras culturais e creativas e a mobilidade transnacional dos axentes culturais e creativos, en particular os artistas; 

- contribuír ao desenvolvemento da audiencia mediante a interactuación con esta a través de vías novas e innovadoras, e mellorar o acceso ás obras culturais e creativas na Unión e noutros ámbitos, facendo especial fincapé nos menores, os mozos, as persoas con discapacidades e os grupos subrepresentados; 

- contribuír á innovación e á creatividade no ámbito da cultura, por exemplo, mediante a posta a proba de novos modelos de negocio e a promoción de efectos indirectos innovadores noutros sectores. 

Obxectivo específico da convocatoria

- promover a mobilidade transnacional de artistas e profesionais 

- reforzar o desenvolvemento da audiencia como medio para mellorar o acceso ás obras culturais e creativas europeas, así como ao patrimonio cultural material e inmaterial, e ampliar o acceso ás obras culturais aos menores, os mozos, as persoas con discapacidades e os grupos subrepresentados; 

- promover o reforzo de capacidades mediante a adopción de enfoques innovadores respecto a a creación, desenvolver e poñer a proba modelos novos e innovadores de obtención de ingresos, xestión e comercialización para os sectores culturais, particularmente no que incumbe á transición á contorna dixital, e desenvolver novas competencias para os profesionais da cultura; 

- potenciar o diálogo intercultural, promover os valores compartidos da UE e o entendemento mutuo, así como o respecto por outras culturas, contribuíndo así á integración social de migrantes e refuxiados; - sensibilizar sobre a historia e os valores comúns e reforzar o sentimento de pertenza a un espazo europeo común.

Destinatarios

Os solicitantes admisibles (director/coordinador de proxecto e os socios) deberán ser operadores culturais europeos activos nos sectores cultural e creativo, tal como defínense no artigo 2 do Regulamento (UE) n.º 1295/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establece o Programa Europa Creativa , e estar legalmente establecidos nun dos países participantes no subprograma Cultura. 

Poderán presentar a súa candidatura as entidades xurídicas establecidas nunha das categorías de países que figuran a continuación, na medida en que se cumpran todas as condicións contempladas no artigo 8 do Regulamento n.º 1295/2013 e a condición de que a Comisión establecese negociacións co país en cuestión: 

- os 28 Estados membros da UE e países e territorios de ultramar; 

- os países en vías de adhesión, os países candidatos e os países candidatos potenciais que se acollan a unha estratexia de preadhesión; - os países da AELC que sexan parte do Acordo sobre o EEE de conformidade coas disposicións do mesmo; 

- a Confederación Suíza, sobre a base do acordo bilateral que se celebrará con este país; - os países acollidos á Política Europea de Veciñanza. 

Na dirección seguinte ofrécese unha lista actualizada dos países que poden participar en Europa Creativa e os países que poderán optar á subvención nun futuro próximo (cos que a Comisión iniciou negociacións):

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

O xefe de proxecto deberá contar cunha personalidade xurídica de como mínimo 2 anos na data límite de presentación de solicitudes, e poder demostrar a súa condición de persoa xurídica. As persoas físicas non poden solicitar unha subvención. 

Socios

- Os proxectos de cooperación de pequena escala contarán cun xefe de proxecto e, polo menos, con outros dous socios, que terán sede, como mínimo, en tres países diferentes que participen no programa Europa Creativa, subprograma Cultura. O xefe de proxecto ou un dos socios deberá ter a súa sede nun dos países admisibles que se refiren na presente Convocatoria .

- Os proxectos de cooperación de gran escala contarán cun xefe de proxecto e, polo menos, con outros cinco socios, que terán sede, como mínimo, en seis países diferentes que participen no programa Europa Creativa, subprograma Cultura. O xefe de proxecto ou un dos socios deberá ter a súa sede nun dos países admisibles que se refiren na presente Convocatoria. 

Financiamento

En función da importancia, as necesidades, a natureza, os obxectivos e as prioridades do proxecto, os candidatos deberán escoller entre presentar o proxecto na categoría 1 (Proxectos de cooperación a menor escala) ou na categoría 2 (Proxectos de cooperación a maior escala). 

Por conseguinte, o xefe do proxecto non pode presentar dúas solicitudes no marco da presente convocatoria de propostas. 

En calquera caso: 
- no caso dos proxectos de cooperación de pequena escala (categoría 1), a subvención da UE solicitada non superará os 200 000 EUR, importe que non representará máis do 60 % dos custos totais subvencionables; 

- no caso dos proxectos de cooperación de gran escala (categoría 2), a subvención da UE solicitada non superará os 2 000 000 EUR, importe que non representará máis do 50 % dos custos totais subvencionables; 

Unha organización poderá exercer como xefe de proxecto de só UN proxecto da categoría 2 admisible en curso. Isto significa que, en caso de ser elixido, o xefe dun proxecto de categoría 2 en curso deberá asegurarse de que non exista solapamento do período de admisibilidad entre o proxecto subvencionado en curso e o proxecto obxecto de solicitude.

Orzamento total da convocatoria

O orzamento total asignado á presente Convocatoria de propostas estímase en 44.659.800 millóns EUR. 

Con vistas a establecer unha representación apropiada dos proxectos de cooperación de pequena escala (categoría 1), prevese a dotación dun importe indicativo de 17,8 millóns EUR para ese efecto (±40% do orzamento total). 

Tendo en conta as políticas e prioridades da Comisión Europea, ao redor do 25% do importe asignado aos proxectos de cooperación a menor escala deberían destinarse a proxectos cualitativos centrados na integración social dos migrantes e os refuxiados. 

A Axencia resérvase o dereito de non asignar todos os fondos dispoñible.

Duración do proxecto

As actividades poden comezar para ambas as categorías de proxectos entre o 1 de setembro e o 15 de decembro de 2019 como moi tarde. 

En calquera caso, as actividades non poden comezar antes da firma por ambas as partes do acordo de subvención. A duración máxima posible dun proxecto é de 48 meses para ambas as categorías de proxectos.

Data de publicación

16/10/2018

Data límite de solicitude

11/12/2018

Contacto

Para toda información adicional,  poñerse en contacto coa súa Oficina de Europa Creativa: 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en 


Contacto dentro da Axencia: 

Procuras de Socios

Apoio a proxectos de cooperación europea 2019 

Comentarios

O texto completo das directrices, xunto cos formularios de solicitude, está dispoñible na seguinte dirección web: 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2019_en 


As solicitudes deberán cumprir todas e cada unha das condicións das directrices e presentarse unicamente mediante os formularios ofrecidos para ese efecto.

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante