Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Convocatoria

Convocatoria de propostas de subvencións para o programa LIFE

Programa

LIFE (2014-2020)

Obxectivo xeral

Contribuír á transición cara a unha economía que faga un uso eficiente dos recursos e que promova a protección e mellora da calidade do medio ambiente. Preténdese frear e inverter a perda de biodiversidade, incluíndo o apoio á rede Natura 2000; mellorar o desenvolvemento, a aplicación e a execución da política e lexislación ambientais e climáticas da Unión, fomentando a integración da protección ambiental noutras políticas da UE, e apoiar un mellor goberno ambiental e climático a todos os niveis, incluíndo unha maior participación da sociedade civil, das ONG e dos axentes locais.

Eidos de actuación

Para o sub-programa Medio Ambiente, a convocatoria cubrirá subvencións para actividades de proxectos “Tradicionais”, proxectos Preparatorios, proxectos Integrados, proxectos de Asistencia Técnica e proxectos de Creación de Capacidade.

Para o sub-programa Acción polo Clima, a presente convocatoria cubrirá subvencións de acción só para os proxectos “Tradicionais” e os proxectos de Desenvolvemento de Capacidades (os outros tipos de proxectos subvencionaranse en próximas convocatorias a partir de 2015).

Destinatarios

As propostas poderán ser presentadas por persoas xurídicas (entidades) rexistradas na UE.

Os solicitantes poden ser organismos públicos, organizacións mercantís e privadas e organizacións non comerciais privadas (incluídas ONG).

Financiamento

Para o sub-programa Medio Ambiente destinaranse 238 862 966 euros e para o sub-programa Acción polo Clima destinaranse 44 260 000 euros.

O 55% dos recursos orzamentarios do sub-programa Medio Ambiente serán dedicados a proxectos de apoio de conservación da natureza e o medio ambiente.

Orzamento total da convocatoria

283.122.966 euros

Data de publicación

18/06/2014

Data límite de solicitude

30/09/2015

Documentación

Contacto

Europe Direct:
Teléfono: 00 800 6 7 8 9 10 11

Correo electrónico http://europa.eu/europedirect/write_to_us/

Punto de contacto en España:
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente
Mr. Luís Anxo Díez Orellas
Praza de San Juan da Cruz s/n
E-28071 Madrid
Tel +34 91 347 52 31; +34 91 347 52 22
E-mail: bzn-life@magrama.es
Website: http://www.magrama.gob.es/es/ayudas-e-subvencións/outro/programa-life/default.aspx

Procuras de Socios

Rede Natura 2000 - Sítio Peneda Gerês

A idea de crear un espazo para a educación ambiental no espazo da Rede Natura 2000 vén ao encontro dos obxectivos estratéxicos do Plan Director Municipal de Amares e axudará á concreción dos obxectivos sectoriais rexionais para o espazo forestal do Baixo Miñoe que se encontra sintetizado no PROF. Baixo Miño e para a preservación dos espazos incluídos na Rede Natura 2000, como é o presente caso.

Marismas de augas salobres

Concienciar e promover a conservación da natureza para aves limícolas migratorias.

Mellora das habilidades para previr e manexar conflictos ambientais.

Prevención e manexo de conflitos ambientais dende o diálogo e a participación.

Xestión compartida para a adaptación climática do medio rural andaluz / Andalucía (España)

A Xunta de Andalucía busca outras rexións rurais europeas con desafíos climáticos para implementar un proxecto de adaptación climática con medidas como un programa de boas prácticas, un sistema de gobernabilidade ou un plan de transferencia para fomentar a innovación territorial.

Comentarios

Data límite de solicitude: consultar as datas específicas para cada tipo de proxecto:

Data límite para Proxectos Tradicionais: 16 de outubro de 2014.
Data límite para Proxectos Preparatorios: 29 de outubro de 2014.
Data límite para Proxectos Integrados:
• Fase I. Borrador: 10 de outubro de 2014.
• Fase II. Proposta completa: abril de 2015.

Data límite para Proxectos de Asistencia Técnica: 15 de setembro de 2014.
Data límite para Proxectos de Desenvolvemento de Capacidades: até o 30 de setembro de 2015.

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante