Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

A Comisión Europea abre periodicamente procesos de consulta para que os cidadáns e todos os actores interesados poidan desempeñar un papel activo na elaboración das políticas europeas, achegando a súa opinión en distintos ámbitos de actividades.

Estas consultas son especialmente importantes cando a Comisión quere adoptar unha posición comunitaria sobre un tema específico (por exemplo, para a elaboración dun Libro Verde ou un Libro Branco) ou cando quere coñecer a repercusión que unha determinada política pode ter sobre un sector.

Todas as consultas abertas recóllense no portal "A túa voz en Europa", que inclúe, ademais, foros de discusión e outras ferramentas para facer que a voz dos cidadáns sexa escoitada en Europa.

Velaquí as últimas consultas europeas nas que participou a Fundación Galicia Europa:

  • Resposta galega á consulta pública sobre redución do lixo mariño (xaneiro de 2018). A Comisión Europea lanzou unha consulta pública sobre a  redución do lixo mariño; máis en concreto, sobre as posibles actuacións para a redución e xestión dos plásticos dun só uso e as artes de pesca. A FGE aportou as súas contribucións á consulta conforme ás instrucións recibidas desde a Consellería do Mar. Entre as medidas que Galicia considera que contribuirían a reducir as artes perdidas ou tiradas no mar, destacan o establecemento de incentivos para traer á terra o lixo que se pesca así coma as artes de pesca que están ao final da súa vida útil e tamén a mellora das instalacións de recollida e selección, tanto dos propios buques coma dos portos. Segundo a opinión galega as actuacións destinadas a reducir o lixo mariño deberían ser apoiados con fondos públicos. Podes consultar aquí a resposta completa.

  • Consulta pública sobre a avaliación da Axencia Europea de Seguridade Marítima, incluídos os seus servizos de resposta á contaminación (setembro de 2017). Esta consulta pública iniciouse para recompilar puntos de vista e opinións sobre o desempeño da AESM e reunir información obxectiva sobre o que funciona ben e onde hai marxe de mellora. O cuestionario constrúese de maneira que permita ao público non iniciado expresar os seus puntos de vista sobre a relevancia, a eficacia, o valor engadido e o impacto das actividades da Axencia en xeral. Os resultados da consulta pública incluiranse na análise da Comisión, que tamén se baseará na avaliación externa do mandato da AESM e o traballo encargado polo Consello de Administración da Axencia. Dedicouse unha sección máis detallada aos servizos específicos de resposta á contaminación da Axencia que a Comisión está a avaliar por separado, tendo en conta o orzamento plurianual dedicado asignado á AESM. Consulta aquí a resposta completa da nosa comunidade.

  • Consulta pública sobre a execución do Plan de Acción Atlántico (setembro de 2017). É necesaria a acción da UE para estimular o crecemento do azul no Océano Atlántico? A Comisión Europea convida as partes interesadas a achegar a súa contribución a esta e outras cuestións para apoiar a súa revisión de metade de período do plan de acción do Atlántico. Este plan de acción adoptouse en 2013 para desenvolver a Estratexia Atlántica co obxectivo estimular o Crecemento Azul. Outras cuestións expostas na consulta abarcan a súa eficacia, a súa eficacia e o valor engadido da UE. Para comprender como a aplicación do plan de acción contribúe ao logro dos obxectivos máis amplos da UE en termos de emprego, crecemento e sustentabilidade, a Comisión anima aos interesados a expresar os seus puntos de vista, presentando ideas sobre como se pode reforzar o plan de acción . Galicia está especialmente satisfeita na diversificación socioeconómica e na resposta ante episodios de contaminación marítima que este plan supón. Consulta a resposta completa.

  • Contribución á Revisión Intermedia da Estratexia Europa 2020. A Comisión Europea lanzou unha consulta pública sobre o funcionamento desta estratexia ata 2014 e o seu desenvolvemento posterior. Iniciada en 2010, o obxectivo de Europa 2020 non é só superar a crise, senón tamén crear as condicións necesarias para un crecemento intelixente, sustentable e integrador na UE. A Fundación Galicia Europa presentou as súas achegas a este documento en representación da DCRN, a Rede de Rexións afectadas polo Cambio Demográfico, que agrupa a 40 rexións de toda a UE. Na resposta, advírtese da necesidade de que a Estratexia Europa 2020 preste unha atención especial ao cambio demográfico, dado que a UE no seu conxunto se verá afectada por esta problemática nos próximos anos.

  • Financiamento da investigación e a innovación na UE. Oitavo Programa Marco (8PM). (Libro Verde. Febreiro 2011). A Comisión Europea publicou unha consulta a todos os interesados nos programas de financiamento de investigación e innovación da UE a partir de 2014, que sucederán aos programas de I+D+i para o actual período 2007-2013. Tras consultar con diferentes departamentos da Xunta de Galicia, a FGE destacou na súa resposta á Comisión a necesidade de reducir a burocracia e simplificar os procedementos relativos á participación nos programas de financiamento da investigación e da innovación e de fomentar a dimensión rexional da política de investigación da UE. Así mesmo, propuxo asegurar unha dotación financeira comunitaria suficiente para as actividades de investigación, desenvolvemento e innovación na UE que permitan alcanzar en todas as rexións da UE os obxectivos de crecemento intelixente, sostible e integrador establecidos na estratexia “Europa 2020”. Consulta a resposta completa.

  • Estratexia UE2020 (Xaneiro de 2010). A definición da estratexia política da UE para os próximos 10 anos ten como fin a total recuperación da crise e facilitar a transición coa pasada estratexia de Lisboa. A Fundación recalcou na consulta pública aberta a importancia das rexións como actores clave na execución dos obxectivos políticos da UE. En especial, destacou o desafío que supón o cambio demográfico nestas rexións e, por tanto, solicitou que non quedara fóra das prioridades xa que é un punto clave, xunto co cambio climático, o abastecemento de enerxía e a globalización. Así mesmo, pediu un esforzo no fomento da innovación de cara á transformación dos sectores tradicionais, sobre todo, nas rexións que son altamente dependentes destes e que buscan ter unha economía máis competitiva. Consulta a resposta completa.

  • Fomentar a mobilidade na formación dos mozos (Libro Verde. Decembro de 2009). A Fundación Galicia Europa coordinou a resposta conxunta feita coa Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal tras o traballo de estudo realizado xunto cos actores implicados no campo da educación, da xuventude, dos asuntos europeos e o emprego pertencentes a esta rexión. As conclusións centráronse en atopar as mellores canles para facilitar a saída de mozos cara a países tanto comunitarios como terceiros. Entre as achegas que fixo cabe destacar a proposta de mellora das redes de información, promovendo, por exemplo, o uso das redes sociais. Tamén avogou por mellorar a coordinación entre os actores implicados como os estados e as empresas, co fin de conseguir acordos internacionais que faciliten a mobilidade e o seguimento do aprendizaxe dos mozos. Ademais, a coordinación destas políticas simplificaría os aspectos xurídicos da saída a terceiros países. Por último, recalcouse a idea de facilitar os recursos económicos aos grupos máis desfavorecidos para que conten coas mesmas facilidades. Consulta a resposta completa.

  • Cohesión Territorial (Libro Verde. Febreiro de 2009). A FGE propuxo na súa resposta á Comisión reforzar a cooperación territorial entre rexións fronteirizas como é o caso de Galicia e o Norte de Portugal. Ademais, fixo fincapé na importancia de que as autoridades rexionais acaden unha maior capacidade de decisión concedéndoselles o estatuto de "autoridades de xestión" cando elas mesmas así o requiran. Finalmente, a Fundación sinalou que as cidades pequenas e medianas desempeñan un papel fundamental como polos de desenvolvemento económico para as zonas rurais. Neste senso, a FGE apunta que o principio de cohesión territorial deberá ter presente o elevado custo que supón a prestación dos servizos de interese xeral (servizos postais, internet, transportes, recollida do lixo, enerxía...) nas zonas menos poboadas. Consulta a resposta completa.
  • Proposta de Diretiva do Parlamento Europeo e do Consello sobre prácticas comerciais desleais nas relacións entre empresas na cadea de suministro de alimentos. Desde a Consellería do Mar chamouse a atención sobre a idoneidade de non aplicar esta Directiva aos produtos pesqueiros conxeados adquiridos por empresas de transformación, xa que se trata dunha materia prima e o seu mercado se vería moi perxudicado de aplicarselle os prazos de pago asimilados aos produtos perecedeiros. Consulta a resposta completa.
  • Consulta pública "método aberto de coordinación na acuicultura da UE". O Método aberto de coordinación na acuicultura é o procedemento polo que a Comisión Europea e os Estados membros colaboran para apoiar e fomentar o desenvolvemento sustentable da acuicultura na UE. Mediante esta consulta, dirixida a membros do sector público e asociacións, a Comisión Europea busca promover e orientar o desenvolvemento sostible da acuicultura en toda a UE. Podes consultar a contribución de Galicia a esta consulta aquí

Última actualización: 20 de julio de 2018

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante